پایگاه خبری پول نیوز Poolnews

May 2021 18 / سه‌شنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۰
بازار مالی - بازار
نرخ 18 ارز بین بانکی رشد کرد

نرخ 18 ارز بین بانکی رشد کرد

بانک مرکزی امروز نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد ۱۸ نرخ افزایشی، ۱۷ نرخ کاهشی و ۱۱ نرخ نیز نسبت به روز کاری گذشته ثابت ماند.
بهای دولتی 22 ارز بالا صعود کرد

بهای دولتی 22 ارز بالا صعود کرد

بانک مرکزی امروز نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که نرخ ۲۲ ارز افزایشی، ۱۷ نرخ کاهشی و هفت نرخ نیز نسبت به روز کاری گذشته ثابت ماند.