پایگاه خبری پول نیوز Poolnews

*ویژه نمایشگاه - اینوکس 2019
فرش قرمز شهر فرودگاهی امام خمینی برای سرمایه گذاران
کمالی پور در گفتگو با پول نیوز:

فرش قرمز شهر فرودگاهی امام خمینی برای سرمایه گذاران

پول نیوز - عضو هیئت مدیره شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی عنوان کرد: شهر فرودگاهی امام خمینی با توجه به جذابیت های مختلف به خصوص در بخش هوانوردی می تواند بهترین و بزرگترین مگاپروژه ایران باشد.