مساحت اموال تملیکی بانک صادرات ۱۹ میلیون مترمربع است
به گزارش«نود اقتصادی» براساس اطلاعات منتشر شده از سوی بانک صادرات، در پایان سال ۱۳۹۹ مجموع مساحت اموال تملیکی این بانک بیش از ۱۹ میلیون مترمربع بوده است.

کاربری این اموال تملیکی شامل کاربری مسکونی، دامداری، واحد صنعتی، مرغداری، اداری، تجاری، آموزشی، مزروعی و باغ و ... است.

لازم به ذکر است مساحت عرصه و عیان اموال ملکی این بانک نیز ۳ میلیون و ۳۳۷ هزار مترمربع است.