پول نیوز

کد خبر: ۳۰۷۲۲۰
۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۰۸:۱۳
0
نام شخص حقوقی
شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان
 


کد فراخوان
۳,۲۰۱,۳۰۱ - سه ميليون و دويست و يک هزار و سيصد و يک
 
تاریخ آخرین به روز رسانی
۲۴ / ۲ / ۱۳۹۸ - بيست و چهارم ارديبهشت ماه يک هزار و سيصد و نود و هشت
 
تعداد دفعات بازدید
۱۰ - ده
 
نوع انتشار
فراخوان
 
نوع فراخوان
آگهی مناقصه
 
حوزه فعالیت فراخوان
  امور مشاوره

 
نوع برگزاری
دو مرحله ای
 
واحد پولی برآورد مالی
ريال
 
برآورد مالی
50828312066
 
نام روزنامه منتشر کننده آگهی
ساير رسانه ها _ َُروزنامه اتحاد ملت
 
تاریخ درج آگهی در روزنامه
۲۴ / ۲ / ۱۳۹۸ - بيست و چهارم ارديبهشت ماه يک هزار و سيصد و نود و هشت
 
بين المللی است  
احتمال تمديد مهلت دارد  
لغو شده  
تجدید شده  
تاريخ بازگشايی پاکات
۲۰ / ۳ / ۱۳۹۸ - بيستم خرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و هشت
 
مهلت ارسال پيشنهاد
۱۸ / ۳ / ۱۳۹۸ - هجدهم خرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و هشت
 
مهلت دریافت اسناد
۴ / ۳ / ۱۳۹۸ - چهارم خرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و هشت
 
تاريخ اعتبار پيشنهاد
۱۸ / ۳ / ۱۳۹۸ - هجدهم خرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و هشت
 
کشور | استان | شهر
جمهوری اسلامی ايران - هرمزگان - بندر عباس
 
موضوع
پروژه گشت و بازرسی از منابع آب، انسداد چاههای فاقد پروانه، کنترل بهره برداری و جلوگيری از تخلفات بخش
 
دستگاه مناقصه گزار
شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان
 
محل دریافت اسناد
سامانه تدارکات الکترونيکی دولت به نشانی www.setadiran.ir
 
طبقه بندی موضوعی
  ساير

 
توضيحات
آگهی فراخوان ارزيابی كيفی خدمات مشاوره اي
(نوبت اول)
شركت سهامی آب منطقه ای هرمزگان در نظر دارد پروژه گشت و بازرسی از منابع آب، انسداد چاههای فاقد پروانه، کنترل بهره برداری و جلوگيری از تخلفات بخش آب در استان هرمزگان بر اساس آيين نامه خريد خدمات مشاوره به مهندس مشاور واجد صلاحيت واگذار نمايد. لذا از مشاورين دارای صلاحيت لازم دعوت می شود از تاريخ درج اين آگهی حداکثر تا مورخ ۴/۳/۱۳۹۸ جهت دريافت اسناد ارزيابی كيفی به سامانه تدارکات الکترونيکی دولت به نشانی www.setadiran.ir مراجعه نمايند.
۱-    كارفرما : شركت سهامی آب منطقه ای هرمزگان
۲-    شرح مختصر عمليات : گشت و بازرسی از منابع آب، انسداد چاههای فاقد پروانه، کنترل بهره برداری و جلوگيری از تخلفات بخش آب در استان هرمزگان
۳-    محل اجرای پروژه : استان هرمزگان
۴-    مدت زمان اجرای پروژه : ۱۲ ماه
۵-    برآورد هزينه كار : ۰۶۶,۳۱۲,۸۲۸,۵۰ ريال
۶-    تخصص و پايه مشاور : رشته شبکه های آبياری و زهکشی پايه يک با دو ظرفيت آزاد
۷-    محل تأمين اعتبار : طرحهای عمرانی
۸-    سايت منتشر كننده آگهی : http://iets.mporg.ir و www.hrrw.ir و www.setadiran.ir
۹-    محل و مهلت تحويل اسناد ارزيابی : مناقصه گران پس از دريافت و مطالعه اسناد ارزيابی، ضمن بارگذاری تصوير کليه مدارک در سامانه تدارکات الکترونيکی دولت حد اكثر تا پايان وقت اداری مورخ ۱۸/۳/۱۳۹۸ اسناد مربوط را تكميل و در پاكت لاك و مهر شده به دفتر قراردادهای اين شركت به نشانی : بندر عباس، بلوار امام خمينی(ره) ،تلفن : ۳۳۹۳۲۰۳۲-۰۷۶ تحويل نمايند.
۱۰-    هزينه درج آگهی بر عهده مشاور برنده می باشد.

                        روابط عمومي
                            شركت سهامی آب منطقه ای هرمزگان
برچسب ها: وزارت نیرو
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
دیدنی‌ها
پرطرفدار