کد خبر: ۳۰۹۸۲
۲۲ آذر ۱۳۸۹ - ۱۰:۰۰
0
بر اساس مقررات جديد، ‌ فروشنده معامله عمده تنها قبل از آغاز جلسه معاملاتي حق انصراف دارد و پس از انصراف تا دو ماه آينده نمي تواند سهام خود را در بورس عرضه كند.
پول‌نيوز - سرپرست مديريت نظارت بر بورس‌هاي سازمان بورس و اوراق بهادار گفت:‌ رويكردهاي جديد دستورالعمل نحوه انجام معاملات علاوه بر افزايش نقد شوندگي و شفافيت بازار، انجام معاملات در بورس اوراق بهادار را تسهيل خواهد كرد.  
   
به گزارش پول‌نيوز، محمودرضا خواجه‌نصيري افزود:‌ به طور حتم با اجراي دستورالعمل جديد معاملات از ابتداي دي ماه 1389 ،‌‌ رويه هاي اجرايي و عملياتي معاملات در بورس تهران نظام مندتر مي شود.

وي با بيان اينكه در دستورالعمل جديد ، تمامي رويه هايي معاملات در بورس تهران مستندسازي شده و رويه‌هاي جديدي نيز به آن اضافه شده است، اظهار داشت:‌ به طور مثال در گذشته مراحل انجام معاملات در سه مرحله پيش گشايش، گشايش و حراج پيوسته انجام مي شد، اما دو مرحله حراج ناپيوسته پاياني و مرحله معاملات پاياني به آن اضافه شده كه البته اجراي آن منوط به موافقت هيات مديره شركت بورس است.
اين مقام مسئول درباره دو مرحله جديد انجام معاملات در بورس تهران افزود :‌ در مرحله حراج ناپيوسته پاياني، كشف قيمت از طريق يك حراج در آخر بازار همانند ابتداي بازار صورت خواهد گرفت و در مرحله معاملات پاياني،‌ خريداران و فروشندگان بعد از آنكه قيمت پاياني به دست آمد مي توانند با قيمت ميانگين روزانه معاملات خود را انجام دهند.
خواجه نصيري تصريح كرد :‌ انواع سفارش ها و روش هاي اجرايي آن و تمام روش هايي كه منجر به توقف و بازگشايي نمادها مي شود در دستورالعمل جديد به طور كامل تشريح شده است.
وي ادامه داد:‌ تمامي دلايل توقف و نحوه بازگشايي نمادها به صورت شفاف، به همراه زمان و شرايط توقف تعريف شده و نحوه توقف ناشي از انتشار اطلاعات با اهميت با تعريف سود قابل اعمال در اين دستورالعمل اعلام شده است.
سرپرست مديريت نظارت بر بورس‌هاي سازمان بورس گفت:‌ در دستورالعمل جديد اگر سود يا زيان قابل اعمال شركت ها چه بر اساس آخرين پيش بيني ارائه شده و چه بر اساس عملكرد واقعي نسبت به گذشته 20 درصد تغيير داشته باشد، نماد آن شركت متوقف مي شود.
وي اضافه كرد :‌ در اين دستورالعمل بحث مربوط به خريد و فروش دارايي ثابت و سهام مطرح شده است. اگر خريد و فروش سهام و دارايي ثابت، 20 درصد مجموع ارزش دارايي هاي شركت باشد، اين امر منجر به توقف نماد آن شركت مي شود.
خواجه نصيري اظهار داشت: بحث فوق قبلا به صراحت در ضوابط معاملاتي بورس ديده نشده بود ، اما در دستورالعمل جديد به طور دقيق بيان شده است.
وي درخصوص تفاوت توقف و تعليق شركت ها در بورس گفت :‌ نماد شركت ها براي مدت زمان محدودي متوقف مي شود، اما شركت‌ها به علت عدم شفافيت اطلاعات، تعليق پذيرش يا اظهار نظر مردود يا عدم اظهار نظر حسابرس تعليق شده و تا بر طرف نشدن دلايل تعليق، نماد به حالت تعليق مي ماند.
سرپرست مديريت نظارت بر بورس‌هاي سازمان بورس گفت :‌ در فصل ششم دستورالعمل جديد معاملات،‌ براي نخستين بار زمان بازگشايي،‌ دامنه نوسان شركت ها در زمان بازگشايي و جزييات بازگشايي به روش حراج تشريح شده است.
وي با بيان اينكه مقررات گره معاملاتي تغييرات اساسي كرده است، افزود: شرط قرارگرفتن نماد در گره معاملاتي، انجام معاملات با حجم متوسط روزانه كمتر از پنج درصد حجم مبنا در 10 روز بوده كه در دستورالعمل جديد تعداد روزها به پنج روز كاهش يافته است تا نمادهاي معاملاتي سريع تر و راحت تر مشمول گره معاملاتي شوند.
خواجه نصيري با اشاره به اينكه دو بند ديگر به فصل ششم اين دستورالعمل اضافه شده است، اظهار داشت :‌ اگر شركتي در پنج جلسه متوالي در سقف يا كف نوسان قيمت معامله شود، نيز مشمول گره معاملاتي مي شود.
وي خاطر نشان كرد: با اجراي دستورالعمل جديد، براي رفع گره معاملاتي دامنه نوسان قيمت سهم در مرحله گشايش ابتداي صبح، دو برابر خواهد شد تا با شرايط جديد قيمت سهم كشف شود ، قيمت جديد نيز مبناي معاملات آن روز قرار خواهد گرفت.
سرپرست مديريت نظارت بر بورس‌هاي سازمان بورس گفت:‌در اين دستورالعمل جهت رفع گره معاملاتي به جاي برداشتن حجم مبنا، دامنه نوسان در حراج ابتداي صبح دو برابر مي شود كه اين امر باعث تسريع در كشف قيمت اوراق بهادارخواهد شد.
خواجه نصيري با بيان اينكه تغييرات فراواني در نحوه عرضه هاي عمده ايجاد شده است، افزود : تعريف جديدي از معامله عمده در اين دستورالعمل آمده است،‌ معامله عمده شركت هاي كوچك تر ( زير سه ميليارد سهم)‌ حداقل 5 درصد كل سهام و شركت هاي بزرگ تر (بالاي سه ميليارد سهم) حداقل يك درصد كل سهام خواهد بود.
وي ادامه داد :‌ اين در حالي است كه قبلا براي تمام شركت ها ،‌ امكان انجام معامله عمده بالاي يك درصد سهام وجود داشت.
اين مقام مسئول گفت :‌ در دستورالعمل جديد به شركت بورس اين اختيار داده شده است كه اگر در اطلاعيه عرضه عمده يك شركت،‌ شرايط اعلامي مغاير با اصل منصفانه بودن معاملات باشد، اين شركت از انجام اين عرضه جلوگيري كند.
خواجه نصيري اظهار داشت:‌ در مقررات جديد عرضه عمده، هر كارگزار خريدار تنها در قالب يك سفارش خريد مي تواند رقابت كند و ديگر هيچ كارگزاري نمي تواند براي دو گروه مشتري در يك معامله عمده رقابت داشته باشد.
وي خاطر نشان كرد : همچنين يكي بودن كارگزار خريدار و فروشنده معامله عمده، مجاز نمي باشد.
اين مقام مسئول گفت :‌ در مقررات جديد معاملات عمده،‌ اگر 15 دقيقه از آخرين سفارش خريد مشتريان بگذرد، معامله به صورت خودكار در سيستم انجام مي شود.
سرپرست مديريت نظارت بر بورس‌هاي سازمان بورس اظهار داشت : هم اكنون اگر سفارشي در 5 دقيقه پاياني در سيستم ثبت شود، معامله به روز بعد موكول مي شود اما در مقررات جديد اين مدت به 10 دقيقه افزايش يافته است.
وي ادامه داد : اگر كسي قبل از 10 دقيقه پاياني، سفارشي به سيستم ارسال كند و طي اين مدت كسي سفارش نگذارد اين معامله به صورت خودكار انجام خواهد شد به طوريكه عرضه كنندگان ديگر امكان انصراف حين معامله را نخواهند داشت.
خواجه نصيري گفت : بر اساس مقررات جديد، ‌ فروشنده معامله عمده تنها قبل از آغاز جلسه معاملاتي حق انصراف دارد و پس از انصراف تا دو ماه آينده نمي تواند سهام خود را در بورس عرضه كند.
وي افزود :‌ بر اساس دستورالعمل جديد، اگر فروشنده معامله را قطي نكند علاوه بر تنبيهات انضباطي به پرداخت خسارت محكوم خواهد شد.
سرپرست مديريت نظارت بر بورس‌هاي سازمان بورس اظهار داشت :‌ خريداران معامله عمده شرايطي، روز كاري بعد از معامله بايد اسامي خريداران و تعداد درصد سهام قابل تخصيص را به بورس اعلام كنند و اسامي خريداران و درصد قابل تخصيص نبايد تغيير كند.
وي اضافه كرد :‌ اما تغيير درصد سهام قابل تخصيص يك گروه با توافق طرفين و موافقي بورس امكان پذير است.
خواجه نصيري خاطر نشان كرد :‌ در اين دستورالعمل ضوابط جديدي براي معامله و عرضه اوليه اوراق مشاركت در بورس و نحوه انتقال سهام شركت ها به كاركنان در عرضه هاي اوليه و معاملات تدريجي به تفصيل آمده است.
وي گفت :‌ در اين دستورالعمل به كارگزاران تاكيد شده است كه ضمن در نظر گرفتن صرفه و صلاح مشتريان در انجام معامله در صورتي كه اجراي سفارش مشتريانشان منجر به نقص مقررات مي شود، بايد از اجراي آن خودداري و مراتب را به سازمان و بورس گزارش دهند.
سرپرست مديريت نظارت بر بورس‌هاي سازمان بورس افزود :‌ در دستورالعمل جديد به شركت بورس اين اختيار داده شده است كه اگر انجام يك معامله به صورت مستقيم يا غير مستقيم طي دوره زماني مشخص منجر به تغيير مالكيت نشده و تنها با هدف شناسايي سود يا زيان انجام شده است، از تاييد آن خودداري كند.
وي خاطر نشان كرد :‌ بزودي ابعاد و ويژگي هاي دستورالعمل جديد معاملات بورس اوراق بهادار تهران در نشستي با حضور كارگزاران و فعالان بازار تشريح خواهد شد. 
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: