پول نیوز

کد خبر: ۳۰۷۴۴۹
۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۰۸:۱۵
0
نام شخص حقوقی
آب و فاضلاب کشور
 


کد فراخوان
۳,۲۰۱,۵۸۶ - سه ميليون و دويست و يک هزار و پانصد و هشتاد و شش
 
تاریخ آخرین به روز رسانی
۲۸ / ۲ / ۱۳۹۸ - بيست و هشتم ارديبهشت ماه يک هزار و سيصد و نود و هشت
 
تعداد دفعات بازدید
۰ - صفر
 
نوع انتشار
فراخوان
 
نوع فراخوان
آگهی مناقصه
 
حوزه فعالیت فراخوان
  امور پيمانکاری

 
نوع برگزاری
يک مرحله ای
 
واحد پولی برآورد مالی
ريال
 
برآورد مالی
0
 
نام روزنامه منتشر کننده آگهی
روزنامه آفرينش
 
تاریخ درج آگهی در روزنامه
۲۸ / ۲ / ۱۳۹۸ - بيست و هشتم ارديبهشت ماه يک هزار و سيصد و نود و هشت
 
بين المللی است  
احتمال تمديد مهلت دارد  
لغو شده  
تجدید شده  
تاريخ بازگشايی پاکات
۲۰ / ۳ / ۱۳۹۸ - بيستم خرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و هشت
 
مهلت ارسال پيشنهاد
۲۰ / ۳ / ۱۳۹۸ - بيستم خرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و هشت
 
مهلت دریافت اسناد
۴ / ۳ / ۱۳۹۸ - چهارم خرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و هشت
 
تاريخ اعتبار پيشنهاد
۲۸ / ۸ / ۱۳۹۸ - بيست و هشتم آبان ماه يک هزار و سيصد و نود و هشت
 
کشور | استان | شهر
جمهوری اسلامی ايران - آذربايجان غربی - اروميه
 
موضوع
نصب انشعابات آب و فاضلاب ، اجرای خطوط جمع کننده فرعی و منهولهای فاضلاب در نقاط مختلف شهر اروميه
 
دستگاه مناقصه گزار
شرکت آب و فاضلاب اذربايجان غربی
 
محل دریافت اسناد
موضوع مناقصه
مبلغ برآورد اوليه ( ريال )
مدت اجرا ( ماه )
تضمين شرکت در مناقصه ( ريال )
قيمت اسناد مناقصه ( ريال )
محل تامين اعتبار
نصب انشعابات آب و فاضلاب ، اجرای خطوط جمع کننده فرعی و منهولهای فاضلاب در نقاط مختلف شهر اروميه
۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
۱۲
۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰
۵۰۰،۰۰۰
منابع سرمايه ای داخلی و منابع مالی حاصل از فروش انشعاب
۱ )از تاريخ ۲۸/۰۲/۱۳۹۸ لغايت ۰۴/۰۳/۱۳۹۸ با ارائه معرفی نامه کتبی و رسيد واريز مبلغ مندرج در جدول فوق به حساب جاری سيبا شماره ۰۱۰۵۷۱۹۷۷۴۰۰۵ نزد بانک ملی ، اسناد مناقصه را از نشانی : اروميه چهار راه مخابرات شرکت آب و فاضلاب آذربايجان غربی « دفتر قرارداد ها » اخذ و پس از تکميل عودت نمايند. و برای کسب اطلاعات بيشتر در اروميه با شماره ۰۴۴۳۱۹۴۵۳۷۴ ( دفتر قراردادها ) تماس حاصل فرمايند.
۲) واريز مبلغ مندرج در جدول فوق به حساب جاری سيبا شماره ۰۱۰۵۷۱۹۷۷۴۰۰۵ نزد بانک ملی و دريافت اسناد در بازه زمانی تعيين شده در بند يک (۱) از پايگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس « http://iets.mporg.ir ».
با توجه به احتمال نياز به مکاتبات و يا اصلاحيه های بعدی در خصوص اسناد مناقصه و غيره الزامی است مناقصه گر به هنگام دريافت اسناد از سايت اينترنتی نسبت به ثبت مشخصات مورد نياز : ۱- عنوان مناقصه ۲- نام شرکت ۳- مدير عامل ۴- پست الکترونيکی ۵- شماره تلفن ، فکس ، همراه ۶- آدرس ، در سايت اقدام و فيش واريزی از بابت خريد اسناد را حداکثر تا ۴۸ ساعت پس از پايان زمان فروش اعلام شده با درج مشخصات بالا بر روی فيش به مسئول مناقصه تحويل و يا به شماره ۰۴۴۳۱۹۴۵۳۷۶ فکس نمايند.
بديهی است در صورت عدم اطلاع رسانی به کارفرما و همچنين عدم تحويل فيش امکان مکاتبه با مناقصه گر مقدور نبوده و مسئوليت ناشی از عدم دريافت اصلاحيه های احتمالی اسناد به عهده مناقصه گر خواهد بود. همچنين فيش های واريزی خارج از بازه زمانی تعيين شده ، قابل قبول نبوده و در ليست مناقصه گران قرار نخواهد گرفت.
ضمناً مناقصه گران بايد فيش واريزی را روز تحويل اسناد به مسئول مناقصه تحويل دهند.
آخرين مهلت تسليم پيشنهادها ساعت ۱۰:۰۰ صبح مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۸ محل اروميه ، چهار راه مخابرات ، شرکت آب و فاضلاب آذربايجان غربی « دفتر قرارداد ها » می باشد.
بازگشايی پاکات مناقصه رأس ساعت ۱۱:۰۰ مورخه۲۰/۰۳/۱۳۹۸ خواهد بود.
تاريخ نشر آگهی نوبت اول : ۲۸/۰۲/۱۳۹۸ تاريخ نشر آگهی نوبت دوم : ۳۰/۰۲/۱۳۹۸
شرکت آب و فاضلاب آذربايجانغربی ( سهامی خاص ) ( هزينه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه ميباشد. )
 
طبقه بندی موضوعی
  ساير

 
توضيحات
 
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
دیدنی‌ها
پرطرفدار
نیازمندیها