پایگاه خبری پول نیوز Poolnews

برچسب ها - ارز دولتی
بانک مرکزی امروز نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که ۲۴ نرخ کاهشی، ۱۱ نرخ افزایشی و ۱۱ نرخ ثابت ماند.
کد خبر: ۳۵۰۱۲۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۲


بانک مرکزی امروز نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که براساس آن ۱۹ نرخ افزایشی، ۱۷ نرخ کاهشی و ۱۰ نرخ ثابت ماند.
کد خبر: ۳۵۰۰۶۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۱


بانک مرکزی امروز نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که براساس آن ۱۹ نرخ کاهشی، ۱۹ نرخ افزایشی و هشت نرخ ثابت ماند.
کد خبر: ۳۵۰۰۰۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰


بانک مرکزی امروز نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که براساس آن نرخ تمام ارزها بدون تغییر و ثابت ماند.
کد خبر: ۳۴۹۹۳۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۹


بانک مرکزی امروز نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که نرخ ۲۹ ارز از جمله پوند افزایش و نرخ ۶ ارز از جمله یورو کاهش یافت. همچنین نرخ ۱۱ ارز بدون تغییر باقی ماند.
کد خبر: ۳۴۹۸۶۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۸


بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که نرخ ۲۸ ارز از جمله پوند افزایش و نرخ ۱۳ ارز از جمله یورو کاهش یافت. همچنین نرخ ۱۲ ارز بدون تغییر باقی ماند.
کد خبر: ۳۴۹۸۲۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۶


بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز اعلام کرد که بر اساس آن، نرخ ۲۴ ارز کاهش و ۱۳ ارز افزایش یافت. نرخ ۹ ارز نیز ثابت ماند.
کد خبر: ۳۴۹۷۶۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۵


بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز اعلام کرد که نرخ ۲۶ ارز کاهش و ۱۲ ارز افزایش یافت. نرخ ۸ ارز نیز ثابت ماند.
کد خبر: ۳۴۹۶۹۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۳


بانک مرکزی امروز نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ همه ارزها به دلیل تعطیلی بازارهای جهانی ثابت ماند.
کد خبر: ۳۴۹۶۲۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۲


بانک مرکزی امروز نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که نرخ ۲۴ ارز کاهش یافت، نرخ ۱۵ ارز افزایش و نرخ بقیه ارزها ثابت ماند.
کد خبر: ۳۴۹۵۵۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۱


بانک مرکزی امروز نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که نرخ ۱۰ ارز کاهش یافت، نرخ ۲۸ ارز افزایش و نرخ بقیه ارزها ثابت ماند.
کد خبر: ۳۴۹۵۰۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۰۹


بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که نرخ ۲۱ ارز کاهش یافت، نرخ ۱۶ ارز افزایش و نرخ بقیه ارزها ثابت ماند.
کد خبر: ۳۴۹۴۶۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۰۸


بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که نرخ ۳۲ ارز کاهش یافت، نرخ ۸ ارز افزایش و نرخ بقیه ارزها ثابت ماند.
کد خبر: ۳۴۹۴۰۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۰۷


بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ همه ارزها ثابت ماند.
کد خبر: ۳۴۹۳۵۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۰۶


بانک مرکزی امروز نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ همه ارزها به دلیل تعطیلی بازارهای جهانی ثابت ماند.
کد خبر: ۳۴۹۲۹۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۰۵


بانک مرکزی امروز (شنبه) نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۳ ارز افزایش و ۲۳ ارز کاهش یافت و نرخ بقیه ارزها ثابت ماند.
کد خبر: ۳۴۹۲۴۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۰۴


بانک مرکزی امروز نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که نرخ ۱۳ ارز افزایش و ۲۳ ارز کاهش یافت و نرخ بقیه ارزها ثابت ماند.
کد خبر: ۳۴۹۱۹۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۰۲


بانک مرکزی امروز نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که نرخ ۲۰ ارز افزایش و ۱۶ ارز کاهش یافت و نرخ بقیه ارزها ثابت ماند.
کد خبر: ۳۴۹۱۴۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۰۱


بانک مرکزی امروز نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که نرخ ۲۴ ارز افزایش و ۱۴ ارز کاهش یافت و نرخ بقیه ارزها ثابت ماند.
کد خبر: ۳۴۹۰۷۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۳۱


بانک مرکزی امروز نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که نرخ ۱۵ ارز افزایش و ۱۸ ارز کاهش یافت و نرخ بقیه ارزها ثابت ماند.
کد خبر: ۳۴۹۰۲۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۳۰


دیدنی‌ها
برترین‌های پول نیوز
پرطرفدار