پایگاه خبری پول نیوز Poolnews

برچسب ها - رسمی
بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز (پنجشنبه) اعلام کرد که بر این اساس نرخ ۱۶ ارز در مقایسه با دیروز افزایش و نرخ ۱۷ ارز کاهش یافت. نرخ بقیه ارزها نیز نسبت به روز گذشته ثابت ماند.
کد خبر: ۳۴۲۸۲۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۳


11 آذر ۹۹؛
بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز (سه شنبه) اعلام کرد که بر این اساس نرخ ۱۲ ارز در مقایسه با دیروز افزایش و نرخ ۲۲ ارز کاهش یافت. نرخ ۱۳ ارز نیز نسبت به روز گذشته ثابت ماند.
کد خبر: ۳۴۲۷۰۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۱


۲ آذرماه؛
بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز (یکشنبه) اعلام کرد که با توجه به تعطیلی بازارهای جهانی، نرخ همه ارزها بدون تغییر نسبت به روز گذشته ثابت ماند.
کد خبر: ۳۴۲۱۷۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۲


بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز (پنج شنبه ۲۹ آبان ) اعلام کرد که بر اساس آن، نرخ ۱۷ ارز کاهش و ۱۶ ارز افزایش یافت، نرخ ۱۴ ارز نیز ثابت ماند.
کد خبر: ۳۴۲۰۵۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۹


بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن، نرخ ۲۰ ارز کاهش و ۱۵ ارز افزایش یافت. نرخ ۱۲ ارز نیز ثابت ماند.
کد خبر: ۳۴۱۹۹۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۸


بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۵ ارز افزایش و قیمت ۲۱ ارز کاهش یافته است.
کد خبر: ۳۴۰۸۳۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۷


بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۷ ارز افزایش و قیمت ۲۷ ارز کاهش یافته است.
کد خبر: ۳۴۰۶۹۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۵


بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز (اول آبان ۹۹) اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۵ ارز افزایش و ۱۸ ارز کاهش یافت. نرخ ۱۴ ارز نیز ثابت ماند.
کد خبر: ۳۴۰۵۶۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۱


بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۳ ارز افزایش و ۱۰ ارز کاهش یافته است.
کد خبر: ۳۴۰۴۲۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۹


بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۳ ارز افزایش و قیمت ۱۲ ارز کاهش یافته است.
کد خبر: ۳۴۰۳۴۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸


بانک مرکزی امروز (دوشنبه) نرخ رسمی ۴۷ ارز عمده را اعلام کرد که بر اساس آن، بهای ۲۵ ارز با کاهش همراه شد.
کد خبر: ۳۳۹۹۸۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۱


بانک مرکزی امروز (شنبه) نرخ رسمی ۴۷ ارز عمده را اعلام کرد که بر اساس آن بهای ۳۲ ارز با افزایش روبرو شد.
کد خبر: ۳۳۹۸۵۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۹


بانک مرکزی امروز (یکشنبه) نرخ رسمی ۴۷ ارز عمده را به دلیل تعطیلی بازارهای جهانی بدون تغییر نسبت به روز گذشته اعلام کرد.
کد خبر: ۳۳۹۱۱۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۶


نرخ ۴۷ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که بر اساس آن بهای ۲۹ ارز با افزایش قیمت همراه شد.
کد خبر: ۳۳۸۶۹۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۳۱


بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ رسمی تمام ارز‌ها، امروز نسبت به روز گذشته ثابت مانده است.
کد خبر: ۳۳۵۴۳۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۲


بانک مرکزی امروز (سه‌شنبه) بهای رسمی ۴۷ ارز عمده را اعلام کرد که بر اساس آن، نرخ ۲۰ ارز کاهش داشته است.
کد خبر: ۳۳۵۱۸۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۷


بانک مرکزی امروز (شنبه) با اعلام بهای رسمی ۴۷ ارز عمده و اصلی از کاهش ارزش ۱۸ ارز، خبر داد.
کد خبر: ۳۳۴۹۷۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۴


بانک مرکزی امروز (پنجشنبه) با اعلام بهای رسمی ۴۷ ارز عمده و اصلی از افزایش ارزش ۱۶ ارز، کاهش قیمت ۲۰ ارز و ثبات نرخ دیگر ارزها خبر داد.
کد خبر: ۳۳۴۹۱۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۲


نرخ ۴۷ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که نرخ ۱۴ ارز افزایشی و نرخ ۲۲ ارز کاهش یافت.
کد خبر: ۳۳۴۵۱۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۶


بانک مرکزی اعلام کرد:
بانک مرکزی امروز نرخ ۴۷ ارز بین بانکی را اعلام کرد که بر این اساس قیمت رسمی ۱۳ ارز کاهش یافت.
کد خبر: ۳۳۴۱۱۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹


دیدنی‌ها
پرطرفدار