پایگاه خبری پول نیوز Poolnews

تشدید بازرسی و نظارت اصناف را تا چه حد در کنترل قیمت ها در روزهای پایانی سال مؤثر می دانید؟
بسیار
17.5%

تا اندازه ای
14.29%

کم
68.21%


دیدنی‌ها
برترین‌های پول نیوز
پرطرفدار