کد خبر: ۳۱۶۶۸
۱۱ دی ۱۳۸۹ - ۰۹:۰۱
0
وي در ادامه به بيان توضيحاتي در مورد بيمه آتش سوزي صنعتي پرداخت و گفت: با توجه به اينكه بيمه‌هاي آتش سوزي ساختمان در مرحله دوم آزاد سازي‌ تعرفه با موفقيت‌هايي همراه بود، بيمه مركزي در مرحله چهارم آزاد سازي بيمه آتش سوزي صنعتي را پيشنهاد و به تصويب شوراي عالي بيمه رساند.
رئيس كل بيمه مركزي با تأكيد بر تاثير آزادسازي تعرفه رشته‌هاي مختلف بيمه‌اي در كاهش نرخ بيمه‌ها به تشريح جزئيات آزاد‌سازي تعرفه 3 رشته جديد بيمه‌اي در مرحله چهارم پرداخت و خبر داد: بررسي روند آزادسازي بيمه‌هاي عمر و شخص‌ثالث اختياري به مرحله هفتم اين برنامه در سال آينده موكول شد.

جواد فرشباف ماهريان در گفت‌و‌گو با فارس با اشاره به مصوبات جلسه اخير شوراي عالي بيمه، اظهار داشت: براساس مصوبات جلسه مذكور به ترتيب تعرفه‌ بيمه‌هاي آتش سوزي صنعتي، مسئوليت متصديان حمل و نقل داخلي و همچنين وجوه در صندوق و وجوه در راه آزاد شد كه بخشنامه مرتبط با اين امر در آينده نزديك به شركت‌هاي بيمه ابلاغ خواهد شد.

* چرايي آزادسازي بيمه آتش‌سوزي صنعتي از زبان فرشباف

وي در ادامه به بيان توضيحاتي در مورد بيمه آتش سوزي صنعتي پرداخت و گفت: با توجه به اينكه بيمه‌هاي آتش سوزي ساختمان در مرحله دوم آزاد سازي‌ تعرفه با موفقيت‌هايي همراه بود، بيمه مركزي در مرحله چهارم آزاد سازي بيمه آتش سوزي صنعتي را پيشنهاد و به تصويب شوراي عالي بيمه رساند.

رئيس كل بيمه مركزي در رابطه با ضريب خسارت بيمه آتش سوزي صنعتي، تصريح كرد: حداكثر ضريب خسارت اين رشته حدود 30 درصد است كه بيمه مركزي با در نظر گرفتن اطلاعات ارائه شده اين رشته و وضعيت حاكم در بازار، آزاد سازي تعرفه اين بيمه‌نامه در برنامه‌هاي خود قرار داده است.

فرشباف ضمن تأكيد براينكه برنامه اصلاح تعرفه‌ها در مراحل مختلف آزاد سازي اثر بسيار مهمي در كاهش نرخ حق بيمه‌ها داشته است، در رابطه با هدف آزاد‌سازي تعرفه بيمه آتش سوزي صنعتي به خبرنگار فارس، گفت: بيمه مركزي در اين آزاد سازي‌ها به دنبال به وجود آمدن شرايطي براي افزايش گرايش شركت‌هاي عظيم و بنگاه‌هاي اقتصادي فعال صنعت و معدن به سمت صنعت بيمه است به صورتي كه با اتخاذ سياست‌هايي تمايل آنها را براي تحت پوشش قرار دادن اموال، تجهيزات و مسئوليت‌هاي متفاوت افزايش مي‌دهد.

رئيس كل بيمه مركزي با اشاره به اينكه در اين برنامه تحت پوشش قراردادن موارد غير صنعتي نيز در نظر گرفته شده است، افزود: اين نهاد بيمه‌اي با اعلام آزاد سازي اين رشته و با در نظر گرفتن وضعيت بنگاه‌هاي اقتصادي و روند اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها پيش بيني احتمال افزايش نرخ برخي از توليدات بخش‌هاي مختلف اقتصادي را مي‌كند.

* افزايش گرايش بنگاه‌هاي اقتصادي به خريد بيمه آتش سوزي

به گفته وي، در اين راستا آزاد‌سازي‌ها شرايطي را به وجود مي‌آورد كه شركت‌ها حق بيمه‌هاي كمتري را به بازار عرضه كرده و مسير مطلوبي را براي جذب سرمايه‌ بنگاه‌ها را به سمت صنعت بيمه مهيا سازند.

اين مقام مسئول بيمه با اشاره به اينكه هدفمند سازي يارانه‌ها برخي از نرخ‌هاي ورودي به صنعت بيمه را واقعي مي‌كند، اضافه كرد: در اين مسير ممكن است برخي از بنگاه‌هاي اقتصادي اولويت‌هاي تصميم‌گيري خود را جابه جا كنند كه صنعت بيمه مي‌تواند با كسب اين فرصت‌ها و ارائه نرخ‌هاي پايين در جذب اين بخش ها ضريب پوشش بيمه‌اي خود را افزايش دهند.

فرشباف در خصوص حق بيمه رشته آتش سوزي صنعتي، افزود: براساس آمارهاي رسمي، حق بيمه اين رشته مطابق 2 هزار و 914 ميليارد ريال و ضريب خسارت آن حدود 30 درصد است.

وي با اشاره به اينكه رشته آتش سوزي صنعتي در سال 88 تعداد 1 ميليون و 829 هزار بيمه نامه صادره و 18 هزار خسارت را تحت پوشش قرار داده است، خاطرنشان كرد: با بررسي ميزان حق بيمه، خسارت پرداختي، ضريب خسارت، تعداد بيمه‌نامه و خسارت اين رشته بيمه‌اي در طول يك دوره 10 ساله مشخص شد كه حق بيمه‌هاي آن كه در سال 79 معادل 449 ميليارد ريال بود به رقمي حدود 2 هزار و 914 ميليارد ريال افزايش يافته است.

به گفته وي، رشته آتش سوزي صنعتي در سال 81 حدود 2 ميليون و 300 بيمه نامه و در سال 83 رقم 2 ميليون 400 را با افت و خيز‌هاي بسيار در صنعت بيمه كشور تجربه كرده است.

* رشد 50 درصدي بيمه مسئوليت حمل و نقل متصديان در صنعت بيمه

اين مقام مسئول در صنعت بيمه در تشريح روند آزادسازي تعرفه بيمه مسئوليت متصديان حمل و نقل، اظهار داشت: به دليل رشد صعودي ضريب خسارت اين نوع بيمه‌نامه مسئولان شركت بيمه مركزي و اعضاء شوراي عالي بيمه بعد از بررسي‌هاي فراوان تصميم به آزادسازي اين بيمه‌نامه گرفتند.

به گفته فرشباف، اين رشته بيمه‌اي در روند 10 ساله خود داراي رشد نسبتاً صعودي بوده است اما در اين ميان ضريب خسارت آن در اين دوران نوساناتي را نيز تجربه كرده، ولي به طور متوسط رشد 50 تا 60 درصدي را در صنعت بيمه داشته است.
وي افزود: اين رشته بيمه‌اي داراي حدود 500 ميليارد ريال حق بيمه در صنعت بيمه است و مسئوليت مدني شركت‌هاي حمل و نقل زميني داخلي در برابر صاحبان كالا را مطابق قانون تجارت و شرايط بارنامه تحت پوشش قرار مي‌دهد.

رئيس كل بيمه مركزي در ادامه تصريح كرد: براساس آمار‌هاي بيمه مركزي ضريب خسارت اين رشته حدود 55 درصد و بيمه نامه آن بيش از 48 هزار مورد است كه از اين ميان حدود 10 درصد آن از لحاظ تعداد خسارت‌ها را شامل مي‌شود.

* توجه ويژه شوراي عالي بيمه به آزادسازي "بيمه پول "

رئيس كل بيمه مركزي با اشاره به بررسي آيين نامه شرايط عمومي "بيمه پول " در جلسه اخير شوراي عالي بيمه، تصريح كرد: اين بيمه‌نامه شامل بيمه‌ وجوه در صندوق و وجوه در راه است كه در گذشته فاقد شرايط عمومي و تعرفه مصوب شوراي عالي بيمه بود.

وي در ادامه ضمن تأكيد براينكه شوراي عالي بيمه پس از بررسي و تهيه شرايط عمومي بيمه‌نامه مذكور در چند جلسه متوالي، آزاد سازي آن را مورد تصويب قرار داد، افزود: درحالي كه حق بيمه اين بيمه نامه براساس آمارها در سال 79 معادل 300 ميليون ريال گزارش شده بود در انتهاي سال 88 با رشد قابل توجهي به بيش از 60 ميليارد ريال رسيده است.

فرشباف با اشاره به اينكه بيمه پول 2هزار و 650 ميليارد ريال بيمه‌نامه را در صنعت بيمه به خود اختصاص داده است، خاطرنشان كرد: براساس آمارهاي بيمه مركزي ضريب خسارت اين رشته بيش از 35 درصد نيست كه به همين سبب شوراي عالي بيمه به جز تصويب شرايط عمومي اين بيمه نامه و مفاهيم خاص آن، در مورد حق بيمه اين رشته نيز توجه ويژه‌اي داشته است.

رئيس كل بيمه مركزي در ادامه اين گفت‌وگو افزود: براساس موارد مصوب جلسه اخير شوراي عالي بيمه به شركت‌هاي بيمه اجازه داده شد تا تعرفه اين رشته را با تصويب هيأت مديره خود و در نظر گرفتن ملاك‌هاي مشخص شده اعلام نمايند.

به گفته وي، نرخ و حق بيمه‌ شركت‌هاي بيمه بايد در محدوده موارد معين شده و پس از تصويب در هيأت مديره به بازار عرضه و يك نسخه از آن نيز به بيمه مركزي ارسال شود.

* برنامه بيمه مركزي براي بيمه‌نامه‌هاي فاقد شرايط عمومي

اين مقام مسئول در صنعت بيمه، ضمن تأكيد براينكه رشته‌هاي داراي شرايط عمومي بايد مطابق موارد مصوب خاص خود عمل كنند، در رابطه با رشته‌هايي كه فاقد شرايط عمومي هستند، اظهار داشت: بيمه مركزي براي اين رشته‌ها نيز شرايط عمومي ترسيم و در آينده نزديك مورد تصويب شوراي عالي بيمه قرار خواهد داد.

فرشباف ماهريان با اشاره به اينكه شوراي عالي بيمه شروطي را براي رشته‌هاي آزاد سازي شده لحاظ كرده است، افزود: در تمام رشته‌هاي آزاد سازي شده شركت‌هاي بيمه بايد مطابق ماده 17 آئين نامه 40 قانون بيمه مركزي يكي از مديران فني خود را به عنوان مسئول اقدامات شركت در نظر گرفته و به بيمه مركزي معرفي كنند.

وي اضافه كرد: البته در اين راستا شركت‌هاي بيمه موظفند آمارعملياتي رشته "بيمه پول " خود را نيز در چارچوب موارد عنوان شده نگهداري و به بيمه مركزي ارائه دهند.

رئيس كل بيمه مركزي ضمن تأكيد بر اين امر كه آزادسازي تعرفه بيمه پول در مرحله سوم آزاد‌سازي‌ها قرار گرفته بود، اظهارداشت: در مرحله سوم آزاد سازي‌ها به جهت آنكه بيمه حوادث شخصي مورد بررسي قرار گرفته بود رسيدگي به روند آزادسازي اين رشته به مرحله چهارم اين برنامه موكول شد.

* آزادسازي بيمه‌هاي عمر و شخص ثالث اختياري در سال 90

رئيس كل بيمه مركزي در خاتمه اظهارات خود تصريح كرد: در جلسه اخير شوراي عالي بيمه مباحثي در خصوص مراحل پنجم و ششم آزاد سازي تعرفه ها نيز مطرح شد كه با موافقت اعضاء در جلسات آينده مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

فرشباف ضمن تأكيد بر اينكه تا پايان سال جاري مراحل آزاد‌سازي تعرفه‌ها به تمام خواهد رسيد، افزود: مرحله هفتم آزاد سازي‌ها مربوط به بيمه هاي عمر و شخص ثالث اختياري است كه به دليل عدم وجود آيين نامه‌ و زير ساخت‌هاي لازم بررسي آن در شوراي عالي بيمه به سال آينده موكول شده است.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
پربازدید
پرطرفدارترین
نظرسنجی
عملکرد دولت در مواجهه با کرونا را چگونه ارزیابی می کنید؟
افتضاح
تا حدودی مطلوب و موفق
موفق و خوب
مشاهده نظرات
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: