پایگاه خبری پول نیوز Poolnews

انرژي - نفت و گاز
اتحاد نفتی تهران-ریاض بازار را تکان می‌دهند

اتحاد نفتی تهران-ریاض بازار را تکان می‌دهند

مشاور اقتصادی در اتحادیه اروپا بیان کرد: دو بازیکن ایران-عربستان در میدان نفت می‌توانند خیلی مهم باشند و با تصمیماتی که می‌گیرند اعضای دیگر را تحت فشار قرار دهند که همکاری کنند و در غیر این صورت در انتظار پاسخ منفی از تهران و ریاض باشند. اگر افق همکاری ایران و عربستان توسعه پیدا کند می‌توانند بازار و قیمت نفت را تکان دهند.