پایگاه خبری پول نیوز Poolnews

برچسب ها - حراج اوراق مالی
ضمن اعلام نتیجه‌ سیزدهمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۰، به اطلاع می‌رساند ‌حراج جدید اوراق یاد شده در تاریخ 9 شهریور ماه سال جاری برگزار خواهد شد.
کد خبر: ۳۵۸۰۰۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۰۳


ضمن اعلام نتیجه‌ دوازدهمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۰ (مورخ 31 مرداد ماه)، به اطلاع می‌رساند ‌حراج جدید اوراق یاد شده در تاریخ 2 شهریور ماه سال جاری برگزار خواهد شد.
کد خبر: ۳۵۷۸۷۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۰۱


ضمن اعلام نتیجه‌ دهمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۰ (مورخ 12 مرداد ماه)، به اطلاع می‌رساند ‌حراج جدید اوراق یاد شده در تاریخ 19مرداد ماه سال جاری برگزار خواهد شد.
کد خبر: ۳۵۶۶۴۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳


ضمن اعلام نتیجه‌ هفتمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۰ (مورخ 15 تیر ماه)، به اطلاع می‌رساند ‌حراج جدید اوراق یاد شده در تاریخ 22 تیرماه سال جاری برگزار خواهد شد.
کد خبر: ۳۵۳۷۲۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۱۶


ضمن اعلام نتیجه‌ ششمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۰ (مورخ 8 تیر ماه)، به اطلاع می‌رساند ‌حراج جدید اوراق یاد شده در تاریخ 15 تیرماه سال جاری برگزار خواهد شد.
کد خبر: ۳۵۳۱۸۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۰۹


ضمن اعلام نتیجه‌ دومین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۰ (مورخ 11خرداد ماه)، به اطلاع می‌رساند ‌حراج جدید اوراق یاد شده در تاریخ 19 خرداد ماه سال جاری برگزار خواهد شد.
کد خبر: ۳۵۱۳۳۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۱۲


ضمن اعلام نتیجه‌ اولین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۰ (مورخ 4 خرداد ماه)، به اطلاع می‌رساند ‌حراج جدید اوراق یاد شده در تاریخ 11 خرداد ماه سال جاری برگزار خواهد شد.
کد خبر: ۳۵۰۸۲۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۵


با بیمه‌ها
پرطرفدار