پایگاه خبری پول نیوز Poolnews

برچسب ها - کمبود سیمان
بهای سیمان به بالاترین ارقام در تاریخ خود رسیده است تا جایی که حتی واسطه‌ها قیمت 130 هزار تومان را برای هر پاکت سیمان در برخی شهرهای شمال کشور پیشنهاد می‌کنند. اگرچه دلیل التهاب قیمت را قطعی برق و توقف تولید عنوان می‌کنند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد اصلاح این بازار نه تنها چندان دشوار نیست، بلکه با ۴ رویکرد تجربه‌شده قابل دستیابی است.
کد خبر: ۳۵۵۷۷۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۴


بهای سیمان به بالاترین ارقام در تاریخ خود رسیده است تا جایی که حتی واسطه‌ها قیمت 130 هزار تومان را برای هر پاکت سیمان در برخی شهرهای شمال کشور پیشنهاد می‌کنند. اگرچه دلیل التهاب قیمت را قطعی برق و توقف تولید عنوان می‌کنند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد اصلاح این بازار نه تنها چندان دشوار نیست، بلکه با ۴ رویکرد تجربه‌شده قابل دستیابی است.
کد خبر: ۳۵۵۷۷۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۳


بهای سیمان به بالاترین ارقام در تاریخ خود رسیده است تا جایی که حتی واسطه‌ها قیمت 130 هزار تومان را برای هر پاکت سیمان در برخی شهرهای شمال کشور پیشنهاد می‌کنند. اگرچه دلیل التهاب قیمت را قطعی برق و توقف تولید عنوان می‌کنند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد اصلاح این بازار نه تنها چندان دشوار نیست، بلکه با ۴ رویکرد تجربه‌شده قابل دستیابی است.
کد خبر: ۳۵۵۷۷۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۳


هر روز دلال بازی فروش سیمان داغ تر می شود و قیمت ها روند صعودی را طی می کند اما همچنان مسئولین برق کارخانجات را کاهش داده و تدبیری برای مدیریت اوضعیت این صنعت به کار نمی گیرند.
کد خبر: ۳۵۵۶۶۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۲


با بیمه‌ها
پرطرفدار