کد خبر: ۳۴۱۴۶۳
۱۹ آبان ۱۳۹۹ - ۲۳:۱۴
0
اقتصاددانان در روزهای اوج بورس هشدار می‌دادند که این جهش بزودی به سقوطی بزرگ خواهد انجامید. هشداری که توسط فعالان باسابقه بورس و مسئولین وزارت اقتصاد هم شنیده نشد چه برسد به مردم عادی.
چه کسانی مقصر اصلی سقوط بورس هستند؟
به گزارش پول نیوز؛ فعالان بازار بورس و اقتصاددانان در ماه‌های گذشته اختلافات بسیاری داشتند. اقتصاددانان در روزهای اوج بورس هشدار می‌دادند که این جهش بزودی به سقوطی بزرگ خواهد انجامید. هشداری که توسط فعالان باسابقه بورس و مسئولین وزارت اقتصاد هم شنیده نشد چه برسد به مردم عادی. فعالان می‌گفتند بگذارید بازار راه خودش را برود.

اما روند سقوط بازار نشان داد که دغدغه اقتصاددانان درست بوده است. از سوی دیگر دغدغه فعالان بورس برای عدم دخالت دولت در بازار سرمایه هم درست از آب درامده و این دخالتها بلای جان بازار شده است. حال نظرات فعالان با سابقه بورس این روزها بیشتر با اقتصاددانان همراه شده است و بنظر میرسد روی مسایل مشخصی اتفاق نظر وجود دارد.

یکی از مسایل کلیدی مورد توافق اقتصاددانان با فعالان بورس اینست که سیاست‌گذاری‌های غلط وزارت اقتصاد در بورس سبب شده این بازار خاصیت خود بعنوان یک "بازار" را از دست بدهد.

وجود دامنه نوسان و حجم مبنا سبب شده بازار به تعادل نرسد و نقدشوندگی که مهمترین اصل بازار سهام است مخدوش شود.

همچنین محدودیت گذاری‌های بدون مطالعه و هیجانی نظیر ممنوعیت معاملات روزانه و الگوریتمی که چند هفته پیش ایجاد شد نه تنها کمکی به بازار نکرد که وضعیت را خرابتر کرد. حال شرکت بورس اعلام کرده از فردا معاملات روزانه مجاز خواهد شد! اگر وزارت اقتصاد با سکه انداختن و شیر یا خط عمل می‌کرد وضعیت بازار بهتر بود چون حداقل ۵۰٪ تصمیمات درست اتخاذ میشد!

سوالی که هم اکنون وجود دارد اینست که چرا حقوقیها در برخی نمادها در قیمتهای بسیار بالاتر خرید در دامنه مثبت داشتند و در قیمتهایی به مراتب پایینتر هیچ خبری از انها نیست؟ این روند مشکوک به نظر میرسد و میتواند نشان از یک فساد بزرگ در این جریان باشد. بحث اقتصاددانان همواره این بود که حمایت از بازار بی‌معناست و قیمت در نهایت به نرخ تعادلی خواهد رسید و این گونه حمایت ها صرفا فرصت خروج برای خواص و نزدیکان به وزارت اقتصاد است.

حال که دقیقا همان اتفاق رخ داده باید معلوم شود و نهادهای نظارتی باید ورود کنند که چه کدهای حقیقی در آن قیمتها فروختند؟ چه نسبتی میان ان کدها و وابستگان برخی حقوقی‌ها وجود دارد؟

آیا اتفاقاتی که در گروه مالی سپهر صادرات افتاد و منجر به ابطال معاملات آن شد از سوی هیچ نهادی پیگیری شد؟ اتفاقات حادث شده صندوق بازنشستگی بانکها در فروش چند هزار میلیاردی در اوج بازار توسط کدام نهاد نظارتی پیگیری شد؟

نقش و تخصص نزدیکان وزیر اقتصاد و جلسه های روزانه معمارنژاد، معاون بانک وبیمه وزارت اقتصاد، قالیباف اصل، رییس سازمان بورس، مهدی سدیدی، مدیرعامل پرحاشیه صندوق بازنشستگی بانکها (که یکی از بیشترین میزان فروشها را در اوج داشته)، میراب آستانه(مشاور کم تجربه وزیر) و تهرانی (مدیر کم‌تجربه حوزه وزارتی) چیست و آیا معاملات نزدیکان این افراد بررسی شده است؟

یکی از محورهای استیضاح وزیر اقتصاد همین بی‌تدبیری‌ها و اقدامات مشکوک در بورس است. چرا نقش مدیران سازمان و شرکت بورس در بازار کاهش یافته و جلسه‌های روزانه معمارنژاد تعیین‌کننده سیاستهای اتخاذ شده است؟ تجربه عباس معمارنژاد، مهدی سدیدی، میرآب استانه و تهرانی در بازار سهام چیست که راجع به ان تصمیم گیری می‌کنند؟ آیا نهادهای نظارتی نمی‌خواهند به این نحو سیاستگذاری ورود کنند؟ آیا زنجیره این نحوه سیاستگذاری غیرتخصصی صرفا باید توسط مجلس و استیضاح وزیر اقتصاد پاره شود؟
چه کسانی مقصر اصلی سقوط بورس هستند؟

اقتصاددانان در روزهای اوج بورس هشدار می‌دادند که این جهش بزودی به سقوطی بزرگ خواهد انجامید. هشداری که توسط فعالان باسابقه بورس و مسئولین وزارت اقتصاد هم شنیده نشد چه برسد به مردم عادی.

به گزارش سرویس بورس مشرق، فعالان بازار بورس و اقتصاددانان در ماه‌های گذشته اختلافات بسیاری داشتند. اقتصاددانان در روزهای اوج بورس هشدار می‌دادند که این جهش بزودی به سقوطی بزرگ خواهد انجامید. هشداری که توسط فعالان باسابقه بورس و مسئولین وزارت اقتصاد هم شنیده نشد چه برسد به مردم عادی. فعالان می‌گفتند بگذارید بازار راه خودش را برود.

اما روند سقوط بازار نشان داد که دغدغه اقتصاددانان درست بوده است. از سوی دیگر دغدغه فعالان بورس برای عدم دخالت دولت در بازار سرمایه هم درست از آب درامده و این دخالتها بلای جان بازار شده است. حال نظرات فعالان با سابقه بورس این روزها بیشتر با اقتصاددانان همراه شده است و بنظر میرسد روی مسایل مشخصی اتفاق نظر وجود دارد.

یکی از مسایل کلیدی مورد توافق اقتصاددانان با فعالان بورس اینست که سیاست‌گذاری‌های غلط وزارت اقتصاد در بورس سبب شده این بازار خاصیت خود بعنوان یک "بازار" را از دست بدهد.

وجود دامنه نوسان و حجم مبنا سبب شده بازار به تعادل نرسد و نقدشوندگی که مهمترین اصل بازار سهام است مخدوش شود.

همچنین محدودیت گذاری‌های بدون مطالعه و هیجانی نظیر ممنوعیت معاملات روزانه و الگوریتمی که چند هفته پیش ایجاد شد نه تنها کمکی به بازار نکرد که وضعیت را خرابتر کرد. حال شرکت بورس اعلام کرده از فردا معاملات روزانه مجاز خواهد شد! اگر وزارت اقتصاد با سکه انداختن و شیر یا خط عمل می‌کرد وضعیت بازار بهتر بود چون حداقل ۵۰٪ تصمیمات درست اتخاذ میشد!

سوالی که هم اکنون وجود دارد اینست که چرا حقوقیها در برخی نمادها در قیمتهای بسیار بالاتر خرید در دامنه مثبت داشتند و در قیمتهایی به مراتب پایینتر هیچ خبری از انها نیست؟ این روند مشکوک به نظر میرسد و میتواند نشان از یک فساد بزرگ در این جریان باشد. بحث اقتصاددانان همواره این بود که حمایت از بازار بی‌معناست و قیمت در نهایت به نرخ تعادلی خواهد رسید و این گونه حمایت ها صرفا فرصت خروج برای خواص و نزدیکان به وزارت اقتصاد است.

حال که دقیقا همان اتفاق رخ داده باید معلوم شود و نهادهای نظارتی باید ورود کنند که چه کدهای حقیقی در آن قیمتها فروختند؟ چه نسبتی میان ان کدها و وابستگان برخی حقوقی‌ها وجود دارد؟

آیا اتفاقاتی که در گروه مالی سپهر صادرات افتاد و منجر به ابطال معاملات آن شد از سوی هیچ نهادی پیگیری شد؟ اتفاقات حادث شده صندوق بازنشستگی بانکها در فروش چند هزار میلیاردی در اوج بازار توسط کدام نهاد نظارتی پیگیری شد؟

نقش و تخصص نزدیکان وزیر اقتصاد و جلسه های روزانه معمارنژاد، معاون بانک وبیمه وزارت اقتصاد، قالیباف اصل، رییس سازمان بورس، مهدی سدیدی، مدیرعامل پرحاشیه صندوق بازنشستگی بانکها (که یکی از بیشترین میزان فروشها را در اوج داشته)، میراب آستانه(مشاور کم تجربه وزیر) و تهرانی (مدیر کم‌تجربه حوزه وزارتی) چیست و آیا معاملات نزدیکان این افراد بررسی شده است؟

یکی از محورهای استیضاح وزیر اقتصاد همین بی‌تدبیری‌ها و اقدامات مشکوک در بورس است. چرا نقش مدیران سازمان و شرکت بورس در بازار کاهش یافته و جلسه‌های روزانه معمارنژاد تعیین‌کننده سیاستهای اتخاذ شده است؟ تجربه عباس معمارنژاد، مهدی سدیدی، میرآب استانه و تهرانی در بازار سهام چیست که راجع به ان تصمیم گیری می‌کنند؟ آیا نهادهای نظارتی نمی‌خواهند به این نحو سیاستگذاری ورود کنند؟ آیا زنجیره این نحوه سیاستگذاری غیرتخصصی صرفا باید توسط مجلس و استیضاح وزیر اقتصاد پاره شود؟
 
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید:
تعطیلی همه مشاغل به جز سطح 1 در ۲۵ مرکز استان و همه کلانشهرها
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: حداقل ۲۵ مرکز استانی و نیز همه کلانشهرها شامل دور جدید محدودیت‌های شدید خواهند شد.