September 2021 19 / يکشنبه ۲۸ شهريور ۱۴۰۰
معاون مالی و بين الملل بانک صنعت و معدن خبر داد:
کد خبر: ۳۵۷۰۵۴
۱۷ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۳:۱۵
0
مجمع عمومي عادي سالانه بانك صنعت و معدن جهت بررسي عملكرد سال 1399 در تاريخ بيست و ششم تيرماه سال جاري برگزار شد و گزارش عملكرد هيات مديره به مجمع عمومي و همچنين گزارش حسابرس و بازرس قانوني بانك به همراه صورتهاي مالي تلفيقي گروه و بانك براي دوره مالي منتهي به سي ام اسفندماه سال99 در اين مجمع ارائه و مورد تصويب اعضا قرار گرفت؛ به اين ترتيب بانك صنعت و معدن براي دومين سال پياپي اولين بانك دولتي است كه موفق به برگزاري مجمع عمومي عادي سالانه خود در طي سالجاري شده است.

برای دومین سال متوالی این بانك توانست مجمع عمومی را به عنوان اولین بانك دولتی برگزار نماید

 

به گزارش پول نیوز،  سيد علي حيدري معاون مالي و بين الملل اين بانك در خصوص چگونگي انجام اين فرايند و عملكرد اين معاونت در مورد تهيه گزارشات و صورتهاي مالي در موعد مقرر و اطلاع از روند شاخصهاي مالي به گفتگو نشسته است كه در ادامه مي آيد:

1- جنابعالي به عنوان معاون مالي و بين الملل بانك صنعت و معدن برگزاري مجمع عمومي عادي سالانه اين بانك را چگونه ديديد؟ روند تهيه صورتهاي مالي حسابرسي شده تلفيقي گروه و بانك براي دوره مالي منتهي به 1399/12/30 و شاخصهاي مالي مهم بانك به چه صورت بود؟

همانطور كه مستحضريد مشکلات ناشی از شیوع بیماری کرونا همچنان تداوم داشته و بعضاً گسترده تر نيز شده است و لذا اين امر مهمترين عامل بازدارنده در فرايند تهيه و حسابرسي صورتهاي مالي بانك براي مقطع 1399/12/30 بوده، ليكن همانند سنوات گذشته و با توجه به هدفگذاري ترسيم شده در بانك كه مي توان گفت تقريباً بلافاصله پس از خاتمه مجمع عمومي سال قبل صورت پذيرفت و به طور مستمر و مجدانه از سوي مديرعامل محترم و ساير اعضاي محترم هيات مديره، اين معاونت و مديريت مالي بانك در طي يك سال اخير پيگيري و كنترل گرديد باعث شد تا با همت جمعي از همكاران ستاد و شعب بانك بالاخص تيم اصلي تعيين شده در اداره حسابگري و گزارشهاي مالي بانك، بتوانيم بعنوان اولين بانك دولتي مجوز برگزاري مجمع عمومي را از بانك مركزي ج.ا.ا اخذ و مجمع عمومي عادي سالانه جهت بررسي عملكرد سال مالي 1399 را در تاريخ 1400/04/26 برگزار نماييم. اين در حالي است كه اين معاونت نسخه اوليه صورتهاي مالي بانك را در پايان فروردين ماه سال جاري به حسابرس محترم تحويل داده بود و طبق برنامه زمانبندي پيش بيني برگزاري مجمع تا انتهاي خردادماه سال جاري مي گرديد. ليكن به دليل بخشنامه ابلاغي بانك مركزي ج.ا.ا در اواسط ارديبهشت ماه سالجاري مبني بر لزوم اعمال نرخهاي جديد تسعير ارز در دفاتر مالي بانكها و شركتهاي دولتي براي مقطع 30/12/1399 مجبور به اصلاح و بازنگري دفاتر مالي و بالتبع صورتهاي مالي بانك شديم كه همين امر برنامه زمانبندي برگزاري مجمع را با يك ماه تأخير مواجه ساخت. در هر حال، جا دارد از زحمات و تشريك مساعي بعمل آمده توسط سازمان محترم حسابرسي و اداره نظارت بانك مركزي ج.ا.ا قدرداني و تشكر نمايم.

2- در مورد وضعيت شاخص هاي مهم و عملكردي در صورت هاي مالي بانك توضيح دهيد؟

جمع كل درآمدهاي بانك در سال 1399 نسبت به سال1398 معادل 90 درصد رشد داشته است كه درصد قابل توجهي مي باشد.

خالص سود سرمايه گذاريهاي بانك كه بخش عمده آن ناشي از سود سهام دريافتي از شركتهاي سرمايه پذير بوده، در سال 1399 نسبت به سال 1398 از رشد 96 درصدي برخوردار بوديم.

در سال 1399 سهم درآمدهاي كارمزدي از رشد نسبتاً خوبي برخوردار بوده كه در مقايسه با سال 1398 معادل 80 درصد رشد داشته است.

مانده ذخاير مطالبات مشكوك الوصول بانك در پايان سال 1399 معادل 105،249 ميليارد ريال گرديده است. اين در حالي است كه مانده اين ذخاير در ابتداي سال 1397 معادل 45،334 ميليارد ريال بوده، لذا مشاهده مي شود كه صرفاً در طي 3 سال اخير بانك جمعاً نسبت به شناسايي هزينه ذخيره مطالبات مشكوك الوصول به ميزان 59،915 ميليارد ريال اقدام نموده و اين امر باعث افزايش 132 درصدي مانده اين ذخاير در پايان سال 1399 در مقايسه با ابتداي سال 1397 شده است. بديهي است مصوبات و ابلاغيه هاي نهادها و مراجع بالادستي نيز در نحوه برخورد با تسهيلات گيرندگان و لذا اعمال ذخيره مطالبات مشكوك الوصول در دفاتر بانك تأثيرگذار بوده است. در هر حال، بانك صنعت و معدن توانسته است به نسبت مطلوب حد كفايت ذخاير مطالبات مشكوك الوصول 65/1 درصد در مقطع 1399/12/30 دست يابد.

3- وضعيت حسابهاي فيمابين بانك و صندوق بازنشستگي كاركنان بانكها و پرونده هاي مالياتي بانك را به چه صورت ارزيابي مي كنيد؟

حسابهاي فيمابين بانك و صندوق بازنشستگي كاركنان بانكها كاملاً شفاف و به روز بوده و از حيث اعمال ذخاير مكفي تعهدات اكچوئري و عدم وجود بدهي معوق به صندوق در وضعيت مطلوبي قرار دارد.

پرونده هاي مالياتي بانك نيز از وضعيت مطلوبي برخوردار مي باشد. به نحويكه از حيث ماليات عملكرد، مفاصا حساب مالياتي تا پايان سال 1395 صادر شده و پيگيري مستمر از اداره كل امور مالياتي مؤديان بزرگ براي حل و فصل ماليات عملكرد سالهاي 1396 لغايت 1398 نيز در دستور كار قرار دارد. همچنين از حيث مالیات موضوع ماده 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالي كشور، مفاصا حساب ماليات سالهاي 1395، 1396، 1397 صادر گرديده و هنوز برگ تشخيص ماليات سالهاي 1398 و 1399 به بانك ابلاغ نشده است. در ساير امور مالياتي نيز تلاش اين معاونت بر حل و فصل سريع و كارشناسي پرونده اي مفتوح در تعامل سازنده با سازمان امور مالياتي مي باشد.

4- وضعيت صورت سود و زيان بانك براي دوره منتهي به پايان سال مالي 1399 را تشريح بفرماييد؟

با عنايت به اهداف ترسيم شده در برنامه خروج از زيان دهي بانك در راستاي تحقق تكليف مجمع عمومي، زيان انباشته بانك از مبلغ 12،645 ميليارد ريال در پايان سال 1397 به مبلغ 5،634 ميليارد ريال در پايان سال 1399 كاهش يافته است كه خود نشانگر شاخصهاي عملكردي مناسب بانك در طي سالهاي 1398 و 1399 می باشد.

5- چه اقدامات ديگري در دستور كار اين معاونت قرار دارد؟

همكاري اثربخش با بانك مركزي ج.ا.ا در كنار ساير بانكهاي دولتي و خصوصي كشور در راستاي تحقق عملكرد بهينه سامانه هاي نوين پرداخت بين بانكي از قبيل چكاوك، ساتنا، پايا، شتاب، سيما، سپام و... و همچنين اجراي سريع و دقيق قانون جديد صدور چك از ديگر برنامه هاي در دستور كار اين معاونت مي باشد.

در طی سال 1399 بانك از محل منابع ریالی داخلی خود نسبت به خرید اوراق خزانه اسلامی در قالب دستورالعمل عملیات بازار باز ابلاغی از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا. اقدام نموده است.

همانطور كه مستحضريد، بخش عمده اي از امور و فعاليتهاي جاري بانك به طور سيستمي و منظم در مقاطع مشخص به بانك مركزي ج.ا.ا ، وزارت امور اقتصادي و دارايي و ساير مراجع مرتبط بالادستي گزارش مي شود. در اين ارتباط نيز عملكرد بانك در حوزه هاي سيستمي همچون بارگذاري اطلاعات مورد نياز در سامانه هاي مهتاب و سمات بانك مركزي ج.ا.ا ، سامانه سماد مركز مديريت و بدهي وزارت امور اقتصادي و دارايي، سامانه شفافيت اطلاعات مالي مستقر در پايگاه اينترنتي بانك صنعت معدن، سامانه بنكو بعنوان سيستم مالي اصلي و ساير سامانه هاي مالي بانك توسط بازرسين ذيربط بررسي و كنترل و عملكرد آنها اغلب مورد تأييد كامل قرار گرفته است.

سودهاي علي الحساب و قطعي سهم دولت در مواعد مقرر سالانه وفق مفاد ماده (44) قانون محاسبات عمومي كشور بطور منظم و متوالي پرداخت شده است .

در پايان جا دارد از تمامي همكارانم در بانك صنعت و معدن تشكر كنم و همانگونه كه استحضار داريد اين بانك درشاخص هاي عمومي و اختصاصي در ارزيابي كه از سوي جشنواره شهيدرجائي صورت گرفته بعنوان بانك برتر انتخاب شده كه به همه همكارانم تبريك عرض مي كنم و با توجه به اينكه امسال از سوي مقام معظم رهبري سال توليد، پشتيباني ها و مانع زدايي ها نام گذاري شد ، بتوانيم خدمت بهتر و مناسب تري به كارآفرينان كشور داشته باشيم .

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: