پایگاه خبری پول نیوز Poolnews

برچسب ها - بهای تولیدکننده
با گذر زمان تغییراتی در سبد شاخص قیمت و وزن های اقلام سبد به وجود می آید که بر دقت اندازه گیری شاخص تاثیر منفی دارد. به همین دلایل و در جهت حفظ دقت اندازه گیری شاخص های قیمت هر چند سال یک بار به ‌روز رسانی ترکیب اقلام سبد شاخص و ضرایب اهمیت آن ها ناگزیر خواهد بود.
کد خبر: ۲۷۸۱۲۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۰


کارشناسان اقتصادی ثبات در شاخص بهای تولیدکننده را بهترین حالت برای تورم تولید می دانند، اما در شرایط رکودی بهتر است این شاخص روند افزایشی داشته باشد.
کد خبر: ۲۰۴۵۷۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۰۹


خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه 100=1390 ، نشان می دهد شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران در اردیبهشت ماه امسال به عدد 217.6 رسید که نسبت به ماه پیش 0.6 درصد و نسبت به ماه مشابه سال گذشته معادل 3.1 درصد افزایش داشته است.
کد خبر: ۱۸۴۱۳۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۱۰


شاخص بهای تولیدکننده در 12 ماه منتهی به اسفند ماه 1394 در همسنجی با سال قبل از آن به میزان 4.9 درصد افزایش یافت.
کد خبر: ۱۷۶۴۱۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۱


کد خبر: ۱۴۴۶۵۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۱۰


کد خبر: ۱۳۱۸۷۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۰/۰۹


با بیمه‌ها
پرطرفدار