امیر چاروسه در گفتگو با پول نیوز:

جایگاه ارزنده فولاد کشور در ارزآوری و صادرات

مشاور مدیرعامل گروه فولاد خوزستان در حوزه بازرگانی خارجی با اشاره به تولید سالانه بیش از 3 میلیون تن انواع فولاد در کشور گفت: فولاد خوزستان در کل زنجیره این صنعت، جایگاه و نقش مهمی در ارزآوری دارد.
| ۲۸ آبان