پایگاه خبری پول نیوز Poolnews

آیا افزایش نیافتن یارانه نقدی بابت افزایش قیمت نان و بی ارتباط خواندن آن با اجرای قانون هدفمندی را منطقی می دانید؟
آری
13.54%

نه
86.46%


دیدنی‌ها
برترین‌های پول نیوز
پرطرفدار