پایگاه خبری پول نیوز Poolnews

February 2020 20 / پنجشنبه ۰۱ اسفند ۱۳۹۸
صفحه نخست - ویژه های اقتصاد
تابلوی ایست برای این سیمانی!
گام های آرام این سیمانی در مسیر پیش بینی ها؛

تابلوی ایست برای این سیمانی!

پول نیوز - افزایش اندک نرخ های فروش اجازه عبور 《سدور》 از مرز درآمدی ۱۵۰ میلیارد ریال را نداد اما....
《کسرام》در زیان غرق شد
تیکه شدن در آمدها زیر چرخ تولید؛

《کسرام》در زیان غرق شد

پول نیوز - با وجود آنکه درآمدهای فروش 《کسرام》در سال مالی ۹۸ با رشد همراه بود اما؛ نتوانست خود را به ناحیه سوددهی برساند.
ریزش بنای سودسازی 《ثغرب》
نشان قرمز در این انبوه ساز روشن شد؛

ریزش بنای سودسازی 《ثغرب》

پول نیوز- درآمدهای این انبوه ساز با افت مواجه شد و کام سهامدارن خود را تلخ کرد