پایگاه خبری پول نیوز Poolnews

مهم ترین فرصتی که تحریم های نفتی غرب برای کشور ایجاد می کند چیست؟
حرکت به سوی اقتصاد غیرنفتی
21.21%

استفاده از توان ساخت داخل و مصرف تولیدات داخلی
9.09%

هر دو مورد
69.7%


دیدنی‌ها
برترین‌های پول نیوز
پرطرفدار