پایگاه خبری پول نیوز Poolnews

کدامیک از ادغام‌های زیر را در شرایط فعلی منطقی‌تر و امکان‌پذیرتر می‌دانید؟
وزارت‌خانه‌های کار و رفاه
62.54%

وزارت‌خانه‌های راه و مسکن
8.59%

وزارت‌خانه‌های صنایع و بازرگانی
20.62%

وزارت‌خانه‌های نفت و نیرو
8.25%


دیدنی‌ها
برترین‌های پول نیوز
پرطرفدار