بررسی در راستای یارانه هدفمند؛
کد خبر: ۹۴۷۰۴
۱۴ آبان ۱۳۹۲ - ۰۸:۱۱
0
سلام مجدد برگرانی‌کالاها، سلام بر بیکاری جوانان، سلام‌برسؤ تغذیه، سلام براجاره‌ نجومی مسکن، سلام برآلونک نشینی آینده‌، سلام برموادغیربهداشتی، سلام بررنج ودرد بیماری، سلام برفقر وتنگدستی ومحرومیت، سلام بر شرمندگی ازخانواده، سلام برنگرانی و اضطراب روزمره ، بلاخره سلام و صد تا سلام بر افزایش‌هزینه امور قضایی و زندان‌ها و نا‌امنی اجتماعی ناشی ازمحرومیت‌، بیکاری و…..

پول‌نیوز-به گزارش راه مردم، بدورد ای مسکن‌شخصی، بدرود ای مسکن‌اجاره‌ای، بدرود ای مرغ، گوشت، لبنیات، میوه، مواد بهداشتی، درمان ، وسیله نقلیه، بدرود ای وسیله نقلیه عمومی و بلاخره بدرود ای آرامش وآسایش زندگی،  بدرود وخداحافظ. انشاءا.. دیدار به قیامت.!

یک بازنشسته، اجاره نشین‌فعلی وآلونک نشین آینده، عیالوار، با فرزندان جوان مجرد، که در خوشه بندی دولت عدالت محور در ردیف متمولین و ثروتمندان قرار گرفته بود، ضمن سرخ نگهداشتن صورتش با سیلی، اعلام می‌دارد، در این وانفسای‌گرانی ناشی ازهرج و مرج وبی‌توجهی‌به قانون و بیماری اقتصادی، ما لیاقت وشایستگی بهره‌مندی ازمسکن حتی اجاره‌ای درنازلترین مکان و استفاده ازمرغ، گوشت، لبنیات، میوه، درمان، وسیله نقلیه، حتی وسیله نقلیه عمومی و… را نداریم و نباید به‌خوداجازه داد که درباره این قبیل نیازها فکرنمود.

بله، این مدیران با حقوق وامکانات رفاهی بالا ، قدرتمندان و ثروتمندان، رفاه‌طلبان، زیاده خواهان، دلال‌ها، رانت خواران، محتکرین، اختلاس‌گران، رشوه‌بگیران، چپاولگران، کاهبرداران هستند، که شایستگی ولیاقت بهره‌مندی از مزایا و فوائد تمام مایحتاج و تجملات  زندگی اشرافی را دارند.!

البته این هم نوعی ازسرنوشت بعضی ازانسان‌ها است که باید به آن عادت نمایند.

ولی سوالی مطرح است که آیا کسانی که صادقانه با پایبندی به اخلاق انسانی و اسلامی وحرفه‌ای بدون دست‌اندازی به بیت المال و سؤاستفاده، خدمت نموده‌اند، باید به چنین سرنوشتی دچارشوند.؟

راستی چرا‌ وضعیت جامعه این ‌گونه‌ شد؟

برای‌پاسخ به سوال اخیر‌بد نیست بدانیم، این سرنوشتی که برای ما رقم خورد ، نتیجه‌ سیاست‌گذاری‌ وعملکردهایی‌ بوده، که ذیلاً به بعضی ازآنها اشاره می‌شود.

۱-   سیاست تعدیل اقتصادی دولت سازندگی.

۲-   سیاست عدالت خواهی ومهرورزی دولت عدالت‌‌محور.

۳-   طرح‌هدفمندی‌یارانه‌ها.

۴-   عملکردغلط درخصوصی سازی.

۵-   عدم وجود سیستم‌های نظارتی وکنترلی صحیح درتمام امور.

۶-    تنزل اخلاق انسانی‌واسلامی.

۷-   اشاعه فرهنگ مصرف وتجمل‌گرایی درجامعه توسط کسانی‌که به ناگهان به‌کاخ‌ها رسیدند.

۸-   اشاعه فرهنگ‌زیاده‌خواهی ورفاه ‌طلبی توسط کسانی‌که ازطرق ‌مختلف به ثروت‌های بادآورده رسیدند.

۹-  عدم توجه شایسته به یکی ازارکان اصلی‌اقتصاد در قانون اساسی، یعنی تعاونی‌ها، خصوصاً تعاونی‌های تولیدی‌و کشاورزی

۱۰- تعطیلی تعدادکثیری ازکارخانجات به بهانه‌های مختلف که بعضاً توسط مدیران نالایق و ناتوان درایجاد بهره‌وری‌ واجرای وظایف‌، که تنها راه برای افزایش درآمد ‌را در بیکارنمودن نیروی‌انسانی و فروش‌زمین‌های‌ وسیع کارخانجات برای پاساژ وبرج‌سازی و…  جستجو نمودند.

۱۱-   عدم توجه به‌کشاورزی وتبدیل زمین‌های مناطق مرغوب کشاورزی به ویلا‌ها و…

۱۲- عدم توجه به اشتغال جوانان درکارهای مولد.

۱۳- بازخرید و بیکارنمودن تعداد کثیری از نیروی انسانی‌شاغل وسوق دادن آنها به سمت دلالی.

۱۴- صدورمجوز واردات هرنوع کالای مصرفی بنجول ولوکس وتجملاتی.

۱۵- اشاعه شغل دلالی و برده‌‌داری متمدنانه بوسیله پیمانکاران نیروی انسانی‌دراکثر فعالیت‌ها.

۱۶-  اخذتصمیات خلق‌الساعه، بدون‌توجه به‌خردجمعی وبدون ‌پشتوانه‌فکری‌ با‌ محوریت‌ شعارگرایی.

۱۷- اشاعه‌فرهنگ دروغ ومکرونیرنگ دراکثرسطوح جامعه به عبارت دیگرتلاش دردین زدایی وضعیف نمودن اعتقادات اسلامی مردم به‌روش‌غیرمستقیم.

۱۸- حرکت درراستای زدودن انگیزه‌کاروتلاش‌خصوصاً درجوانان ، به دلیل وجود افرادی که بدون تلاش بطورنامشروع پولدار شده وهر روزدرجامعه ورسانه‌ها بیشتر مشاهده می‌شوند.

۱۹- عدم توجه وسرمایه‌گذاری صحیح درزمینه آموزش‌ نیروی انسانی.وحرکت درجهت مدرک‌گرایی.

۲۰- اشاعه‌فرهنگ‌کسب درآمد‌های‌کلان‌بدون پرداخت‌مالیات. و‌اخذمنظم‌مالیات ازطبقه‌ضعیف‌جامعه.

۲۱- میدان‌دادن به بعضی ازمتمولین وثروتمندان ودوستان بی‌تخصص‌‌و بعضاً مدرک‌دار، برای کسب مناصب مختلف.

۲۲- عدم توجه شایسته به نهاد‌های حمایت کننده از اقشار ضعیف جامعه مانند یهزیستی و…

۲۳- اشاعه فرهنگ سیاسی‌کاری وسخن‌پراکنی بی‌مورد درباره هرمسئله‌ای، توسط دست ‌اندرکارانی‌‌ که بدون‌درنظرگرفتن خداوند ومنافع ملی، فقط به منافع‌شخصی‌خودیا وابستگان می‌اندیشند.

۲۴- اشاعه‌حرام‌خواری درزمینه‌های مختلف‌درجامعه، و‌سوق دادن مردم به ‌شکم پرستی ‌و ‌اباهه گری.

۲۵-  عدم‌کنترل قیمت‌ها‌درکشور، بطوریکه‌درطول سالیان‌متمادی با‌هرسخنرانی‌قبل‌ازتنظیم بودجه، در زمان ارائه بودجه‌به‌مجلس، بعدازتصویب بودجه، باشروع زمزمه ها حهت افزایش حقوق کارمندان وکارگران، بعدازافزایش‌حقوق، چندماه قبل ازعید، نزدیک‌عید، بعد ازعید، خلاصه درمقاطع مختلف قیمت‌ها  افزایش می‌یابد، فکرنمی‌کنم این روش افزایش قیمت‌ها در هیچ‌کشوری وجودداشته باشد. و این‌افزایش قیمت‌ها وعدم وجود اشتغال مناسب یکی از عوامل موثر درتأمین نشدن‌ هزینه‌های زندگی و متلاشی شدن کانون خانواده‌ها و نهایتاً رشد بی رویه طلاق در جامعه، می‌باشد.

۲۶-   ……

اگر همین برنامه‌ها ادامه یابد، چاره‌ای نیست جز اینکه از خداوند طلب کنیم ضمن آمرزش‌گناهان، ‌ما را مشمول رحمت خودش‌قرارداده وسریعترجانمان را بستاند، چون واقعاً مشاهده رفتارها وعملکردها و آثار وتبعات این قبیل اعمال زجرآور وسخت است. مگر اینکه دراین وانفسا رئیس جمهور محترم وکابینه دولت تدبیر و امید و نمایندگان ملت وخلاصه همه دست اندر‌کاران وعاقبت اندیشان و فرهیختگان جامعه همراه با رسانه‌های پیشرو، فرصت خدمت به مردم را مغتنم شمرده و هدف از خدمت را رضایت‌حضرت حق قراردهند. و به دور از هرگونه سیاسی‌کاری وخودکامگی وتنگ‌نظری، برای برطرف نمودن این ناهنجاری‌ها و مشکلات جامعه، شجاعانه وبدون واهمه، ضمن تبین و تشریح مسائل و حقایق برای مردم، تصمیمات مقتضی را اتخاذ، فرمایند، مثلا اثرات ناشی از افزایش مبلغ ناچیزی به یارانه‌های‌ افراد نیازمند، وعواقب ناشی از آن یعنی‌گرانتر شدن کالاها و افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی، آب ، برق، گاز وتلفن وکرایه وسیله نقلیه ومواد غذایی، کالاهای صنعتی و… وفقیرترشدن فقرا ورواج بیکاری ودلالی و… برای ملت روشنگری نمایند.

ملت ایران وهمه مسئولین دلسوز جامعه باید باورکنند برای بهتر شدن زندگی جزء تغییر روش‌ فعلی کار و زندگی و بازگشت به اخلاق انسانی واسلامی وتلاش‌درکسب روزی حلال وانجام کارهای مولد ومشروع چاره‌ دیگری ندارند. و باید باورکنند، اگرآمریکای جهانخوار همه تحریمها را لغو وکلیه اموال بلوکه شده‌ ایران را برگرداند، ولی همین روشهای فعلی‌کار و زندگی ادامه یابد، طولی نخواهدکشید که همه ثروتهای باقیمانده‌کشورتوسط غارتگران زیاده‌خواه به تاراج خواهدرفت، وبیچاره ترازحال خواهیم شد، زیراکسانی‌که باوجودتحریم‌ها‌ و مشکلات اقتصادی،‌غارتگری‌می‌کردند و به ملت وکشورشان رحم نکردند، چگونه با برگشت ثروتها به جامعه‌می‌توانند، آرام بنشینند وخوی وخصلت غارتگری خویش را کنار بگذارند، مگر فراموش‌کردیم‌ دردوران نه چندان دور یعنی قبل‌‌ازشروع تحریم‌ها با وجودی‌که‌کشوردرآمدهای‌کلانی و بی‌سابقه‌ای داشت، فقرا، فقیرتر و رانت خواران، غارتگران قوی تر شدند و بیکاری و فساد ناشی از آن بیشتر رواج یافت. و به تبعیت از این فساد هزینه‌های مقابله با مجرمین و متخلفین رو به فزونی نهاد.

پس انتظار‌می‌رود، حرکت برای تغییر روش زندگی باید از مدیران و مسئولین محترم شروع‌ گردد و سپس به جامعه تسری یابد، به نظرم اکنون‌که دراین وضعیت اقتصادی قرارداریم، بهترین ‌زمان برای‌ آغاز این حرکت انقلابی‌ می‌باشد، زیرا مدیران ومسئولین ونمایندگان ملت ومومنین صاحب ثروت می‌توانند، با بخشش قسمتی ازحقوق یا‌ثروت خود به بیت المال، (مانندآن شهیدجنگ تحمیلی که باشروع‌عملیات فتح المبین ‌آرزویش‌رازیرپا نهاد وبا لغوجشن عروسی خود وجمع آوری‌کارت‌های پخش‌شده مراسم جشن، هزینه‌عروسی‌‌را به مسجد محل‌،جهت‌کمک به‌خرید‌یک‌دستگاه آمبولانس‌ برای‌جبهه تقدیم نمود)، و ساده‌زیستی‌ وکاهش‌تجملات‌ زندگی‌ وکاهش هزینه‌های زائد بالاسری دستگاه‌های تحت نظرخود، با یک انقلاب مدیریتی وعدم تکرار برنامه‌های شکست خورده قبلی مانند: پرداخت یارانه‌ها، ضمن ارج نهادن به‌کاروتولید ومبارزه باپدیده شوم‌ دلالیسم‌ ورسیدگی به وضعیت مردم‌خصوصاً طبقه ضعیف جامعه در راستای ‌حفظ‌کرامت ومنزلت انسانها واحیای اخلاق انسانی‌واسلامی با عنایت ویژه به‌حفظ‌منافع ملی و تحقق حماسه اقتصادی، بالمآل‌رشد وشکوفایی‌جامعه اسلامی وبالندگی ایران‌عزیز، پیشگام شوند. انشاء ا..

هر که اول بین بود ، اعمی بـود                                       هر که آخر بین چه با معنا بود

هر که اول بـنگـرد پـایـان کـار                                       انـدر آخـر او نگردد شرمسا ر

علی اصغر عزیزیان

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
پربازدید
پرطرفدارترین
نظرسنجی
به نظر شما در آینده نزدیک شاخص بورس بهتر خواهد شد؟
بله
خیر
مشاهده نظرات
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید:
تعطیلی همه مشاغل به جز سطح 1 در ۲۵ مرکز استان و همه کلانشهرها
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: حداقل ۲۵ مرکز استانی و نیز همه کلانشهرها شامل دور جدید محدودیت‌های شدید خواهند شد.