پایگاه خبری پول نیوز Poolnews

برچسب ها - سیاست تجاری
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارش « سیاست تجاری جدید اتحادیه اروپا و جایگاه ایران»، عنوان کرده که ممکن است با برقراری مجدد توافق هسته‌ای، تجارت میان ایران و اروپا، احیا شود.
کد خبر: ۳۶۱۸۳۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳


اروپـا بعـد از چیـن دومیـن شـریک تجـاری ایـران اسـت. مجمـوع تجـارت ایـران و اروپـا در سـال ۲۰۲۰ حـدود ۴ میلیـاردیـورو بـوده کـه حـدود ۱۱ درصـد کل تجـارت ایـران را تشـکیل میدهـد. ایـران در همیـن سـال بیـش از ۶۷۰ میلیـون یـوروبـه اتحادیـه اروپـا صـادرات و حـدود ۳ میلیـارد یـورو از آن واردات داشـته اسـت. با این شرایط این سوال مطرح می‌شود که در صورت برقراری مجدد توافق هسته‌ای اروپا چه برنامه برای ایران دارد؟
کد خبر: ۳۶۱۷۶۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۲


با بیمه‌ها
پرطرفدار