پایگاه خبری پول نیوز Poolnews

با کدام روش موافقید؟
پرداخت یارانه 72 هزار تومانی
8.7%

پرداخت کمک معیشتی
5.22%

حذف یارانه و رایگان کردن درمان و تحصیل
45.22%

بازگشت به دوران قبل از حذف یارانه ها
23.48%

افزایش مالیات پردرآمدها و معاف کردن سایرین از پرداخت مالیات
17.39%


دیدنی‌ها
برترین‌های پول نیوز
پرطرفدار