پایگاه خبری پول نیوز Poolnews

بازار سرمایه - نهادهای سرمایه‌گذاری
تشکیل شورای راهبردی برای رفع مشکلات صندوق های بازنشستگی
دکتر علیزاده رئیس سابق کمیته بررسی صندوق های بازنشستگی در دادستانی کل کشور پیشنهاد داد:

تشکیل شورای راهبردی برای رفع مشکلات صندوق های بازنشستگی

مشاور سابق دادستانی کل کشور برای تشکیل یک شورای راهبردی در حوزه صندوق های بازنشستگی با دبیرکل انجمن مدیریت استراتژیک ایران نامه نگاری کرد.
  • 1