کد خبر: ۳۱۳۱۹۲
۰۶ مرداد ۱۳۹۸ - ۲۲:۴۶
0

پول‌نیوز - مرکز پاسخگویی 09627 بطورکامل وبصورت 24 ساعته درحال پاسخگویی به سوالات تماس گیرندگان درحوزه کارت هوشمند سوخت است.

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی برنامه های اطلاع رسانی در زمینه استفاده از کارت سوخت را به شرح زیر اعلام کرد.

- اطلاع رسانی عمومی از طریق نصب بنر در 3400 جایگاه عرضه سوخت مایع در سراسر کشور

- اطلاع رسانی ازطریق زیرنویس شبکه های تلویزیونی ازجمله شبکه خبر وخبر21

- اطلاع رسانی از طریق ارسال پیامک عمومی به کلیه مالکین خودروها و موتورسیکلت ها ازطریق مکاتبه با وزارت کشور درحال انجام هماهنگی ودردست اقدام است.

- اطلاع رسانی درکانالهای مجازی تحت پوشش شرکت وهمچنین پورتال اطلاع رسانی ( سایت) بطورکامل صورت پذیرفته است .

- مرکز پاسخگویی 09627 بطورکامل وبصورت 24 ساعته درحال پاسخگویی به سوالات تماس گیرندگان درحوزه کارت هوشمند سوخت است.

سناریوهای اطلاع رسانی به انواع مالکین خودروها درصورت بروز مشکل

در صورت بروز مشکل برای کارت سوخت دارندگان خودروهای عمومی چه اقداماتی انجام دهند؟

علاوه براطلاع رسانی کلی که در فوق مطرح شد مراتب اطلاع رسانی برای سناریوهای مختلف دارندگان خودروهای عمومی به شرح ذیل است:

مکاتبه با اتحادیه های دارندگان خودروهای عمومی ازقبیل حمل ونقل باری، باربری بین شهری ، باربری درون شهری ، تاکسی داران ، اسنپ ، دارندگان آژانس و تپسی مبنی بر سوختگیری با کارت سوخت شخصی و درصورت نداشتن کارت سوخت ، ارائه درخواست کارت سوخت به دفاتر پلیس +10 و ....

1-1- درصورتیکه مالک خودروی عمومی کارت سوخت دارد ولی بهنگام مراجعه برای سوختگیری باکارت سوخت شخصی باپیام خطا وError درکارتخوان مواجهه می شود ویا فیزیک کارت او دچار شکستگی ونقص می باشد به دفاتر پلیس +10 مراجعه کند.

1-2- درصورتیکه مالک خودروی عمومی کارت سوخت دارد ولی رمز کارت سوخت خودرا فراموش کرده است برای حذف رمز به یکی از مناطق و نواحی شرکت ملی پخش در سراسر کشور مراجعه نماید.برای درخواست حذف رمز مدارک ذیل نیاز است:

1-2-1- مدارک هویتی مالک جهت حذف رمزکارت:

در خصوص حذف رمز کارت هوشمند سوخت تاکید می شود، حضور مالک وسیله نقلیه جهت حذف رمز کارت الزامی بوده، ودر صورت درخواست توسط شخص دیگر با ارائه وکالتنامه محضری و یا برگه انحصار وراثت حذف رمز کارت سوخت امکان پذیر است.

- اشخاص حقیقی: یکی از مدارک شناسایی مالک وسیله نقلیه (شناسنامه، کارت ملی ،گذرنامه)

- اشخاص حقوقی: معرفینامه رسمی سازمان مربوطه با درج شماره ملی به همراه کارت ملی نماینده معرفی شده.

- مدارک شناسایی وسیله نقلیه: کارت شناسایی خودرو یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه و بیمه نامه معتبر

- تکمیل فرم درخواست رمز گشایی

- در دست داشتن اصل کارت هوشمند سوخت جهت حذف رمز کارت هوشمند سوخت الزامی است.( دارای فیزیک سالم بدون چسب خوردگی و شگستگی و ...)

1-3- درصورتیکه مالک خودروی عمومی کارت هوشمند سوخت شخصی ندارد ودرخواست صدورالمثنی داده است کارت ایشان با اولویت درمرحله تولید ، پاکت گذاری وتوزیع می باشد که با مراجعه به دفاتر پلیس +10 وتماس با مرکز پاسخگویی 09627 میتواند مطلع شود.

1-4- درصورتیکه کارت سوخت شخصی مالک خودروی عمومی صادرشده ودرباجه معطله پست باشد از طریق پیامک به این دسته از مالکین اطلاع رسانی می شود که با مراجعه به شعبه پستی موردنظر کارت سوخت خودرا تحویل بگیرند.

1-5- در صورتیکه مالک خودرو عمومی فاقد کارت می باشد با مراجعه به دفاتر

پلیس +10 درخواست صدور کارت سوخت شخصی نماید .برای صدورالمثنی مدارک ذیل موردنیاز می باشد:

1-5-1- مدارک هویتی مالک برای درخواست المثنی کارت هوشمندسوخت :

- اشخاص حقیقی:یکی از مدارک شناسایی معتبر مالک وسیله نقلیه شامل اصل شناسنامه یا کارت ملی هوشمند و یا گذرنامه.

- اشخاص حقوقی:

معرفینامه رسمی از سازمان یا شرکت مربوطه با امضاء و مهر مجاز به همراه اصل شناسنامه یا کارت ملی هوشمند و یا گذرنامه نماینده.

دارندگان وکالتنامه معتبر قانونی از مالک میتوانند با ارائه مدارک شناسایی معتبرشامل اصل شناسنامه یا کارت ملی هوشمند و یا گذرنامه نسبت به اخذ خدمات مورد نیاز اقدام فرمایند.

خودروهای لیزینگی (خودروهای اجاره به شرط تملیک) اسناد و مدارک در اختیار استفاده کننده خودرو شامل کارت خودرو ملاک عمل است.

- مدارک شناسایی وسیله نقلیه: کارت شناسایی خودرو یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه یا بنچاق محضری به همراه بیمه نامه شخص ثالث معتبر.

- تکمیل فرم تعهدنامه در دفاتر پلیس +10

- و‍‍‍‍‍اریز فقط مبلغ 100000ریال(ده هزار تومان) در پایانه¬های pos بانک ملت مستقر در دفاترپلیس+10

- اخذ رسید ثبت درخواست کارت هوشمند سوخت المثنی از کاربر

کسانی که در سایت دولت همراه ثبت نام کرده اند نیازی به ارائه درخواست المثنی ندارند.

2- خودروهای غیرعمومی

دارندگان خودروهای غیرعمومی چه کنند؟

2-1- درصورتیکه مالک خودروی غیرعمومی کارت سوخت دارد ولی بهنگام مراجعه برای سوختگیری باکارت سوخت شخصی باپیام خطا وError درکارتخوان مواجهه می شود ویا فیزیک کارت او دچار شکستگی ونقص می باشد به دفاتر پلیس +10 مراجعه کند.

2-2- درصورتیکه مالک خودرو غیرعمومی کارت سوخت دارد ولی رمز کارت سوخت خودرا فراموش کرده است ابتدا 4رقم آخر( سمت راست) کارت ملی مالک کارت دریک نوبت تست شود درصورتیکه رمزمورد نظر مورد تایید نباشد برای حذف رمز به یکی از مناطق و نواحی شرکت ملی پخش در سراسر کشور مراجعه نماید.برای درخواست حذف رمز مدارک ذیل نیاز است:

2-2-1- مدارک هویتی مالک جهت حذف رمزکارت:

در خصوص حذف رمز کارت هوشمند سوخت تاکید می گردد، حضور مالک وسیله نقلیه جهت حذف رمز کارت الزامی بوده، ودر صورت درخواست توسط شخص دیگر با ارائه وکالتنامه محضری و یا برگه انحصار وراثت حذف رمز کارت سوخت امکان پذیر است.

- اشخاص حقیقی: یکی از مدارک شناسایی مالک وسیله نقلیه (شناسنامه، کارت ملی ،گذرنامه)

- اشخاص حقوقی: معرفینامه رسمی سازمان مربوطه با درج شماره ملی به همراه کارت ملی نماینده معرفی شده.

- مدارک شناسایی وسیله نقلیه: کارت شناسایی خودرو یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه و بیمه نامه معتبر

- تکمیل فرم درخواست رمز گشایی

- در دست داشتن اصل کارت هوشمند سوخت جهت حذف رمز کارت هوشمند سوخت الزامی است.( دارای فیزیک سالم بدون چسب خوردگی و شگستگی و ...)

1-3- درصورتیکه مالک خودری غیر عمومی کارت هوشمند سوخت شخصی ندارد ودرخواست صدورالمثنی داده است کارت ایشان با اولویت درمرحله تولید ، پاکت گذاری وتوزیع می باشد که با مراجعه به دفاتر پلیس +10 وتماس با مرکز پاسخگویی 09627 میتواند مطلع شود.

1-4- درصورتیکه کارت سوخت شخصی مالک خودروی غیر عمومی صادرشده ودرباجه معطله پست باشد از طریق پیامک به این دسته از مالکین اطلاع رسانی می شود که با مراجعه به شعبه پستی موردنظر کارت سوخت خودرا تحویل بگیرند.

1-5- در صورتیکه مالک خودرو غیرعمومی فاقد کارت میباشد با مراجعه به دفاتر

پلیس +10 درخواست صدور کارت سوخت شخصی نماید .برای صدورالمثنی مدارک ذیل موردنیاز است:

1-5-1- مدارک هویتی مالک برای درخواست المثنی کارت هوشمندسوخت :

- اشخاص حقیقی: یکی از مدارک شناسایی معتبر مالک وسیله نقلیه شامل اصل شناسنامه یا کارت ملی هوشمند و یا گذرنامه.

- اشخاص حقوقی:

معرفینامه رسمی از سازمان یا شرکت مربوطه با امضاء و مهر مجاز به همراه اصل شناسنامه یا کارت ملی هوشمند و یا گذرنامه نماینده.

دارندگان وکالتنامه معتبر قانونی از مالک میتوانند با ارائه مدارک شناسایی معتبرشامل اصل شناسنامه یا کارت ملی هوشمند و یا گذرنامه نسبت به اخذ خدمات مورد نیاز اقدام فرمایند.

خودروهای لیزینگی (خودروهای اجاره به شرط تملیک) اسناد و مدارک در اختیار استفاده کننده خودرو شامل کارت خودرو ملاک عمل است.

- مدارک شناسایی وسیله نقلیه: کارت شناسایی خودرو یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه یا بنچاق محضری به همراه بیمه نامه شخص ثالث معتبر.

- تکمیل فرم تعهدنامه در دفاتر پلیس +10

- و‍‍‍‍‍اریز فقط مبلغ 100000ریال(ده هزار تومان) در پایانه¬های pos بانک ملت مستقر در دفاترپلیس+10

- اخذ رسید ثبت درخواست کارت هوشمند سوخت المثنی از کاربر

کسانی که در سایت دولت همراه ثبت نام کرده اند نیازی به ارائه درخواست المثنی ندارند.

6-1- آندسته از مالکین خودرو های غیرعمومی که کارت سوخت آنها دارای محدودیت زمانی و ازتاریخ 10/93 غیرفعال می باشد ضمن برداشتن بازه زمانی اطلاع رسانی لازم صورت خواهد پذیرفت .

برچسب ها: خودرو ، سوخت ، کارت سوخت
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید:
تعطیلی همه مشاغل به جز سطح 1 در ۲۵ مرکز استان و همه کلانشهرها
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: حداقل ۲۵ مرکز استانی و نیز همه کلانشهرها شامل دور جدید محدودیت‌های شدید خواهند شد.