ایرادات شورای نگهبان به مصوبات مجلس؛
کد خبر: ۳۴۷۴۲۰
۲۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۹:۵۷
0
با اتمام رسیدگی شورای نگهبان به لایحه بودجه ١۴٠٠، این ایرادات در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
فردا/ رسیدگی شورای نگهبان به لایحه بودجه ١۴٠٠ تمام شد
به گزارش پول نیوز، شورای نگهبان بررسی لایحه بودجه سال ١۴٠٠ را به اتمام رسانده و ایرادات خود به مصوبات مجلس را به پارلمان ابلاغ کرده است.

برهمین اساس کمیسیون تلفیق در جلسه روز شنبه ٢٣ اسفند ماه این ایرادات را بررسی و اصلاحات لازم را اعمال خواهد کرد تا نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس اصلاحات لازم را برای رفع ایراد شورای نگهبان اعمال کنند.

متن ایرادات شورای نگهبان به مصوبات مجلس در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به شرح زیر است:

«۱_درتبصره ۱، ۱_۱_ بند (الف)، در خصوص منابع حاصل از صادرات نفت با توجه به تفاوت عبارات مصوبه با سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، مغایر بند ۱۰ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و در نتیجه مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.

۲_۱_ در بند (الف)، از جهت روشن نبودن وضعیت اساسنامه شرکت دولتی تابعه وزارت نفت ابهام وجود دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳_۱_ در بند (الف)، منظور از «دیگر اجزاء» در خصوص سهم صندوق توسعه ملی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۴_۱_ بند (ب)، از این جهت که آیا منابع مذکور، شامل منابع حاصل از فرآورده‌های نفتی نیز میشود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۵_۱_ در جزء ۳ بند (ب)، عدم تعیین سقف در صورت افزایش عواید حاصل، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.

۶_۱_ در جزء ۴ بند (ب)، عبارت «تأمین معیشت، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی» بهعنوان محل مصرف منابع مذکور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنین از این جهت که در ردیف‌های مذکور در این جزء، عدد مشخصی پیشبینی نشده است و در نتیجه سقف منابع حاصلشده و قابل مصرف در این خصوص، مشخص نیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

۷_۱_ در جزء ۴ بند (ب)، و در موارد متعدد دیگری از مصوبه، استفاده از خط غیرفارسی در خصوص واژه «ETS»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.

۸_۱_ در جزء ۴ بند (ب)، موضوع و حدود «مسئولیت تضامنی» مقامات حاضر در کارگروه مذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۹_۱_ در بند (و)، عبارت «اعتبار اسنادی داخلی» از جهت تعریف و میزان آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۰_۱_ حکم مندرج در بند (ز)، غیربودج‌های بوده و مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد. ۱۱_۱_ بند الحاقی ۱، از جهت مشخص نبودن سقف و ردیف، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد.

۱۲_۱_ در بند الحاقی ۱، استفاده از خط غیرفارسی و واژه «VB» و «فوب»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.

۱۳_۱_ جزء ۳ بند الحاقی ۱، از این جهت که وضعیت اساسنامه «سازمان شهرداری‌ها و دهیاریها» روشن نیست ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۴_۱_ بند الحاقی ۲ و اجزاء آن، از جهت مشخص نبودن سقف و ردیف، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد.

۱۵_۱_ جزء ۴ بند الحاقی ۲، به دلیل واگذاری تعیین اولویت خودرو‌ها برای استفاده از سوخت مایع به وزارت نفت بدون تعیین ضوابط آن، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۱۶_۱_ بند الحاقی ۴، از این جهت که منابع مذکور در سقف منابع بودجه کل کشور نیست، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد.

۱۷_۱_ بند الحاقی ۷، از این جهت که آیا منابع دو هزار میلیارد ریالی مذکور، دارای ردیف مستقل است یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲_درتبصره ۲، ۱_۲_ در جزء ۱ بند (الف)، عبارت «مالکیتی و مدیریتی» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲_۲_ در جزء ۲ بند (الف)، محل مصرف ردیف درآمدی ۳۱۰۵۰۲، با توجه بند (د) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳_۲_ در جزء (۴-۲-) بند (الف)، از این جهت که ماهیت صندوق‌های سرمایهگذاری چیست و آیا بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، اساسنامه این صندوق‌ها باید به تایید شورای نگهبان برسد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۴_۲_ بند (ج)، از جهت عدم ذکر سود سهام شرکت‌هایی که مجموع سهام دولت در آن‌ها کمتر از ۵۰ درصد است، در منابع عمومی قانون بودجه، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.

۵_۲_ جزء‌های ۱ و ۳ بند (هـ)، از این جهت که آیا احکام مذکور شامل شرکت‌های وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی نیز میشود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۶_۲_ جزء ۳ بند (هـ)، از این جهت که آیا شامل شرکت‌های دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز میشود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۷_۲_ حکم ذیل جزء ۳ بند (هـ)، از این جهت که علاوه بر مصوبات هیأت وزیران، شامل قانون نیز میشود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۸_۲_ در بند (و)، عدم اختصاص ردیف برای مبلغ مذکور و عدم تعیین چگونگی توزیع این منابع، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی و همچنین اطلاق این بند از این جهت که مصارف واگذاری‌های سهام و فروش اموال تفکیک نشده است، مغایر بند (د) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و در نتیجه بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.

۹_۲_ بند الحاقی به تبصره ۲، از جهت عدم تعیین سقف و ردیف، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد. همچنین در بند این الحاقی، از جهت روشن نبودن اقدام دولت در بخشودگی و امهال وام افراد مذکور و همچنین از این جهت که آیا حکم مذکور شامل تسهیلات دریافت شده از بانک‌های غیردولتی نیز میشود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۰_۲_ بند الحاقی ۱، از جهت اینکه برای مبلغ مذکور، ردیفی اختصاص داده نشده است، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.

۱۱_۲_ در بند الحاقی ۱، اطلاق مصارف مذکور در بند و همچنین ذیل این بند در خصوص حاکم بودن این بند بر حکم ماده ۲۹ و جزء ۴ ماده ۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مغایر بند (د) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است فلذا مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
۱۲_۲_ بند الحاقی ۲، از این جهت که آیا احکام مذکور شامل شرکت‌های وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی نیز میشود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۳_۲_ جزء ۶ بند الحاقی ۲، از این جهت که «ساماندهی حقوق و مزایای مدیران» شامل میزان حقوق و مزایا نیز میشود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۴_۲_ جزء ۷ بند الحاقی ۲، مبنیًا بر ابهام جزء ۶ همین بند ابهام دارد. ۱۵_۲_ اطلاق فراز اخیر جزء ۹ بند الحاقی ۲، از این جهت که شامل اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای اسلامی نیز میشود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۶_۲_ بند الحاقی ۳، از جهت نداشتن ردیف و سقف، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد.

۱۷_۲_ بند الحاقی ۴، از جهت نداشتن ردیف و سقف، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی و اطلاق فراز اخیر آن به جهت واگذاری بدون ضابطه تعیین خانوار‌های مشمول، نحوه خرید و انتخاب صندوق و هزینه‌های مرتبط به مصوبه هیأت وزیران، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۱۸_۲_ در بند الحاقی ۴، منظور از تأمین منابع لازم از محل یک درصد از یک دوازدهم هزینه‌های شرکت‌های دولتی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳_ در بند (ج) تبصره ۳، استفاده از خط غیرفارسی در خصوص واژه «AIIB»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.

۴_درتبصره ۴، ۱_۴_ در بند (ب)، از این جهت که وضعیت اساسنامه «سازمان شهرداری‌ها و دهیاریها» روشن نیست ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۲_۴_ بند (ج)، اجازه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای تأمین بخشی از منابع تسهیلات مالی خارجی، مغایر بند (۳-۱۰) سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و در نتیجه بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
۳_۴_ در بند الحاقی، استفاده از خط غیرفارسی در خصوص واژه «LPG» و «NGL»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.

۴_۴_ در بند (هـ)، اجازه به دولت برای استفاده از مانده منابع استفادهنشده از صندوق توسعه ملی بهموجب قانون بودجه سال ۱۳۹۹ در سال ۱۴۰۰، مغایر بند (۳-۱۰) سیاست‌های کلی برنامه ششم و در نتیجه بند ۱ اصل ۱۱۰ و اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.

۵_درتبصره ۵، ۱_۵_ در بند (ز)، اجازه انتشار اوراق توسط مؤسسات بیمه بازرگانی بدون تضمین اصل و سود، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

۲_۵_ در بند (ط)، استفاده از واژه غیرفارسی «راندمان»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.

۳_۵_ جزء ۱ بند (ک)، از جهت مشخص نبودن سازوکار «نرخ حفظ قدرت خرید» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۴_۵_ اطلاق جزء ۳ بند (ک)، مبنیًا بر ایراد بند (ز)، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد و مبنیًا بر جزء ۱ بند (ک)، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۵_۵_ در جزء ۶ بند (ک)، از این جهت که مشخص نیست منظور از «دولت» که اموال و دارایی‌های آن‌ها بهعنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی قابل استفاده است، شامل دستگاه‌های غیرقوه مجریه نیز میشود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۶_۵_ در بند الحاقی ۱، عدم ذکر ردیف و عدم لحاظ آن در سقف منابع عمومی بودجه، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد. همچنین از این جهت که مفاد جزء ۲ بند (د) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مورد رعایت قرار گرفته است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۷_۵_ بند الحاقی ۲، از جهت عدم گردش خزانه، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد.
همچنین از این جهت که در ردیف مربوطه، این عدد لحاظ نشده است، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.
۸_۵_ در بند الحاقی ۳، از این جهت که آیا با توجه به لزوم صدور موافقتنامه از سوی سازمان برنامه بودجه کشور، اولاً منظور از «موافقتنامه» در این بند روشن نیست و ثانیًا آیا طرف حساب فرآیند مذکور لزومًا دولتی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۹_۵_ در بند الحاقی ۴، عنوان قانون مذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۰_۵_ بند الحاقی ۵، با توجه به عدم ذکر ردیف و عدم لحاظ آن در سقف منابع عمومی بودجه، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد.

۱۱_۵_ بند الحاقی ۶، با توجه عدم ذکر ردیف و عدم لحاظ آن در سقف منابع عمومی بودجه مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد. همچنین عبارت «اوراق خزانه اسلامی» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۲_۵_ بند الحاقی ۹، با توجه به عدم ذکر ردیف و عدم لحاظ آن در سقف منابع عمومی بودجه، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد.

۱۳_۵_ حکم مندرج در بند الحاقی ۱۰، غیربودج‌های بوده و مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد. همچنین از این جهت که تأخیر یا انحراف از این حکم، در کدام موارد تخلف یا جرم است و همچنین در صورت جرم بودن از جهت عدم ذکر مجازات، محسوب میشود، ابهام دارد.

پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۶_درتبصره ۶، ۱_۶_ در بند (ب)، از این جهت که منظور از «ضوابطی» که به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد روشن نیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲_۶_ در جزء الحاقی به بند (ح)، با توجه به این که تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان نسخ شده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳_۶_ در جزء ۲ بند (ی)، از این جهت که مشخص نیست در حکم این جزء در خصوص افزایش مذکور، مفاد قرارداد‌های معتبر منعقدشده رعایت شده است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنین این جزء با توجه به عدم وجود ردیف و نحوه دقیق هزینهکرد منابع مازاد بر مبلغ مذکور، مغایر اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی شناخته شد. استفاده از واژه‌های غیرفارسی «پروژه» و «دیجیتال» نیز مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی است.

۴_۶_ در بند (ل)، اطلاق لزوم پرداخت نقدی مالیات در غیر موارد مذکور در بند (ل)، نسبت به کسانی که به علت عدم دریافت ثمن معامله، توان پرداخت مالیات مذکور را ندارند، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۵_۶_ جزء ۲ بند (ف)، اعطای اختیار تعیین مالیات بر ارزش افزوده گروه‌هایی از مودیان توسط سازمان امور مالیاتی کشور، با توجه به لزوم قانونی بودن تعیین مالیات، مغایر اصول ۵۱ و ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۶_۶_ بند الحاقی ۲۳، از این جهت که آیا حکم مذکور شامل اموال در اختیار ولیفقیه نیز میشود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۷_۶_ بند الحاقی ۲۴، با توجه به عدم هماهنگی صدر و ذیل آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۷_ در تبصره ۷، جزء ۴ بند الحاقی ۱، از این جهت که آیا تعیین حقوق ورودی خودروی سواری، بهمنزله مجوز ورودی خودروی سواری است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۸_درتبصره ۸، ۱_۸_ در جزء ۱ بند‌های (ب) و (ز)، منظور از «سکونتگاه‌های غیررسمی» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲_۸_ در جزء ۲ بند (د)، منظور از «مشارکت مالی» از این جهت که الزامی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳_۸_ در بند (و)، با توجه به روشن نبودن مفهوم، ضوابط و چارچوب «مشارکت عمومی -خصوصی» ابهام وجود دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۴_۸_ در بند الحاقی ۱، با توجه به این که ردیف مذکور در جزء ۱، در جداول به جزء ۲ اختصاص دارد، از جهت ردیف اختصاصیافته به جزء ۱ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۵_۸_ در بند الحاقی ۳، ملاک تشخیص خانوار‌های محروم، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۶_۸_ در بند الحاقی ۴، با توجه به سیاست‌های کلی الگوی مصرف، در خصوص رعایت «هماهنگی در سطح ملی» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۷_۸_ بند الحاقی ۵، در خصوص برقراری انشعاب‌های غیردائم خدمات عمومی موضوع قانون مذکور، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

۸_۸_ اطلاق بند الحاقی ۶، در خصوص اولویت شرکت‌های ایرانی فعال در حوزه کشاورزی فراسرزمینی نسبت به مواردی که دیگران از جهاتی تقدم دارند، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

۹_درتبصره ۹، ۱_۹_ بند (هـ)، با توجه به بند (ج) ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه، از جهت عدم ذکر حوزه‌های علمیه، مغایر بند ۹ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد. همچنین ذیل این بند نیز مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

۲_۹_ در بند الحاقی، با توجه به اینکه وضعیت اساسنامه «صندوق ذخیره فرهنگیان» مشخص نیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنین از جهت عدم ذکر ردیف و سقف منابع مذکور، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد.

۳_۹_ جزء ۱ بند الحاقی، در خصوص واگذاری بدهی‌های مذکور از محل سهام و دارایی‌های دولتی دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه و باقی سهام متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی در بنگاه‌های مشمول واگذاری، مغایر بند (د) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و در نتیجه مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.

۴_۹_ جزء ۲ بند الحاقی، از جهت مشخص نبودن منظور از «تسویه مطالبات مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان با بدهی‌های مؤسسه مذکور به دولت و یا به بانک مرکزی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۵_۹_ در بند (ح)، امکان انتقال وجوه مصرفنشده دستگاه‌های اجرایی به سال بعد، به جهت عدم رعایت اصل «سالیانه بودن»، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد. همچنین عدم ذکر «حوزه‌های علمیه» در این بند، مغایر بند ۹ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

۶_۹_ در بند (ط)، با توجه به استثنای ذکر شده، علت ذکر «آستان قدس رضوی» و همچنین منظور از عبارت «سایر حساب‌های معرفیشده دولت» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۰_ در تبصره ۱۱، ۱_۱۰_ بند الحاقی ۳، از جهت عدم ذکر سقف و ردیف، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد.

۲_۱۰_ بند الحاقی ۴، از این جهت که آیا در ضمن مصارف بودجه لحاظ شده است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۱_ در تبصره ۱۲، ۱_۱۱_ جزه ۲ بند (ب)، از جهت عدم ذکر سقف و لزوم گردش خزانه، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد.

۲_۱۱_ در جزء ۲ بند (ج)، «سازمان نقشهبرداری» از جهت روشن نبودن وضعیت اساسنامه ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳_۱۱_ ذیل جزء ۲ بند (د)، از جهت عدم سقف هزینه برای فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول قوه قضائیه، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد.

۴_۱۱_ جزء ۳ بند (د)، با توجه به درج عدد «۱» در ردیف مذکور، از جهت میزان منابع و مصارف مذکور و همچنین از این جهت که «اعتبارات هزینهای» مذکور شامل چه مواردی است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۵_۱۱_ بند الحاقی، به جهت نداشتن سقف و ردیف، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد.

۶_۱۱_ در بند الحاقی ۱، عبارت «هرگونه اقدام» از جهت نوع اقدام و اقدامکننده ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۷_۱۱_ اطلاق بند الحاقی ۳، از جهت عدم رضایت مشمولان، مغایر اصول ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی شناخته شد.

۱۲_ در تبصره ۱۳، جزء ۱، از این جهت که آیا دستگاه‌های مذکور این منابع را در جهت مصارف بند (م) ماده ۲۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) استفاده میکنند یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۳_ در تبصره ۱۴، ۱_۱۳_ در جزء ۱ بند (الف)، ارجاع به بند (الف) تبصره ۱۸ و ردیف محرومیت‌زدایی مندرج در جدول (۳-۱۰) ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲_۱۲_ در بند (ب)، تکلیف دستگاه‌های مذکور به ثبت نام افراد جدید، از این جهت که منظور از کلیه افراد، آیا شامل همه افراد میشود و یا صرفًا افراد واجد شرایط، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳_۱۳_ در جزء ۳ بند (د)، از این جهت که آیا اولویت مذکور اطلاق دارد و شامل همه منابع مورد نیاز تبصره است یا یارانه‌ها و نیز از این جهت که آیا این اولویت نسبت به سایر امور مهم دیگر جریان دارد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۴_ در تبصره ۱۵، بند الحاقی ۴، از جهت اطلاق بهرهبرداری از املاک و دارایی‌های مذکور، مغایر بند (د) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و در نتیجه مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. همچنین این بند از این جهت که در انجام امور مذکور رعایت قوانین و مقررات جاری کشور از
جمله قوانین مربوط به تغییر کاربری لازم است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۵_ در تبصره ۱۶، ۱_۱۵_ حکم مندرج در جزء الحاقی ۲ بند (الف)، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲_۱۵_ با توجه به اینکه در بند (ب)، منبع تعیین شده به میزان دویست و پنجاه هزار میلیارد ریال است لکن در ادامه جهت مصارف این مبلغ مجموعًا میزان دویست و هشتاد هزار میلیارد ریال ذکر شده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳_۱۵_ در بند (ب) و جزء‌های ۱ و الحاقی بند (هـ)، عبارت «از هر محل» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۴_۱۵_ در جزء الحاقی ۴ بند (ب)، عبارت «ستاد اجرایی» و همچنین نسبت میان تکلیف مقرر بر عهده «شورای برنامهریزی و هماهنگی» با مسئولیت دولت در این حوزه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۵_۱۵_ جزء الحاقی ۵، از جهت چگونگی نظارت نمایندگان ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۶_۱۵_ جزء الحاقی بند (و) از این جهت که شامل کسانی که دارای مسکن مناسب هم هستند میشود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۷_۱۵_ در بند الحاقی ۲، استفاده از واژه غیرفارسی «ترالر»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.

۸_۱۵_ تبصره ۱۶، از این جهت که آیا احکام بند‌ها و اجزای این تبصره با منابع در اختیار نظام بانکی و بانک مرکزی قابل اجرا است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۶_ در تبصره ۱۷، ۱_۱۶_ بند (و)، از جهت رعایت محرمانگی اطلاعات مندرج در سامانه مذکور و همچنین از جهت روشن نبودن نسبت عبارت «هرگونه پرداخت و کمک به مددجویان بر مبنای اطلاعات مندرج در این سامانه خواهد بود» با اساسنامه کمیته امداد امام خمینی (ره) ابلاغی مقام معظم رهبری، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲_۱۶_ بند الحاقی ۲، از جهت فقدان ماهیت بودجهای، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.

۳_۱۶_ در جزء ۴ بند الحاقی ۶، از جهت روشن نبودن اساسنامه سازمان غذا و دارو ابهام وجود دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۴_۱۶_ در جزء ۵ بند الحاقی ۶، طراحی سازوکار‌های برخورد با پزشکانی که خارج از چرخه تبیین شده ارائه خدمت نمایند، از این جهت که این سازوکار‌ها شامل موارد تقنینی نیز میشود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۷_ در تبصره ۱۸، ۱_۱۷_ جزء‌های ۲ و ۳ بند (الف)، از جهت روشن نبودن اساسنامه صندوق کارآفرینی امید، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲_۱۷_ جزء ۸ بند (الف)، از این جهت که آیا و حکم این جزء با منابع در اختیار نظام بانکی قابل اجرا است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳_۱۷_ اطلاق جزء الحاقی به بند (الف)، در خصوص تهیه فهرست کامل دارایی‌های خارج از کشور، از جهت عدم تقیید به مسائل امنیتی، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۴_۱۷_ در بند (د) تصویب آییننامه مذکور توسط کارگروه وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.

۵_۱۷_ اطلاق بند الحاقی ۵، در مواردی که افراد ذیحق هستند نظیر موردی که بر اساس قرارداد معتبر، هنوز مهلت برای اکتشاف و استخراج وجود دارد؛ خلاف موازین شرع شناخته شد.

۱۸_ در تبصره ۱۹، ۱_۱۸_ در جزء ۱ این تبصره، با توجه به طرح‌های مندرج در قسمت دوم پیوست شماره (۱) مصوبه، با توجه به روشن نبودن مفهوم، ضوابط و چارچوب آن طرح‌های مشارکت عمومی - خصوصی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲_۱۸_ جزء‌های ۲ و ۳ و بند الحاقی ۲ این تبصره نیز مبنیًا بر ابهام فوق، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۹_ در تبصره ۲۰، جزء ۲ بند (ز)، از جهت روشن نبودن وضعیت اساسنامه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲۰_ در تبصره ۲۱، ۱_۲۰_ در جزء ۳ بند (الف)، واگذاری تعیین سایر دستگاه‌های مستثنی از حکم مذکور، به هیأت وزیران، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۲_۲۰_ حکم مندرج در بند‌های (ب) و (ج) این تبصره، نسبت به مواردی که دارای جنبه‌های امنیتی هستند، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۳_۲۰_ در بند (ج)، از جهت روشن نبودن نسبت حکم به پرداخت ذی‌نفع نهایی توسط دستگاه‌های مذکور، با اساسنامه کمیته امداد امام خمینی (ره) ابلاغی مقام معظم رهبری، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۴_۲۰_ جزء ۱ بند (د)، از جهت روشن نبودن وضعیت اساسنامه سازمان ملی بهرهوری ایران ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۵_۲۰_ جزء ۲ بند (د)، از جهت روشن نبودن وضعیت اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۶_۲۰_ در بند الحاقی ۱، اطلاق عدم لزوم شرایط سنی، تحصیلی و آزمون برای استخدام، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد. همچنین در این بند، الزام به استخدام رسمی نیرو‌های کارگری، روزمزد و حجمی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۷_۲۰_ بند الحاقی ۴، از جهت شرایط استخدامی افراد مذکور از جمله در خصوص لزوم استخدام افراد جدید از طریق دانشگاه فرهنگیان و همچنین از این جهت که آیا ردیف مذکور، برای این امر دارای منابع است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد

۸_۲۰_ در بند الحاقی، در خصوص اختصاص منابعی به بسیج، از این جهت که یک درصد مذکور از کدام اعتبارات اختصاص داده میشود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۹_۲۰_ بند الحاقی، درخصوص حدنگاری اراضی کشاورزی، از جهت نسبت این حکم با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۰_۲۰_ بند الحاقی، در خصوص منظور کردن یارانه جبران زیان برای موارد مذکور، از جهت نداشتن ردیف و سقف، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد. همچنین ذیل این بند درخصوص مستثنی شدن تحویل کود شیمیایی اوره مورد نیاز کشاورزان ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲۱_ پیش بینی اعتبار برای طرح‌های جدید عمرانی در جداول پیوست، بدون رعایت سازوکار مندرج در ماده (۲۳) قانون «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)»، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.»
 
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: