بنیانگذار و مدرس «مهندسی خوشبختی»:

خوشبختی از آن شیرینی هایی است که باید گرم گرم نوش جان کنید

«فریبا قدرتی» مجری، کارشناس و تهیه‌کننده تلویزیون و بنیانگذار و مدرس «مهندسی خوشبختی» در ایران معتقد است: انسان خوشبخت انسانی است که در مسیر زندگی به خودشناسی رسیده لایه های وجود خویش را شناخته و استعدادهای انسانی بویژه استعدادهای عالی وجود خود را از قوه به فعلیت رسانده باشد.
| ۰۸ آبان