پایگاه خبری پول نیوز Poolnews

برچسب ها - تغییر قیمت
نرخ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که ۲۵ ارز با افزایش قیمت روبه رو شدند.
کد خبر: ۳۴۶۴۵۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۲


نرخ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که ۲۲ ارز با افزایش قیمت روبه رو شدند.
کد خبر: ۳۴۶۲۶۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۸


نرخ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که ۳۳ ارز با افزایش قیمت روبه رو شدند.
کد خبر: ۳۴۶۱۹۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷


نرخ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که ۱۹ ارز با کاهش قیمت روبه رو شدند.
کد خبر: ۳۴۵۶۷۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۵


نرخ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که ۲۰ ارز با رشد قیمت روبه رو شدند.
کد خبر: ۳۴۵۵۷۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۳


نرخ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که ۲۴ ارز با رشد قیمت روبه رو شدند.
کد خبر: ۳۴۵۳۶۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۸


نرخ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که ۲۴ ارز با کاهش قیمت روبه رو شدند.
کد خبر: ۳۴۵۱۲۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۴


نرخ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که ۳۱ ارز با افزایش قیمت روبه رو شدند.
کد خبر: ۳۴۵۰۳۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۱


نرخ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که ۱۱ ارز با کاهش قیمت روبه رو شدند.
کد خبر: ۳۴۴۹۷۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰


نرخ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که ۲۲ ارز با کاهش قیمت روبه رو شدند.
کد خبر: ۳۴۴۸۵۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷


نرخ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که ۳۳ ارز با افزایش قیمت روبه رو شدند.
کد خبر: ۳۴۴۷۶۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۴


نرخ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که ۳۱ ارز با افزایش قیمت روبه رو شدند.
کد خبر: ۳۴۴۵۱۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۸


نرخ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که ۱۸ ارز با افزایش قیمت روبه رو شدند.
کد خبر: ۳۴۴۴۶۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۷


نرخ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که ۱۰ ارز با کاهش قیمت رو به رو شدند.
کد خبر: ۳۴۴۲۱۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۱


نرخ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که ۱۹ ارز با کاهش قیمت روبه رو شدند.
کد خبر: ۳۴۳۹۲۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۶


نرخ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که ۲۸ ارز با افزایش قیمت روبه رو شدند.
کد خبر: ۳۴۳۵۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۷


نرخ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که ۲۴ ارز با افزایش قیمت روبه رو شدند.
کد خبر: ۳۴۳۳۵۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۴


نرخ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که ۲۰ ارز با کاهش قیمت روبه رو شدند.
کد خبر: ۳۴۳۲۴۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۲


نرخ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که ۱۵ ارز با کاهش قیمت روبه رو شدند.
کد خبر: ۳۴۳۰۱۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۷


نرخ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که ۲۶ ارز با افزایش قیمت روبه رو شدند.
کد خبر: ۳۴۲۳۷۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۵


با بیمه‌ها
پرطرفدار