پول نیوز

کد خبر: ۲۹۲۶۲۶
۱۵ آذر ۱۳۹۷ - ۰۸:۳۲
0
نام شخص حقوقی
اداره کل راه وشهرسازی آذربايجانشرقی
 


کد فراخوان
۳,۱۸۳,۸۲۵ - سه ميليون و صد و هشتاد و سه هزار و هشتصد و بيست و پنج
 
تاریخ آخرین به روز رسانی
۱۴ / ۹ / ۱۳۹۷ - چهاردهم آذر ماه يک هزار و سيصد و نود و هفت
 
تعداد دفعات بازدید
۱۰ - ده
 
نوع انتشار
فراخوان
 
نوع فراخوان
آگهی مناقصه
 
حوزه فعالیت فراخوان
  امور پيمانکاری

 
نوع برگزاری
يک مرحله ای
 
واحد پولی برآورد مالی
ريال
 
برآورد مالی
12336754223
 
نام روزنامه منتشر کننده آگهی
ساير رسانه ها _ روزنامه صائب
 
تاریخ درج آگهی در روزنامه
۱۲ / ۹ / ۱۳۹۷ - دوازدهم آذر ماه يک هزار و سيصد و نود و هفت
 
بين المللی است  
احتمال تمديد مهلت دارد  
لغو شده  
تجدید شده  
تاريخ بازگشايی پاکات
۲۸ / ۹ / ۱۳۹۷ - بيست و هشتم آذر ماه يک هزار و سيصد و نود و هفت
 
مهلت ارسال پيشنهاد
۲۷ / ۹ / ۱۳۹۷ - بيست و هفتم آذر ماه يک هزار و سيصد و نود و هفت
 
مهلت دریافت اسناد
۱۷ / ۹ / ۱۳۹۷ - هفدهم آذر ماه يک هزار و سيصد و نود و هفت
 
تاريخ اعتبار پيشنهاد
۱۲ / ۱۰ / ۱۳۹۷ - دوازدهم دي ماه يک هزار و سيصد و نود و هفت
 
کشور | استان | شهر
جمهوری اسلامی ايران - آذربايجان شرقی - هشترود
 
موضوع
تکميل احداث و بهسازی راه روستايی دوشر
 
دستگاه مناقصه گزار
اداره کل راه وشهرسازی آذربايجانشرقی
 
محل دریافت اسناد
سايت سامانه تدارکات الکترونيکی دولت به آدرس WWW.SETADIRAN.IR
 
طبقه بندی موضوعی
  پيمانکاری راه-ابنيه-تاسيسات

 
توضيحات
هزينه نشر آگهی به عهده برنده مناقصه ميباشد
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
دیدنی‌ها
پرطرفدار
نیازمندیها