کد خبر: ۶۰
۰۲ آبان ۱۳۸۷ - ۰۹:۳۶
0
مركز تحليل و پردازش معاونت طرح و برنامه حوزه هنري به خاطر تاثيرگذاري ديني و استفاده هوشمندانه از مصاديق و مباني مذهبي در انتقال پيام معنوي كمك هزينه سفر حج عمره را به خانم پريناز آل آقا كارگردان نمايش نگاتيواهدا كرد
برگزيدگان دو بخش صحنه اي و خياباني پنجمين جشنواره سراسري تئاترماه از سوي هيات داوران اين بخش ها معرفي شدند.

به گزارش موج به نقل از ستاد خبري پنجمين جشنواره سراسري تئاتر ماه، در بخش صحنه اي اين جشنواره هيات داوران مركب از عزت الله انتظامي ، حميد رضا افشار، فريدون علياري، شهرام گيل آبادي و حسين پارسايي پس از ديدن 34 نمايش و شور و تبادل نظر برگزيدگان خود را در زمينه هاي مختلف به اين شرح اعلام كرد:
-به علت حضور موثر در عرصه تئاتر و شركت در جشنواره تئاتر ماه، لوح تقدير و 2 سكه بهار آزادي را به احمد علامه دهر اهدا كرد.

-در بخش پوستر و بروشور، هيات داوران بر اساس رسالت و اهداف جشنواره و براساس وجوه زيباشناسانه و انديشه مبتني بر اثر، هيئت داوران بر اساس رسالت و اهداف جشنواره با دقت تمامي آثار تصويري نمايشهاي مختلف را در مورد تحليل قرار داد و براساس وجوه زيباشناسانه و انديشه جاري مبتني بر اثر، سه پوستر و بروشور را به عنوان كانديداي خود برگزيد و با لوح تقدير و اهدا ربع سكه بهار آزادي از اين نامزدها تقدير كرد:
1-« تنها خدا حق دارد بيدارم كند» به طراحي آقاي صالح تسبيحي
2-« الاوياتان » به طراحي آقاي مازيار تهراني
3-« علامت تعجب » به طراحي خانم رويا افشار

همچنين ديپلم افتخار بهترين پوستر و بروشور، تنديس جشنواره و 5 سكه بهار آزادي را به مازيار تهراني به خاطر طراحي پوستر و بروشور نمايش الاوياتال اهدا كرد.

-در بخش موسيقي هيئت داوران از بين كانديداهاي خود به شرح زيرانتخاب و با لوح تقدير و اهدا ربع سكه بهار آزادي از اين نامزدها تقدير كرد:
1-آقاي منصور قرباني به خاطر موسيقي نمايش « ترانه آب »
2-گروه موسيقي نمايش « مثل كوچ كاكائي ها»
3-آقاي اميد يوسفي به خاطر موسيقي نمايش « پشت كلانتري »

و ديپلم افتخار بهترين موسيقي، تنديس جشنواره و 10 سكه بهار آزادي را به گروه موسيقي نمايش «مثل كوچ كاكائي ها» به خاطر پيوند ماهوي فضاي نمايش و انديشه جاري در موسيقي اهدا شد.

- در بخش طراحي صحنه، هيات داوران از ميان كانديداهاي خود اين طراحان را نامزد و با اهدا لوح تقدير و ربع سكه بهار آزادي تقدير كرد:
1-آقاي حسن باستاني به خاطر طراحي صحنه نمايش « روز سرباز »
2-آقاي محمد عاقبتي به دليل طراحي صحنه نمايش « فقط خدا حق دارد بيدارم كند»
3-خانم سارا پژمان فر براي طراحي صحنه نمايش « بوبوك»

هيات داوران ديپلم افتخار، تنديس جشنواره و 10 سكه بهار آزادي را به خاطر نگاه عالمانه و آگاهانه به عناصر بصري و رابطه بين صحنه و عوامل اجرا و تماشاگر به طراح صحنه نمايش « بوبوك» سارا پژمان فر اهدا كرد.

- در بخش بازيگري نقش مكمل زن هيات داوران اين بازيگران را به عنوان نامزد انتخاب و
با اهدا لوح تقدير و ربع سكه بهار آزادي از اين نامزدها تقدير كرد:
-پريسا محمدي براي بازي در نمايش بوبوك
-سپيده پهلوان زاده براي بازي در نمايش پشت كلانتري
-سارا ميري بازيگر نمايش كرب و بلا از كرمانشاه
- الهام رضايي به خاطر بازي در نمايش ترانه آب از اصفهان
-ميترا ضيايي هيام براي بازي در نمايش بوق

هيات داوران در اين بخش ديپلم افتخار، تنديس جشنواره و 10 سكه بهار آز ادي را به خاطر درك مناسب از نقش، خلاقيت هاي فردي در كمك به اجراي منسجم و انعطاف مناسب در ارائه نقش به سپيده پهلوان زاده بازيگر نقش معصومه در نمايش پشت كلانتري اهدا كرد.

- در بخش بازيگري نقش مكمل مرد
كانديداهاي هيات داوران در اين بخش عبارت بودند از :
1-مجيد رحمتي به خاطر بازي در نمايش مجلس شبيه لير بيچاره
2-عليرضا روان دل به دليل بازي در نمايش دويدن در شيب ملايم از مشهد
3-آرش غلام آزاد براي بازي در نمايش مجلس شبيه لير بيچاره
4-بهرام سروري نژاد به خاطر بازي در نمايش بوبوك
5-بيژن رضايي براي بازي در نمايش كرب و بلا
كه همگي لوح تقدير و يك سكه بهار آزادي دريافت كردند.

هيات داوران جايزه اين بخش شامل ديپلم افتخار، تنديس جشنواره و 10 سكه بهار آزادي را به بهرام سروري نژاد بازيگر نقش عاليجناب در نمايش بوبوك تقديم كرد.

- در بخش بهترين بازيگري زن هيات داوران از ميان كانديداهاي خود:
1-ناديا فرجي بازيگر نمايشهاي در خاك فراموشي و آهوي مشرقي
2-زري اماد براي بازي در نمايش دفاعيه
3-رويا دعوتي بخاطر بازي در نمايش باد كه مي نويسد
4-مهسا كريم زاده بازيگر نمايش سلام ما اومديم
5-ليلي رشيدي براي بازي در نمايش تنها خدا حق داد بيدارم كند ( كه همگي لوح تقدير و يك سكه بهار آزادي دريافت كردند، جايزه بهترين بازيگر نقش اول زن شامل ديپلم افتخار، تنديس جشنواره و 15 سكه بهار آزادي را به خلاقيت، توانمنديهاي لازم و بازيگري و درك درست شخصيت به ناديا فرجي به خاطر بازي در نمايش در خاك فراموشي اهدا كرد.

- جايزه بهترين بازيگر نقش اول مرد
كانديداهاي هيات داوران در اين بخش عبارت بودند از :
1-مجيد رحمتي به خاطر بازي در نمايش مجلس شبيه لير بيچاره
2-عليرضا روان دل به دليل بازي در نمايش دويدن در شيب ملايم از مشهد
3-آرش غلام آزاد براي بازي در نمايش مجلس شبيه لير بيچاره
4-بهرام سروري نژاد به خاطر بازي در نمايش بوبوك

بيژن رضايي براي بازي در نمايش كرب و بلا
(از اين نامزدها نيز با اهدا لوح تقدير و ربع سكه بهار آزادي تقدير شد) و
در اين بخش ضمن تقدير از درخشش آقاي امير كاوه آهنجان در نمايش الاوياتال ديپلم افتخار، تنديس جشنواره و 15 سكه بهار آزادي را به دليل انعطاف و توانمندي درك صحيح از شخصيت و فضاي حاكم بر نمايش و صحنه راسيروس همتي براي بازي در نمايش روز سرباز اهدا كرد.

-در بخش كارگرداني هيات داوران كانديداهاي اين بخش را به اين ترتيب معرفي كرد:
1- آقاي فرهاد تجويدي كارگردان نمايش بوق از تهران
2- خانم بنفشه اعرابي براي كارگرداني نمايش بوبوك از تهران
3- آقاي خسرو اميري به خاطر كارگرداني نمايش كرب و بلا از كرمانشاه
4- آقاي علي رحيمي براي كارگرداني نمايش حيراني ها از بندرعباس
5- آقاي محمد مير علي اكبري كارگردان نمايش الاوياتال از تهران

دراي نب خش هيات داوران هيچ كارگرداني را شايسته مقام برتر ندانسته با اهدا لوح تقدير و 5 سكه بهار آزادي از آقاي خسرو اميري به خاطر كارگرداني نمايش كرب و بلا تقدير كرد.

- در بخش بهترين نمايشنامه، از بين كانديداهاي اين بخش :
1-خانم بنفشه اعرابي نويسنده نمايش بوبوك
2-آقاي احسان جانمي براي نگارش نمايشنامه ترانه آب از اصفهان
3-آقاي محمد مير علي اكبري نويسنده نمايشنامه الاوياتال از تهران
4-آقاي علي اصغري بخاطر نويسندگي نمايشنامه پشت كلانتري از تهران
(كه با اهدا لوح تقدير و ربع سكه بهار آزادي تقدير شدند، آرش عباسي جايزه جشنواره شامل ديپلم افتخار، تنديس جشنواره و 20 سكه بهار آزادي را به خاطر توجه به محورهاي جشنواره و ساختار مناسب متن و شخصيت پردازي مناسب در نمايشنامه باد كه مي نويسد كسب كرد.

- در بخش تئاتر به مفهوم مطلق نيز هيات داوران برگزيده اي نداشت و اين نمايش هارا براي حمايت در اجراي عمومي با مشاركت مركز هنرهاي نمايشي حوزه هنري و مركز هنرهاي نمايشي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي پيشنهاد كرد:
1-نمايش پشت كلانتري به كارگرداني آقاي فرشاد منظوفي نيا
2-نمايش بوبوك به كارگرداني خانم بنفشه اعرابي
3-نمايش الاوياتال به كارگرداني آقاي محمد ميرعلي اكبري

و بالاخره اينكه هيات داوران دو نمايش كرب و بلا به كارگرداني آقاي خسرو احمدي از كرمانشاه و حيراني ها به كارگرداني آقاي علي رحيمي از بندرعباس را نيز براي حمايت از اجراي عمومي در شهرستان هاي خود مربوطه پيشنهاد كرد.

جوايز جنبي

-مركز تحليل و پردازش معاونت طرح و برنامه حوزه هنري به خاطر تاثيرگذاري ديني و استفاده هوشمندانه از مصاديق و مباني مذهبي در انتقال پيام معنوي كمك هزينه سفر حج عمره را به خانم پريناز آل آقا كارگردان نمايش نگاتيواهدا كرد.

-- مركز هنرهاي نمايشي صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران براي حمايت از آثار ديني و معنوي اين نمايش ها را براي ضبط راديويي حمايت كرد:
1-بوبوك به نويسندگي و كارگرداني خانم بنفشه اعرابي
2-ترانه آب نويسندگي و كارگرداني آقاي احسان جانمي
3-باد كه مي نويسد نويسندگي و كارگرداني آقاي آرش عباسي
4-كرب و بلا نويسندگي و كارگرداني آقاي خسرو اميري
5-و اينك رستاخير به نويسندگي كامل نوروزي و كارگرداني آقاي حسين پرستار

همچنين اين مركز جايزه ويژه صداپيشگي خود شامل لوح تقدير و جايزه ويژه خود را به آقاي امير كاوه آهنجال به بازيگر نمايش الاوياتال از تهران اهدا كرد.

--اداره تبليغات معاونت اجتماعي ناجا جايزه خود شامل لوح تقدير و 2 سكه بهار آزادي را به دليل توجه به اوضاع اجتماعي و پرداختن به مسائل اخلاقي و معضلات اجتماعي به آقاي فرشاد منظوفي نيا كارگردان نمايش پشت كلانتري اهدا كرد.

جايزه ويژه اداره تبليغات معاونت اجتماعي ناجا شامل لوح تقدير و يك سكه بهار آزادي به خاطر پرداختن به معظلات و آسيب هاي اجتماعي جوانان به اينجوري شو ديگه نديده بوديم به نويسندگي و كارگرداني آقاي علي حلوي نژاد اهدا شد.

جايزه فرهنگسراي پايداري :

فرهنگسراي پايداري در جهت حمايت از آثار نمايشي با موضوع دفاع مقدس جايزه ويژه اي به آقاي خير الله تقياني پور كارگردان نمايش هفت كوپه از يك قطار اهدا كرد.

بخش خياباني

هيات داوران بخش خياباني پنجمين جشنواره تئاتر ماه متشكل از حسين راضي يدالله وفاداري و رحمت اميني در بخش هاي موسيقي، بازيگري زن و بازيگري مرد، كارگرداني و بخش ايده و طرح نمايشي برگزيدگان خود را معرفي كرد.

بر اساس آرا داوران : در بخش موسيقي لوح تقدير را به « آريا صبا» بخاطر موسيقي نمايش نقل سرخ، لوح تقدير به « سميرا واحد» بازيگر نمايش حصار و لوح تقدير به « پژمان ياوري» بخاطر بازي در نمايش آرش 2 و فرهاد دانشور بخاطر بازي در نمايش به روايت عقربه اهدا كرد.

براساس اين گزارش، جوايز بخش برگزيده موسيقي نمايش شامل ديپلم افتخار، تنديس جشنواره و 2 قطعه سكه بهار آزادي، به خاطر همراهي و فضا سازي مناسب در تلفيق صحنه ها و كمك و انتقال مفهوم نمايش به آرمين رياضي فر از نمايش آرش 2.

در بخش بازيگري زن جايزه برگزيده اين بخش شامل ديپلم افتخار، تنديس جشنواره و 3 قطعه سكه بهار آزادي بخاطر تسلط بر حس و بيان و ارائه تصويري قابل قبول از نقش مورد نظر به « نرگس خاك كار» بازيگر نمايش دختر دم بخت.

در بخش بازيگري مرد جايزه برگزيده اين بخش شامل ديپلم افتخار، تنديس جشنواره و 3 قطعه سكه بهار آزادي بخاطر استفاده از قابليت هاي بدن، بيان و حس در بازيگري و مهارت در ايفاي نقش هاي متفاوت به « حسين رفعتي» بازيگر نمايش اينجورشو ديگه نديده بودم .

بخش كارگرداني جايزه برگزيده اين بخش شامل ديپلم افتخار، تنديس جشنواره و 5 قطعه سكه بهار آزادي به خاطر استفاده درست، مناسب و به جا از تمامي عناصر و امكانات نمايش خياباني براي انتقال مفهوم مورد نظر به مخاطب به كارگردانان نمايش آرش 2 محمد عبدي و پژمان ياوري و بخش ايده و طرح نمايشي جايزه اين بخش شامل ديپلم افتخار، تنديس جشنواره و 5 قطعه سكه بهار آزادي بخاطر بهره گيري از فرهنگ و ادبايت ايران زمين به تلفيق مناسب آن با مسائل مبتلا به جامعه به پژمان ياوري نويسنده نمايش « آرش 2 » اهداء شد.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
پربازدید
پرطرفدارترین
نظرسنجی
به نظر شما در آینده نزدیک شاخص بورس بهتر خواهد شد؟
بله
خیر
مشاهده نظرات
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید:
تعطیلی همه مشاغل به جز سطح 1 در ۲۵ مرکز استان و همه کلانشهرها
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: حداقل ۲۵ مرکز استانی و نیز همه کلانشهرها شامل دور جدید محدودیت‌های شدید خواهند شد.