پایگاه خبری پول نیوز Poolnews

کداميک از اين راهکارها را در کنترل و کاهش آلودگي هوا مؤثرتر مي‌دانيد؟
ارتقاي فني خودروها
30.96%

تمرکززاديي از پايتخت
28.43%

افزايش سرانه فضاي سبز
3.55%

ارتقاي فرهنگ زيست‌محيطي جامعه
22.34%

محدوديت بيشتر در تردد خودروهاي شخصي
14.72%


دیدنی‌ها
برترین‌های پول نیوز
پرطرفدار