پایگاه خبری پول نیوز Poolnews

- اینفوگرافیک
رهبران کارمندانشان را

رهبران کارمندانشان را "متاثر "می کنند تا ...

استیو جابز: مدیران، کارمندانشان را قانع می کنند تا کاری را انجام دهند که نمی خواهند در صورتی که رهبران، کارمندانشان را "متاثر "می کنند تا آن ها کارهایی را بکنند که هیچ وقت فکرش را هم نمی کردند که توانایی انجام آن را داشته باشند!