پایگاه خبری پول نیوز Poolnews

پیش بینی شما از سرانجام قانون هدفمندی یارانه ها در سال 89 ؟
نظر مجلس اجرایی می شود.
6.76%

نظر دولت اجرایی می شود.
19.82%

مجلس و دولت به فرمول جدیدی برای اجرا می رسند.
29.05%

اجرا نمی شود.
44.37%


دیدنی‌ها
برترین‌های پول نیوز
پرطرفدار