پایگاه خبری پول نیوز Poolnews

بازار مالی - بیمه
بیمه دی در صدر موسسات بیمه ای

بیمه دی در صدر موسسات بیمه ای

پول نیوز - بیمه دی در بیست و دومین همایش شرکت های برتر ایران، در رده بندی گروه موسسات بیمه ای در دو زمینه "شاخص فروش" و "بهره وری کل عوامل" رتبه نخست را از آن خود کرد و در صدر شرکت های بیمه ای کشور قرار گرفت.