رئيس كل سازمان سرمايه‌گذاري عنوان کرد:
کد خبر: ۴۹۷۷۶
۲۶ مهر ۱۳۹۰ - ۱۳:۳۹
0
رئيس كل سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران گفت: فعاليت هاي اقتصادي و سرمايه گذاري كشور، تحت سيطره روياها و تنش هاي سياسي است .
پول‌نیوز - رئيس كل سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران گفت: فعاليت هاي اقتصادي و سرمايه گذاري كشور، تحت سيطره روياها و تنش هاي سياسي است .  
به گزارش پول‌نیوز، بهروز عليشيري افزود: محيط امن اقتصادي، تنش هاي سياسي، روياهاي متفاوت بازيگران ، هيجان بازي آنها و تب ناشي از آن بر فعاليت هاي اقتصادي سيطره يافته و بايد از اين تهديد گريخت.
تصويب 5 ميليارد دلار طي شش ماه

وي درباره عملكرد سرمايه گذاري خارجي كشور در طي شش ماه گذشته اظهار داشت: روز گذشته يازدهمين نشست هيأت سرمايه گذاري خارجي را در سال جاري برگزار كرديم. در طي اين جلسات قريب هشتاد تا نود طرح سرمايه گذاري بررسي و تصويب شده است. ارقام مصوب سال جاري حدود پنج ميليارد دلار است كه اگر بتوانيم اين روند را حفظ كنيم، تا پايان سال رضايتبخش خواهد بود.

عليشيري در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين پنج ميليارد دلار وارد كشور شده است؛ گفت: تصويب طرح هاي سرمايه گذاري خارجي، به منزله شروع و آغاز يك فعاليت اقتصادي است.
به گفته ي وي رقم مصوب طرح ها، بتدريج و در دوره ساخت وارد كشور مي شود و آمارهاي سرمايه گذاري خارجي كشور هم بر اساس آمارهاي ورودي است.

معاون وزير اقتصاد تصريح كرد: انتظار داريم طرح هايي كه در سال هاي گذشته تصويب كرده ايم و يا طرح‌هاي سال 1390 با سرعت بيشتري اجرايي شود.

عليشيري در پاسخ به اين پرسش كه سرمايه گذاران خارجي از چه كشورهايي بوده اند؛ تصريح كرد: تقريباً از همه قاره ها تقاضا داشته ايم. اما طرح هاي سرمايه گذاران اروپايي و آسيايي نسبت به سايرين برتري دارد. اين هم طبيعي است، چون اقتصاد ما داراي رابطه سنتي تر با آنها بوده است.

وي درباره وضعيت سرمايه هاي ورودي كشور در طي شش ماه اخير نيز اظهار داشت: اعلام نظر درخصوص آمار سرمايه جذب شده به كشور در اين مقطع نارسا است و بايد تأمل كرد تا كار ارزيابي ها و فرايند حسابرسي هاي سال جاري تكميل شود كه به طور عام اين اتفاق در خرداد يا تير ماه سال بعد رخ مي دهد، اما ارزيابي هاي كنوني اميدواركننده است.

عليشيري در خصوص برنامه هاي سازمان سرمايه گذاري خارجي براي ارتقاي سرمايه گذاري كشور نيز افزود: در همه حوزه ها اقداماتي خوبي در شرف انجام است و اين گام ها بايد تكميل و نهايي شود.

به گفته ي وي امروز نهضت جذب سرمايه گذاري خارجي در كشور، در دستور كار اول همه مديران اجرايي كشور و سراسر استانها است. ستادهاي سرمايه گذاري و مراكز خدمات سرمايه گذاري در همه استانها تشكيل شده است. همه به تكاپوي جذب منابع بين المللي افتاده اند. اما تكاپو كافي نيست و بايد هدفمند و با برنامه عمل كرد.

وي با بيان آنكه مشكلات سرمايه گذاري خارجي كشور در سطح ملي، براي استانها هم قابل تسري است ؛ گفت: بتدريج قاعده بازي فني و پيچيده حضور در بازارهاي بين المللي در حال عملي شدن است، اما بايد اين فرايند تقويب شود.

عليشيري براي افزايش حضور در بازارهاي بين المللي پيشنهاد داد كه همه دستگاه هاي اجرايي كشور نظير صنعت و معدن، نيرو، جهاد كشاورزي، راه و ترابري و غيره و به همين شكل در استان ها نيز كشورها بايد فرصت هاي سرمايه گذاري خود را در قالب مطالعات جامع امكان سنجي تعريف كنند.

وي با بيان اينكه كشور هم اكنون از اين مشكل بشدت رنج مي برد و تعداد طرح هاي كامل براي ارائه به سرمايه گذاران خارجي بسيار محدود است، آن را يك نقص بزرگ دانست كه بايد برطرف شود.

معاون وزير اقتصاد تصريح كرد: بايد بتوانيم از همه دستگاه هاي متولي توسعه داراي طرح در كشور، استان ها و بخش هاي غير دولتي، دست كم پنج هزار طرح نوشته شده و داراي توجيه مالي و به زبان انگليسي داشته باشيم كه يك درصد آن را هم نداريم.

وي با بيان آنكه پس از شناسايي طرح ها وارد مرحله بازاريابي مي شويم، افزود: هم اينك سرمايه گذاران متعددي در حوزه ساخت هتل، بيمارستان، معدن، انرژي اعم از نيروگاه ها و نفت و گاز داريم كه با برخي از آنها بارها مذاكره شده است، اما طرح جامعي براي عرضه نداشته ايم. اين نقص تقريباً براي همه بخش ها نظير كشاورزي و شيلات، سدها و شبكه هاي آبياري، نيروگاه ها، فرودگاه ها، ريل و راه آهن و حتي صنايع كوچك و متوسط هم قابل تسري است.

وي مهمترين وظيفه اين سازمان را ايجاد بستري براي ارتقاي دانش و عملكرد كشور در حوزه سرمايه گذاري، معرفي طرح ها و مشوق ها به سرمايه گذاران بالقوه خارجي عنوان كرد.

به گفته ي وي براي مثال در عرصه پروژه يابي، از همه در سراسر كشور خواسته ايم تا پروژه ها و فرصتهاي خود را در قالب مشخص و با مطالعات كامل توجيه فني، مالي و اقتصادي و به زبان انگليسي براي ما ارسال كنند.
عليشيري افزود: براي طراحي و مدل سازي پروژه ها، بزرگترين كارگاه بين المللي مدل سازي مالي و اقتصادي طرح هاي توسعه‌ايي و زيربنايي كشور را با حضور استادان برجسته بين المللي در ماه آبان در تهران خواهيم داشت.

وي ادامه داد: براي بازاريابي طرح ها در پايان مهر ماه همايش سرمايه گذاري ايران در اوكراين را داريم. سپس اين بازاريابي را يك ماه ديگر در چين خواهيم داشت. در ابتداي آذرماه نيز بزرگترين همايش سرمايه گذاري خارجي كشور را در تهران خواهيم داشت و اميدواريم اين اقدامات كمك كند.

وي در پاسخ به اين پرسش كه تا چه اندازه اميدواريد در جاده رقابتهاي بين المللي موفق به جذب سرمايه گذاران خارجي شويد، گفت: ظرفيت هاي ذاتي اقتصاد كشور اميد آفرين است. اما موفقيت در اين جاده نخست، به خيلي از عوامل ديگر بستگي دارد كه بايد آنها را جدي تر گرفت.
عليشيري با بيان آنكه عوامل بيروني سايه سنگين بر فعاليت بنگاه ها در هر اقتصادي را دارد، گفت: فضاي كسب و كار كشور، مدل توسعه كشور، استراتژي بخشي توسعه صنعتي كشور،راهبرد بخشي حوزه كشاورزي، نيرو و حمل و نقل و مخابرات در جايي ديگر بايد تعريف شود. من چنين اسنادي نديده ام. وقتي مسير حركتها و توسعه بخش ها روشن نباشد، بخش خصوصي نداند كه جايگاهش چيست و چگونه بايد بازيگري بكند، نمي توان خيلي اميدوار به جلب سرمايه هاي خارجي بود.

وي در خصوص وضعيت فضاي كسب و كار و رتبه آن نيز گفت: از آنجايي كه اهتمام خاصي نبوده ، تغيير جدي نيز نداشته است. همه از توسعه، رشد، اشتغال و بيكاري، جرم و جنايت، رسيدگي هاي قضايي و حقوقي مي گوييم، اما اهتمام نداريم كه براي مقابله با همه آثار منفي سياسي و اجتماعي ناشي از كندي رشد و تشكيل سرمايه بايد فضاي كسب و كار كشور را ساده و كم هزينه كنيم.

وي افزود: آنچه كه مي فههم اين است كه اين متغير تعيين كننده، يعني بهبود و آساني محيط كسب و كار اقتصادي، هنوز براي هيچ يك از قوا نظير مجلس، قوه قضائيه و مجريه يك اولويت درجه يك نيست. اين يك پروژه ملي است بايد همه از آن بگويند و همه با هم اقدام كنند.

وي درباره تاثير تحريم هاي اقتصادي نيز گفت:آنهايي كه باني اين كار هستند، بنا ندارند فعاليتهاي اقتصادي كشور را محدود كنند، بلكه مي خواهند آن را متوقف و فلج كنند. شاخص هاي رشد و توسعه كشور در طي سالهاي اخير، كه شديدترين تحريم ها اعمال شد، اميدوار كننده و رو به رشد بوده است.

به گفته ي وي در دو سال اخير در نرخ جذب سرمايه گذاري خارجي كشور قريب 125درصد رشد داشته ايم. اين نرخ رشد در دنيا كم نظير است. لذا نشان مي دهد كه چقدر ظرفيت هاي اقتصادي كشور بالا و براي سرمايه گذاران خارجي مطلوب و جذاب است.
عليشيري با بيان اينكه اثر تحريم ها كمرنگ است، افزود: آنها هر روز فعاليت هاي اقتصادي كشور را رصد و براي هر اقدام ما، يك ضد اقدام طراحي ، لابي و هزينه مي كنند، بلوا و تهديد مي كنند و سناريو مي سازند، اما اقتصاد ايران قابل تحريم نيست. اگر هوشيار باشيم و يكپارچه عمل كنيم.

وي در پاسخ به اين پرسش كه منظور از هوشياري و يكپارچگي چيست گفت: اگر بخواهيم ساده و گذرا اشاره اي كنم آن است كه اگر يك ناظر بيروني به محيط فعاليت هاي سياسي و اقتصادي كشور نگاه كند، كمي تعجب خواهد كرد. در شرايط سخت ترين فشارهاي بين المللي، تهديدها، تحريم ها، پروژه عظيم ايران هراسي، مي بينيد كه همه ما به خودمان مشغوليم. به دنبال تصفيه حسابهاي شخصي و گروهي هستيم.

به گفته ي وي هر روز از پي روزي ديگر، التهاب سياسي داريم. از كاه كوه مي سازيم و همه به آن سرگرم مي شويم. غافليم كه عده ايي در كمين نشسته اند و منتظرند تا ضربه كاري بزنند.
وي افزود: همه اركان اجرايي كشور زير زور و فشار عدم كفايت، استيضاح، سؤال و استعفاء هستند. از شما مي پرسم، اگر بخواهيد سرمايه گذاري كنيد، آيا اولويت اول شما ايران خواهد بود؟

وي گفت: به لحاظ معنا شناسايي شايد بتوان اين پراكندگي و تشتت را تعريف و توجيه كرد و آن را به فضاي انتخاباتي و مردم سالاري پيوند زد، اما به لحاظ ساختار شناسي و وضعيت يابي، اين التهابات غيرقابل توجيه است.

معاون وزير اقتصاد اظهارداشت: فعالان و كارگزاران عرصه اقتصادي نمي دانند بايد نگاه و عملكردشان متوجه جبهه باشد يا پشت جبهه. اين است كه ناظران را شگفت زده كرده است .

وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا در عرصه عمل هم اين اختلافات سياسي، روي سرمايه گذاري خارجي تأثير داشته است؟؛ افزود: شواهد مستند فراواني داريم كه در جاي خودش آنها را عرضه مي كنيم. به ما گفته مي شود منتظر نتايج انتخابات هستيم. منتظر هستيم ببينيم فلان مساله سياسي در كشور چه مي شود. بعد تصميم مي گيريم. اينها را هم به ما در مذاكرات شخصي مي گويند و در مذاكرات رسمي هيأت ديپلماتيك ما.

وي درباره كنش هاي سياسي توصيه كرد: هم كنش و هم تنش در همه جا وجود دارد، اما به نظر مي رسد آنها قدرت بالايي در مديريت رفتار سياسي كارگزاران دارند. اجازه نمي دهند تندبادهاي سياسي شكل بگيرد و اگر گرفت مانع از تسري آن به حوزه شكننده و ظريف اقتصاد مي شوند.

وي ادامه داد: اما ما هم وضعيت خاصي داريم كه بايد مراقبت روزانه فتنه هاي خارجي باشيم و در عين حال نشان بدهيم كه كارهاي بزرگ ساختاري در حال وقوع است و هم جامه ايي امن و نظام يافته درعرصه تصميم گيري داريم. بايد به همه گفت و فهم مشترك يافت كه امروز همه در يك قايق براي نيل به ساحل توسعه و آباداني عمل كنيم. اين فهم و اقدام براساس آن همان تقواي سياسي است كه قدرت مانور مقلدان اقتصادي را ترسيم مي كند. همه مي گويند كه در يك بستر هستيم اما به ظاهراً روياهاي متفاوت مي بينند.

رييس سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي فني و اقتصادي ايران اظهارد اشت: دامنه بحران اقتصادي در جهان امروزه همه را گرفته، شورش هاي آشكار عليه نظام سرمايه داري پديده دائمي شده است، همه نگاه ها و اعتراضات به اقتصاد است، اما مديران سياسي در تلاشند تا آرامش و نظم به رفتار مديران اقتصادي بدهند. فكر مي كنم در اينجا برعكس است!

وي درباره شورش هاي امروز جهاني و ماهيت آن گفت:امروز تومورهاي نظام سرمايه داري بيرون زده اند. اثرات تخريبي اين تومورهاي بدخيم امروز جهاني شده است.

به گفته وي؛ جنبش اشغال والت استريت تجلي متعارضات توسعه در طي چند سده اخير است. اعتراض عليه فقر، نژادپرستي، بيماريها، بيكاريها، گرسنگي، نابرابري، تبغيض، شكاف طبقاتي و ... امروز به آسيا هم كشيده شده است، اگرچه همه اين درخواست متوجه ماهيت نظام سرمايه داري و آمريكا است.

وي در پايان افزود:امروز اين نابرابري و شكاف ها هم در اقتصادهاي ملي سرمايه داري و هم در سطح اقتصادي جهاني قابل مشاهده است. تفاوت شديد در درآمد سرانه و تبعيض رفتار در عرصه اقتصادي و سياسي تبديل به يك جنبش اجتماعي شده است كه حداقل خواسته آن تغيير نظام مبني بر سود طلبي مطلق و تبعيض هاي سياسي است.
 
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: