کد خبر: ۳۶۰۸۳۵
۱۱ مهر ۱۴۰۰ - ۱۶:۰۴
0
تولید کنسـانتره سـنگ آهـن گهرزمیـن تقریبا هر ماهــه ســیر صعــودی داشــته کــه ایــن افزایــش ایـن واحـد تولیـد بـه دلیـل بـالا رفتـن تـوان فنی در بخــش نظــارت و در بخــش پیمانــکاری بــوده اسـت.
افزایش تولید کنسانتره در گهرزمین
برنامــه تولیــد کنســانتره طــی شــش ماهــه ابتــدای ســال مالــی جــاری (۱۳۹۹-۱۴۰۰) در مجمــوع ۲،۰۱۴،۹۲۰ تــن در نظــر گرفتــه شــده بـود کـه بـا عـزم راسـخ و تـلاش جهـادی مدیـران و پرســنل شــرکت بــزرگ ســنگ آهــن گهرزمیــن و بــا برنامه ریزی هــای دقیــق و منظــم در بخــش تولیــد، نگهــداری و تعمیــرات و افزایــش ضریــب دسترســی و همچنیــن بــا شــعار صیانــت از تجهیــزات و تــلاش و تدابیــری کــه در جهــت تامیــن بــه موقــع خــوراک، مــواد مصرفــی و… کارخانــه علــی الخصــوص تامیــن آب مــورد نیــاز خطــوط تولیــدی صــورت پذیرفــت، توانســت بــه تولیــد بیــش از ۲،۴۰۰،۰۰۰ تــن در شــش ماهــه ابتــدای ســال مالــی جــاری دســت یابــد کــه ایــن عــدد بــه میــزان حــدودی ۴۰۰،۰۰۰ تــن بالاتــر از برنامـه تولیـد در نظـر گرفتـه شـده بـرای خطـوط می‌باشــد.

شایان ذکر است تولیــد افتخــار آفریــن ۴۳۱۰۷۰، ۴۴۷۵۹۳ و ۴۱۴۱۵۰ تــن کنســانتره در ماه هــای متوالــی فروردیــن، اردیبهشــت و خــرداد ۱۴۰۰ نشــانگر عظـم راسـخ و تـلاش همـه جانبـه متخصصـان و پرسـنل شـرکت بـزرگ سـنگ آهن گهرزمین اسـت کـه شـکوفایی و بالندگـی روز افـزون ایـن شـرکت را تضمیـن خواهـد کـرد.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: