پایگاه خبری پول نیوز Poolnews

برچسب ها - ارز بین بانکی
نرخ ۴۷ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که به دلیل تعطیلی بازارهای بین المللی نرخ ها ثابت ماند.
کد خبر: ۳۳۵۷۷۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۹


نرخ ۴۷ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که نرخ ۲۴ ارز افزایشی و نرخ ۱۳ ارز کاهشی و ۱۰ ارز بدون تغییر قیمت کار خود را آغاز کردند.
کد خبر: ۳۳۵۶۹۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۶


نرخ ۴۷ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که نرخ ۲۷ ارز افزایشی و نرخ ۹ ارز کاهشی و ۱۱ ارز بدون تغییر قیمت کار خود را آغاز کردند.
کد خبر: ۳۳۵۶۳۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۵


امروز در بازار ارز بین بانکی نرخ ۲۲ ارز با کاهش و ۸ ارز بدون تغییر قیمت کار خود را آغاز کردند.
کد خبر: ۳۳۵۵۵۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۴


نرخ ۴۷ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که نرخ ۲۵ ارز افزایشی و نرخ ۱۳ ارز کاهشی و ۹ ارز بدون تغییر قیمت کار خود را آغاز کردند.
کد خبر: ۳۳۵۳۰۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۹


نرخ ۴۷ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که نرخ ۱۳ ارز افزایشی و نرخ ۲۳ ارز کاهشی و ۱۲ ارز بدون تغییر قیمت کار خود را آغاز کردند.
کد خبر: ۳۳۵۲۴۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۸


نرخ ۴۷ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که نرخ ۳۲ ارز افزایشی و نرخ ۵ ارز کاهشی و ۱۰ ارز بدون تغییر نرخ کار خود را آغاز کردند.
کد خبر: ۳۳۴۷۷۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۳۱


بانک مرکزی امروز نرخ ۴۷ ارز بین بانکی را اعلام کرد که بر این اساس قیمت ۱۳ ارز‌ها ثابت ماند.
کد خبر: ۳۳۴۳۲۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۳


نرخ ۴۷ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که به دلیل تعطیلی بازارهای بین المللی بدون تغییر و ثابت ماند.
کد خبر: ۳۳۴۲۶۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۲


بانک مرکزی اعلام کرد:
بانک مرکزی امروز نرخ ۴۷ ارز بین بانکی را اعلام کرد که بر این اساس قیمت رسمی ۱۳ ارز کاهش یافت.
کد خبر: ۳۳۴۱۱۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹


بانک مرکزی امروز نرخ ۴۷ ارز بین بانکی را اعلام کرد که بر این اساس قیمت رسمی ۲۴ ارز کاهش یافت.
کد خبر: ۳۳۴۰۴۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۸


بانک مرکزی امروز نرخ ۴۷ ارز بین بانکی را اعلام کرد که بر این اساس قیمت رسمی ۹ ارز کاهش یافت.
کد خبر: ۳۳۳۹۶۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۷


بانک مرکزی امروز نرخ ۴۷ ارز بین بانکی را اعلام کرد که قیمت ۲۲ ارز نسبت به روز گذشته کاهش پیدا کرده است.
کد خبر: ۳۳۳۶۴۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۱


نرخ ۴۷ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که نرخ ۲۰ ارز کاهشی، ۱۲ ارز بدون تغییر نرخ و ۱۵ ارز با افزایش نرخ همراه بود.
کد خبر: ۳۳۳۵۸۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۰


بانک مرکزی امروز نرخ ۴۷ ارز بین بانکی را اعلام کرد که بر این اساس قیمت ۳۰ ارز افزایش یافت.
کد خبر: ۳۳۳۲۰۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۴


بانک مرکزی امروز نرخ ۴۷ ارز بین بانکی را اعلام کرد که بر این اساس قیمت ۱۲ ارز کاهش یافت.
کد خبر: ۳۳۳۱۴۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۳


بانک مرکزی امروز نرخ ۴۷ ارز بین بانکی را اعلام کرد که بر این اساس قیمت ۱۶ ارز کاهش یافت.
کد خبر: ۳۳۳۰۷۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۲


بانک مرکزی امروز نرخ ۴۷ ارز بین بانکی را اعلام کرد که بر این اساس قیمت تمام ارز‌ها نسبت به روز گذشته ثابت باقی مانده است.
کد خبر: ۳۳۲۹۹۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۱


بانک مرکزی امروز نرخ ۴۷ ارز بین بانکی را اعلام کرد که بر این اساس قیمت ۳۰ ارز کاهش یافت.
کد خبر: ۳۳۲۹۰۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۳۱


بانک مرکزی امروز نرخ ۴۷ ارز بین بانکی را اعلام کرد که بر این اساس قیمت ۹ ارز کاهش یافت.
کد خبر: ۳۳۲۷۷۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۷


دیدنی‌ها
برترین‌های پول نیوز
پرطرفدار