کد خبر: ۳۶۴۷۳۰
۲۹ آبان ۱۴۰۰ - ۱۰:۴۵
0
دکتر حسین مهری اظهار کرد: استفاده از ظرفیت بالای بانک‌های توسعه‌ای در خروج از بحران، افزایش رشد و توسعه اقتصادی به خصوص در مناطق محروم و حمایت از صنایع راهبردی، راهگشا بوده و برخورداری از بانک‌های توسعه‌ای کارآمد پیش شرط توسعه صنعتی و اقتصادی است.
مدیرعامل بانک صنعت و معدن: بانک‌های توسعه‌ای کارآمد، پیش شرط توسعه صنعتی و اقتصادی هستند
حمایت از طرح‌های زیربنایی و طرح‌های کوچک و متوسط در مناطق کمتر توسعه یافته با هدف ایجاد توسعه متوازن و محرومیت زدایی و اشتغال پایدار، توسعه صادرات غیرنفتی در شرایط تحریم و پشتیبانی از طرح‌های تأمین آب مورد نیاز صنایع و بخش کشاورزی مانند ایجاد تأسیسات آب شیرین کن‌ها و طرح‌های آبخیزداری با توجه به اقلیم خشک کشور و کم آبی اغلب مناطق؛ همچنین تأمین مالی طرح‌های بهینه سازی مصرف و مکانیزاسیون کشاورزی و بسته بندی محصولات با هدف جلوگیری از هدررفت محصولات کشاورزی و افزایش کیفیت آن‌ها و ممانعت از اتلاف منابع آبی و خاکی، از جمله اهداف خاص و اولویت دار سرمایه گذاری‌های بانک صنعت و معدن است که در توسعه کشور نقش بسیار مؤثری دارد و مستلزم توجه و پشتیبانی‌های ویژه از سوی نهاد‌های دولتی و تأمین مالی کشور است.

دکتر مهری در ادامه افزود: در افزایش سهم نوآوری در اقتصاد کشور و ایجاد واحد‌های دانش بنیان، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و دوستدار محیط زیست و توسعه و بهره برداری از طرح‌های استراتژیک باید به توان تخصصی بانک‌های توسعه‌ای به طور عمومی و بانک صنعت و معدن به طور خاص توجه و اعتماد بیشتری مبذول شود، چراکه مأموریت بانک‌های توسعه‌ای تأمین مالی هدفمند و هدایت شده به علاوه پایش و مشارکت مستمر در روند اجرای پروژه‌ها و ارایه مشاوره‌های تخصصی در همه زمینه‌های فنی و مالی طرح هاست؛ بی تردید بها دادن به این اصل مهم، جهت گیری بانک‌های توسعه‌ای کشور را بر مواردی معطوف می‌سازد که نیاز حیاتی اقتصاد کشور در حال و آینده بوده و از دغدغه‌های اصلی سرمایه گذاران، صنعتگران و نظام بانکی است.

مدیرعامل بانک صنعت و معدن خاطرنشان کرد: بانک‌های توسعه‌ای در تمام دنیا بانک‌هایی هستند که عمدتاً توسط دولت‌ها تأسیس می‌شوند و با منابع بخش دولتی به فعالیت می‌پردازند و اگرچه خود نیز منابعی در اختیار دارند، اما چون سودآوری هدف اصلی آن‌ها نیست و ماهیت سرمایه گذاری‌های آنان بلند مدت با دوره برگشت سرمایه طولانی‌تر می‌باشد، لازم است برای کارآمدی بیشتر و افزایش نسبت کفایت سرمایه مورد حمایت قرار گیرند. البته این بانک‌ها هم باید با افزایش کارایی نیروی انسانی، تمرکز بر فعالیت اصلی و کنار گذاشتن فعالیت‌های جانبی، فروش اموال مازاد و خروج از بنگاهداری، کاهش مطالبات معوق و تخصیص بهینه منابعی که در اختیار آنان قرار می‌گیرد در پیشبرد اهداف خود مؤثرتر عمل کنند.

دکتر مهری یادآور شد: افزایش گستره جغرافیایی و موضوعی فعالیت بانک‌های توسعه‌ای و افزایش قدرت تأمین مالی و نقش آفرینی مؤثرتر آن‌ها در اقتصاد کشور منوط به نگاه دولت و جامعه به بانک‌های توسعه‌ای به عنوان نهاد‌هایی است که می‌توانند ابزار اجرای راهبرد‌های توسعه‌ای کشور و سیاست‌های بانک مرکزی باشند و با جمع آوری نقدینگی و سرمایه‌های سرگردان برای کاهش تورم و هدایت آن‌ها به سمت بخش مولد جهت خروج از رکود و کاستن از بیکاری، نقش مثبت و قابل توجهی داشته باشند.

وی در پایان عنوان داشت: در تمام کشور‌ها در دوره‌های بحران مالی این بانک‌های توسعه‌ای هستند که به یاری دولت‌ها آمده و با تأمین مالی و سرمایه گذاری در بخش‌های حیاتی و حمایت از کسب و کار‌ها زمینه خروج از بحران را فراهم می‌سازند و برای ایفای چنین نقشی نهاد‌های نظارتی و قانونگذاری هم باید در مقررات حاکم بر این بانک‌ها تجدید نظر اساسی کرده و به تمایز بنیادی مأموریت ها، اهداف و کارکرد آن‌ها با سایر بانک‌ها توجه ویژه مبذول دارند، چراکه این بانک‌ها گاهی در پروژه‌هایی که بخش خصوصی یا بانک‌های تجاری به جهت شرایط خاص و عدم صرفه اقتصادی رغبتی به آن‌ها ندارند یا منابع عظیم مالی را می‌طلبند و در عین حال نقشی حیاتی در توسعه کشور دارند، مشارکت می‌کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بانک صنعت و معدن، وی بیان داشت: حمایت از طرح‌های زیربنایی و طرح‌های کوچک و متوسط در مناطق کمتر توسعه یافته با هدف ایجاد توسعه متوازن و محرومیت زدایی و اشتغال پایدار، توسعه صادرات غیرنفتی در شرایط تحریم و پشتیبانی از طرح‌های تأمین آب مورد نیاز صنایع و بخش کشاورزی مانند ایجاد تأسیسات آب شیرین کن‌ها و طرح‌های آبخیزداری با توجه به اقلیم خشک کشور و کم آبی اغلب مناطق؛ همچنین تأمین مالی طرح‌های بهینه سازی مصرف و مکانیزاسیون کشاورزی و بسته بندی محصولات با هدف جلوگیری از هدررفت محصولات کشاورزی و افزایش کیفیت آن‌ها و ممانعت از اتلاف منابع آبی و خاکی، از جمله اهداف خاص و اولویت دار سرمایه گذاری‌های بانک صنعت و معدن است که در توسعه کشور نقش بسیار مؤثری دارد و مستلزم توجه و پشتیبانی‌های ویژه از سوی نهاد‌های دولتی و تأمین مالی کشور است.

دکتر مهری در ادامه افزود: در افزایش سهم نوآوری در اقتصاد کشور و ایجاد واحد‌های دانش بنیان، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و دوستدار محیط زیست و توسعه و بهره برداری از طرح‌های استراتژیک باید به توان تخصصی بانک‌های توسعه‌ای به طور عمومی و بانک صنعت و معدن به طور خاص توجه و اعتماد بیشتری مبذول شود، چراکه مأموریت بانک‌های توسعه‌ای تأمین مالی هدفمند و هدایت شده به علاوه پایش و مشارکت مستمر در روند اجرای پروژه‌ها و ارایه مشاوره‌های تخصصی در همه زمینه‌های فنی و مالی طرح هاست؛ بی تردید بها دادن به این اصل مهم، جهت گیری بانک‌های توسعه‌ای کشور را بر مواردی معطوف می‌سازد که نیاز حیاتی اقتصاد کشور در حال و آینده بوده و از دغدغه‌های اصلی سرمایه گذاران، صنعتگران و نظام بانکی است.

مدیرعامل بانک صنعت و معدن خاطرنشان کرد: بانک‌های توسعه‌ای در تمام دنیا بانک‌هایی هستند که عمدتاً توسط دولت‌ها تأسیس می‌شوند و با منابع بخش دولتی به فعالیت می‌پردازند و اگرچه خود نیز منابعی در اختیار دارند، اما چون سودآوری هدف اصلی آن‌ها نیست و ماهیت سرمایه گذاری‌های آنان بلند مدت با دوره برگشت سرمایه طولانی‌تر می‌باشد، لازم است برای کارآمدی بیشتر و افزایش نسبت کفایت سرمایه مورد حمایت قرار گیرند. البته این بانک‌ها هم باید با افزایش کارایی نیروی انسانی، تمرکز بر فعالیت اصلی و کنار گذاشتن فعالیت‌های جانبی، فروش اموال مازاد و خروج از بنگاهداری، کاهش مطالبات معوق و تخصیص بهینه منابعی که در اختیار آنان قرار می‌گیرد در پیشبرد اهداف خود مؤثرتر عمل کنند.

دکتر مهری یادآور شد: افزایش گستره جغرافیایی و موضوعی فعالیت بانک‌های توسعه‌ای و افزایش قدرت تأمین مالی و نقش آفرینی مؤثرتر آن‌ها در اقتصاد کشور منوط به نگاه دولت و جامعه به بانک‌های توسعه‌ای به عنوان نهاد‌هایی است که می‌توانند ابزار اجرای راهبرد‌های توسعه‌ای کشور و سیاست‌های بانک مرکزی باشند و با جمع آوری نقدینگی و سرمایه‌های سرگردان برای کاهش تورم و هدایت آن‌ها به سمت بخش مولد جهت خروج از رکود و کاستن از بیکاری، نقش مثبت و قابل توجهی داشته باشند.

وی در پایان عنوان داشت: در تمام کشور‌ها در دوره‌های بحران مالی این بانک‌های توسعه‌ای هستند که به یاری دولت‌ها آمده و با تأمین مالی و سرمایه گذاری در بخش‌های حیاتی و حمایت از کسب و کار‌ها زمینه خروج از بحران را فراهم می‌سازند و برای ایفای چنین نقشی نهاد‌های نظارتی و قانونگذاری هم باید در مقررات حاکم بر این بانک‌ها تجدید نظر اساسی کرده و به تمایز بنیادی مأموریت ها، اهداف و کارکرد آن‌ها با سایر بانک‌ها توجه ویژه مبذول دارند، چراکه این بانک‌ها گاهی در پروژه‌هایی که بخش خصوصی یا بانک‌های تجاری به جهت شرایط خاص و عدم صرفه اقتصادی رغبتی به آن‌ها ندارند یا منابع عظیم مالی را می‌طلبند و در عین حال نقشی حیاتی در توسعه کشور دارند، مشارکت می‌کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بانک صنعت و معدن، وی بیان داشت: حمایت از طرح‌های زیربنایی و طرح‌های کوچک و متوسط در مناطق کمتر توسعه یافته با هدف ایجاد توسعه متوازن و محرومیت زدایی و اشتغال پایدار، توسعه صادرات غیرنفتی در شرایط تحریم و پشتیبانی از طرح‌های تأمین آب مورد نیاز صنایع و بخش کشاورزی مانند ایجاد تأسیسات آب شیرین کن‌ها و طرح‌های آبخیزداری با توجه به اقلیم خشک کشور و کم آبی اغلب مناطق؛ همچنین تأمین مالی طرح‌های بهینه سازی مصرف و مکانیزاسیون کشاورزی و بسته بندی محصولات با هدف جلوگیری از هدررفت محصولات کشاورزی و افزایش کیفیت آن‌ها و ممانعت از اتلاف منابع آبی و خاکی، از جمله اهداف خاص و اولویت دار سرمایه گذاری‌های بانک صنعت و معدن است که در توسعه کشور نقش بسیار مؤثری دارد و مستلزم توجه و پشتیبانی‌های ویژه از سوی نهاد‌های دولتی و تأمین مالی کشور است.

دکتر مهری در ادامه افزود: در افزایش سهم نوآوری در اقتصاد کشور و ایجاد واحد‌های دانش بنیان، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و دوستدار محیط زیست و توسعه و بهره برداری از طرح‌های استراتژیک باید به توان تخصصی بانک‌های توسعه‌ای به طور عمومی و بانک صنعت و معدن به طور خاص توجه و اعتماد بیشتری مبذول شود، چراکه مأموریت بانک‌های توسعه‌ای تأمین مالی هدفمند و هدایت شده به علاوه پایش و مشارکت مستمر در روند اجرای پروژه‌ها و ارایه مشاوره‌های تخصصی در همه زمینه‌های فنی و مالی طرح هاست؛ بی تردید بها دادن به این اصل مهم، جهت گیری بانک‌های توسعه‌ای کشور را بر مواردی معطوف می‌سازد که نیاز حیاتی اقتصاد کشور در حال و آینده بوده و از دغدغه‌های اصلی سرمایه گذاران، صنعتگران و نظام بانکی است.

مدیرعامل بانک صنعت و معدن خاطرنشان کرد: بانک‌های توسعه‌ای در تمام دنیا بانک‌هایی هستند که عمدتاً توسط دولت‌ها تأسیس می‌شوند و با منابع بخش دولتی به فعالیت می‌پردازند و اگرچه خود نیز منابعی در اختیار دارند، اما چون سودآوری هدف اصلی آن‌ها نیست و ماهیت سرمایه گذاری‌های آنان بلند مدت با دوره برگشت سرمایه طولانی‌تر می‌باشد، لازم است برای کارآمدی بیشتر و افزایش نسبت کفایت سرمایه مورد حمایت قرار گیرند. البته این بانک‌ها هم باید با افزایش کارایی نیروی انسانی، تمرکز بر فعالیت اصلی و کنار گذاشتن فعالیت‌های جانبی، فروش اموال مازاد و خروج از بنگاهداری، کاهش مطالبات معوق و تخصیص بهینه منابعی که در اختیار آنان قرار می‌گیرد در پیشبرد اهداف خود مؤثرتر عمل کنند.

دکتر مهری یادآور شد: افزایش گستره جغرافیایی و موضوعی فعالیت بانک‌های توسعه‌ای و افزایش قدرت تأمین مالی و نقش آفرینی مؤثرتر آن‌ها در اقتصاد کشور منوط به نگاه دولت و جامعه به بانک‌های توسعه‌ای به عنوان نهاد‌هایی است که می‌توانند ابزار اجرای راهبرد‌های توسعه‌ای کشور و سیاست‌های بانک مرکزی باشند و با جمع آوری نقدینگی و سرمایه‌های سرگردان برای کاهش تورم و هدایت آن‌ها به سمت بخش مولد جهت خروج از رکود و کاستن از بیکاری، نقش مثبت و قابل توجهی داشته باشند.

وی در پایان عنوان داشت: در تمام کشور‌ها در دوره‌های بحران مالی این بانک‌های توسعه‌ای هستند که به یاری دولت‌ها آمده و با تأمین مالی و سرمایه گذاری در بخش‌های حیاتی و حمایت از کسب و کار‌ها زمینه خروج از بحران را فراهم می‌سازند و برای ایفای چنین نقشی نهاد‌های نظارتی و قانونگذاری هم باید در مقررات حاکم بر این بانک‌ها تجدید نظر اساسی کرده و به تمایز بنیادی مأموریت ها، اهداف و کارکرد آن‌ها با سایر بانک‌ها توجه ویژه مبذول دارند، چراکه این بانک‌ها گاهی در پروژه‌هایی که بخش خصوصی یا بانک‌های تجاری به جهت شرایط خاص و عدم صرفه اقتصادی رغبتی به آن‌ها ندارند یا منابع عظیم مالی را می‌طلبند و در عین حال نقشی حیاتی در توسعه کشور دارند، مشارکت می‌کنند.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: