پایگاه خبری پول نیوز Poolnews

کدام‌یک از مراجع زیر بهتر می‌تواند حداقل دستمزد نیروی کار انسانی را برای سال 90 تعیین کند؟
خانه کارگر
28.69%

انجمن کارفرمایان
4.92%

وزارت کار
8.61%

شورای سه جانبه (کارگری، کارفرمایی، وزارتی)
57.79%


دیدنی‌ها
برترین‌های پول نیوز
پرطرفدار