کد خبر: ۲۶۳۰۶
۲۰ مرداد ۱۳۸۹ - ۱۶:۲۸
0
رييس‌جمهور با تاكيد بر « ضرورت وجود فضاي گفت‌وگو و نقد در جامعه » گفت: هيچ‌كس نبايد ديگران را محكوم و به گونه‌اي صحبت كند كه عده‌اي از بيان نظرات‌شان خودداري كنند.
نظرات مخالف گفته شود

به گزارش ايسنا محمود احمدي‌نژاد روز چهارشنبه در حاشيه‌ جلسه‌ دولت در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوالي در ارتباط با سخنان مشايي درباره مكتب ايراني و انتقاداتي كه به اين سخنان شده است، اظهار كرد: ما همه بايد كمك كنيم كه نظرات موافق و مخالف گفته شود و هركس فكر و انديشه‌اي دارد آن را بيان كند، نظريات مطرح شود و ديگران نيز اگر مخالف هستند، نظرات خود را مطرح كنند. نبايد فضا را صفر و صد كنيم و نبايد وقتي كسي اظهارنظر كرد عده‌اي بيايند با خط‌كشي به گونه‌اي رفتار كنند كه گويي دعوا وجود دارد. اين خوب نيست. در نظام جمهوري اسلامي ايران افراد بايد نظرات خود را بگويند. نظرات مخالف گفته شود.

وي افزود: يك حساسيت روي آقاي مشايي ايجاد كردند كه اين حساسيت عادي نيست. غيرعادي است. هر مطلبي كه گفته مي‌شود قسمتي از اين مطلب را مي‌زنند و روي آن مطلب شروع به تبليغات مي‌كنند و هرچه آقاي مشايي در آن مورد توضيح مي‌دهد مي‌گويند قبول نداريم.

مشايي مومن به اصول است و حرف دولت را مي‌زند

وي ادامه داد: اين روش‌ها درست نيست. ملت ما جزو آزاده‌ترين ملت‌هاي دنياست. آقاي مشايي رييس دفتر رييس‌جمهور است و من به ايشان اعتماد كامل دارم. ايشان مومن به اصول جمهوري اسلامي ايران و انديشه‌هاي انقلاب هستند. مومن به خط ولايت و انساني پاك هستند. ايشان نظر مي‌دهند، ديگران نيز نظرات‌شان را مطرح كنند. دعوايي نيست. اگر نظرات ايشان را قبول نداريد عالمانه نقد كنيد. نبايد فضا را صفر و صد كنيد يا كفر و ايمان كنيد. ممكن است كسي انديشه‌اي داشته باشد، نظري داشته باشد و عده‌اي آن را قبول نداشته باشند. بايد در فضايي عالمانه نقد صورت بگيرد. حقيقت اين است كه ايران كانون اسلام ناب است و ايران بالاترين نقش را در ترويج اسلام ناب داشته باشد. نقش ايران يگانه است و اين به معني ملي‌گرايي نيست، بلكه اين سخنان به معني شكر كردن خدا و تذكر به مسووليت‌هاست. وقتي كه ما از ملت ايران تعريف مي‌كنيم اين بيانگر اين است كه ملت ايران مسووليت زيادي دارد.

رييس‌جمهور خاطرنشان كرد: آقاي مشايي نيز همين موضوع را مطرح مي‌كند؛ اين‌كه اگر ملتي خدمات شايسته‌تري دارد معناي آن اين است كه مسووليت سنگيني دارد. ما بايد بين نظرات فكري و انديشه‌اي با بحث‌هاي سخيف باندبازي تفكيك قائل شويم و متاسفانه عده‌اي اين نظرات را با هم قاطي مي‌كنند.

وي با اشاره به اين‌كه « سخنان مطرح شده يك نظريه است در مورد نقش ايران در رشد و بالندگي اسلام و اسلامي كه ايران به دنيا عرضه مي‌كند و داراي ويژگي‌هايي است» ادامه داد: اين يك بحث علمي است و بحث سر و صدا كردن و محكوم كردن نيست. بحث علمي است. بالاترين تعاريف در مورد ايرانيان بعد از اسلام و قبل از اسلام توسط شهيد مطهري بيان شده است.

وي گفت: ما به حكومت‌هاي بعد از اسلام و قبل از اسلام ايراداتي داريم. فقط حكومت صفويه بوده كه خدماتي كرده و به حكومت‌هاي قبل و بعد از آن ايرادات جدي داريم ولي اين‌جا بحث يك ملت است. يك ملتي كه مانند يك رودخانه جاري است. ملت ايران اگر داراي برجستگي‌ها و ويژگي‌هاي ممتازي نبود اسلام را راحت نمي‌پذيرفت. آقاي مشايي مي‌گويد ملت ايران يك ملت با فرهنگ بود و چون با فرهنگ بوده است اسلام را پذيرفته است. برخي مي‌خواهند با اصرار بگويند كه ملت ايران بي‌فرهنگ بود و چون بي‌فرهنگ بود اسلام را پذيرفت. بي‌فرهنگ جلوه دادن ملت ايران چه حسني دارد؟ آيا اين به نفع اسلام و ايران است. همه دنيا مي‌گويند و معتقدند كه ايراني‌ها با فرهنگ بوده‌اند. حكومت‌هايي كه در ايران حاكم بوده‌اند نماد ملت ايران نبوده‌اند. مثلا حكومت پهلوي آيا نماد ملت ايران بود؟ همه‌ حكومت‌ها نماد ملت ايران نبودند و وقتي كه ملت ايران فرصتي پيدا مي‌كرد، آن‌ها را كنار مي‌گذاشت.

عالمانه نقد كنيد،فضا را صددرصد باز گذاشته‌ايم

رييس‌جمهور بار ديگر تاكيد كرد: بحث‌هايي كه مطرح مي‌شود بحث‌هاي علمي و نظري است و من خواهش مي‌كنم اگر برخي نقدي دارند آن را در فضايي عالمانه مطرح كنند. من به برخي از افرادي كه صحبت‌هاي ايشان را نقد مي‌كردند گفتم كه آيا صحبت‌هاي ايشان را خوانده‌ايد؟ گفتند نه. اين درست نيست. در فضاي انديشه بايد تمام صحبت‌ها خوانده شود. دولت فضا را صددرصد باز گذاشته است.

وي خاطرنشان كرد: بسياري از مطالب حتي از حوزه‌ نقد خارج مي‌شود، ولي ما جواب نمي‌دهيم. فضا بايد باز باشد. حرف دولت يك حرف بيشتر نيست و آقاي مشايي نيز اين حرف را مي‌زند، البته با يك ادبيات متفاوت. ملت ايران يك ملت اثرگذار در عرصه‌ فرهنگ و تمدن بوده است. اين چه چيزي است كه بگوييم ايرانيان قبل از اسلام آتش‌پرست بودند؟ اين سخن مستند نيست، شايد برخي آتش‌پرست بودند ولي اين مشمول كل ملت ايران نبوده است. ملت ايران يگانه‌پرست بوده است و چون در سطح بالايي بوده و تراز بالايي قرار داشته، اسلام را پذيرفته، بالاترين خدمات را به اسلام كرده است. ايران و اسلام يكي شده است. مستكبران تلاش مي‌كنند كه بگويند اسلام آن چيزي است كه گروه‌هاي تندرو ارايه مي‌دهند. مي‌آيند سر مي‌برند و فرهنگ و سوادي نيز ندارند. اين‌ها ساخته و پرداخته خود دشمنان است.

وي با بيان اين‌كه « ما بحث ام القرا را مطرح مي‌كنيم، ام القرا يعني چي؟ يعني پايگاه اصلي اسلام» ادامه داد: پيامبر اسلام گفته‌اند كه ايرانيان مي‌آيند و پرچم اسلام را بلند مي‌كنند. ايران و اسلام در هم عجين شده است و وقتي كسي نام ايران و كلمه‌ ايراني را به كار مي‌برد به معناي ملي‌گرايي نيست. ملي‌گرايان كساني بودند كه با نام ايران، با دشمنان ايران در جنگ تحميلي همكاري كردند.

وي ادامه داد: ملي‌گراترين ملي‌گرايان واقعي در ايران خداپرستان هستند و كساني كه ايران را در خدمت اسلام مي‌دانند و در اين راه فداكاري مي‌كنند.

من هم گفتم ايران يك مكتب است،همه دولت يك حرف را مي‌زند

رييس‌جمهور در ادامه صحبت‌هاي قبلي خود ادامه داد: اين‌ها بحث‌هاي نظري مستمر است، ولي آيا بايد به بحث‌هاي اصلي كشور تبديل و باعث ايجاد جبهه‌بندي در كشور شود. اين خوب نيست. در چارچوب اخلاق اسلامي نيست. اگر كسي سخناني را در طي سخنراني و در طي يك مقاله مي‌گويد و شما به آن نقد داريد، شما نيز نقدهاي‌تان را در يك سخنراني و در قالب يك مقاله بنويسيد.

وي ادامه داد: مي‌بينم يك عده نشستند، آماده هستند و مي‌خواهند وصله به دولت بچسبانند و منتظر هستند تا يك كلمه را بگيرند و اقدام كنند. من نيز گفتم كه ايران يك مكتب است، ايران اكنون يك جغرافيا نيست، ايران يك فرهنگ و تمدن است، خيلي از ملت‌ها از پيشرفت‌هاي ملت ايران خوشحال مي‌شوند. ايران جهاني است و اين نقش تاريخي ايران است و هر كدام از اعضاء دولت به زباني اين حقيقت را مطرح مي‌كنند. اين تقدير از اسلام و مجاهدت ملت ايران و تذكر به مسووليت‌هاست همه دولت يك حرف بيشتر ندارند و يك سخن را مي‌گويند.

وي افزود: عده‌اي تا يك كلمه مطرح مي‌شوند، مساله‌سازي مي‌كنند، اگر شما به سخني كه مطرح مي‌شود ايراد داريد، ايراد آن را مطرح كنيد و نقد كنيد، عيب ندارد ما گوش مي‌دهيم؛ بالاخره يا رد مي‌كنيم يا مي‌پذيريم مساله، مساله فكري و فرهنگي است چرا عده‌اي آن را تبديل به دعواي سياسي مي‌كنند.

پاي آرمان‌هاي الهي ايستاده‌ايم‌

احمدي‌نژاد تاكيد كرد: اين دولت ديني‌ترين دولت بعد از انقلاب بوده است من با قاطعيت مي‌گويم؛ اعضاي دولت بالاترين فداكاري‌ها را براي خدمت به مردم و اسلام ناب كرده‌اند. اين دولت در داخل و خارج از كشور از بالاترين سطح ادبيات ديني استفاده كرده است و حرف دولت يك چيز است و پاي آرمان‌هاي الهي ايستاده‌ايم و افتخار مي‌كنيم كه ايراني هستيم و در جايي هستيم كه كانون انديشه و فرهنگ اسلامي است و در خدمت ملتي هستيم كه در گسترش اسلام و فرهنگ انسانيت نقش بسيار اثرگذاري داشته است، اين افتخارآميز است. اين افتخار باعث مسووليت‌هاي سنگين است و ما نمي‌توانيم شانه‌مان را از اين مسووليت‌ها خالي كنيم.

وي ادامه داد: ما بايد همه در راستاي انجام اين مسووليت‌ها و ماموريت‌ها تلاش و كمك كنيم تا فضاي لطيف آزادي انديشه كه در ايران حاكم است، ادامه و تعميق پيدا كند. اگر كساني نقدي دارند و معتقدند كه اين سخن اشتباه است از آقاي مشايي دعوت كنند با ايشان صحبت كنند، حتي مناظره كنند، بحث كنند چرا دعوا؟ برخي مي‌خواهند هر چيزي را تبديل به دعوا كنند. برخي مي‌خواهند دشمنان تحريم‌هاي غيرقانوني و همراهي برخي در داخل با دشمنان را تبديل به موضوع دست دوم كنند. توطئه‌هاي دشمنان تمام نشده است. مساله اول ساختن ايران و ايستادن در برابر دشمنان است. نبايد صفوف ملت‌ را به هم ريخت. صفوف ملت به هم پيوسته است.

چرا مسائل فكري را به دعواي سياسي تبديل مي‌كنيد

وي خاطرنشان كرد: نبايد به گونه‌اي رفتار كنند كه به صفوف ملت كه به هم پيوسته است، خدشه‌اي وارد شود و مساله كساني كه بايد از سوي ملت طرد شوند و شده‌اند و عليه ملت قيام كرده‌اند را كنار بگذارند و منتظر باشند از گوشه و كنار دولت كلمه‌اي پيدا كنند و شروع كنند به بحث كردن بر روي كلمه و بحث را به جايي ببرند كه بگويند اين دولت كافر است.

رييس‌جمهور ادامه داد: من از آقاي مشايي نيز مي‌خواهم كه در جمع‌هايي كه انتقادي به صحبت‌هاي ايشان است، حضور پيدا كنند، صحبت كنند تا مسائل و حرف‌ها روشن شود. ملت ايران آگاه است، به صحبت‌ها گوش مي‌دهد و انتخاب مي‌كند. اين مسائل بايد در دانشگاه‌ها به بحث گذاشته شود. از سوي دولت افرادي مي‌روند، همچنين آقاي مشايي مي‌رود تا در اين مناظره‌ها شركت كند و اين مناظره‌ها بر پا شود براي كشف حقيقت نه محكوم كردن ديگران.

وي در پاسخ به سوالي مبني بر اين‌كه عده‌اي معتقدند مشايي چون مسووليت اجرايي دارد، نبايد در بحث‌هاي نظري و انديشه‌اي وارد شوند، گفت: چرا نبايد دولت به بحث‌هاي نظري وارد شود، اجرا بدون تئوري معنا ندارد، اين‌كه دولت مباني فكري دارد و بايد اين مباني فكري خود را مطرح كند و ديگران نيز اگر نقدي دارند نقد خود را مطرح كنند، ولي نبايد مسائل را به مرز كفر و ايمان كشاند، بايد به صحبت‌ها گوش داد، آيا نبايد رييس‌جمهور راجع‌ به مسائل نظري عقيده‌اش را مطرح و بحث كند. پس چه كسي بحث كند؟ نمي‌گويم ديگران بحث نكنند، ديگران نيز بايد عقايد‌شان را مطرح كنند، ولي دولت نيز بر اساس پايه نظري كشور را اداره مي‌كند و بايد نظراتش را بگويد. وقتي كه ما بحث مديريت جهاني و يا عدالت را مطرح مي‌كنيم بر اساس يك نظريه مطرح مي‌كنيم و نظريه داريم، ديگران نيز نظر بدهند اشكالي ندارد. اين‌كه بگوييم مديران فقط اجرا كنند و نظر ندهند درست نيست. مديريت اجرايي در عين حال كه مغز برنامه‌ريزي و اداره كشور است، بايد همراه با تفكر و انديشه باشد، دولت بايد تئوري داشته باشد و مديران جامعه نيز بايد جزو عالم‌ترين افراد جامعه باشند.

براي تعامل با مجلس بيشترين تحمل و سكوت را كرده‌ايم

رييس‌جمهور در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا در ارتباط با اهميت تعامل دولت با ديگر قوا گفت: ما بالاترين سطح تعامل را داريم و براي تعامل بيشترين كار كرده‌ايم. تحمل و سكوت. در رابطه‌ كاري نيز بيشترين همكاري را داشته‌ايم. بيشترين حضور وزرا را در جلسات مجلس داشته‌ايم. در سفرهاي استاني در جلسات دولت، نمايندگان مجلس حضور دارند و نظرات‌شان را مي‌دهند. ما با نمايندگان رابطه‌ خوبي داريم. خود من جلسات متعددي با نمايندگان مجلس داشته‌ام، چه در قالب كميسيون و چه در حالت فردي. واقعا درگيري وجود ندارد كه برخي اين‌گونه تبليغ و تلاش مي‌كنند كه بگويند درگيري هست. ممكن است كه رييس‌جمهور اظهار نظري بكند و ديگري جواب آن را بدهد و تمام مي‌شود. البته من سعي كرده‌ام كه اظهارنظري نكنم جز در ارتباط با دو سه مورد.

وي با بيان اين‌كه « مي‌گويند اين دولت بي‌قانون است» تاكيد كرد: اين دولت قانون‌گراترين دولت بعد از انقلاب بوده است. ما دولتي را داشتيم كه وقتي مجلس تعطيل بود، آمد و از بانك مركزي پول برداشت. ما اكنون داريم قسط آن را مي‌پردازيم. آن بحث يك ميليارد كه مطرح بود و دولت را متهم مي‌كردند، ديديد كه حرف دولت اثبات شد و حق با دولت بود. ما سخت‌ترين قوانين را اجرا كرديم. قانون سهميه‌بندي بنزين را كه خيلي‌ها مي‌گفتند عملي نمي‌شود و دولت‌هاي قبلي نيز زير بار اجراي آن نرفته بودند، اين دولت آن را اجرا كرد. در مورد بحث هدفمند كردن يارانه‌ها كه جزو سخت‌ترين قانون‌هايي است كه دولت مي‌خواهد آن را اجرا كند و لايحه‌اش را به مجلس داد و 180 درجه با آن‌چه كه دولت داده بود تغيير كرد، ولي ما باز هم گفتيم كه اجرا مي‌كنيم.

وي ادامه داد: وقتي قوانين از مجلس مي‌آيد تا روند خود را طي كند، بر روي ميز رييس‌جمهور بيايد حدود 20 روز يا يك ماه طول مي‌كشد. در گذشته مشكلي نبود. با آن‌كه در قانون مدني اعلام شده بود در طي 5 روز، ولي اين روند طول مي‌كشيد و همه حوصله مي‌كردند و دولت نيز ابلاغ مي‌كرد. اكنون مي‌گويند ظرف 5 روز. بايد توجه داشت كه كار رييس‌جمهور فقط اين نيست. رييس‌جمهور هزار تا كار دارد. مشغله‌هاي رييس‌جمهور زياد است و حال زمان ابلاغ قانون كمي طول كشيد و بيش از 5 روز شد، 7 روز، دولت بعد از 7 روز اعلام مي‌كند. آيا بايد بگوييم كه دولت غيرقانوني كار مي‌كند.

رييس‌جمهور تاكيد كرد: پايبندترين دولت به قوانين، دولت نهم و دهم است. تمام تلاش ما اين بوده است كه پيچ و خم‌هايي كه در قوانين وجود دارد را در كوتاه‌ترين مدت طي كنيم تا به مردم خدمت و مشكلات مردم را حل كنيم.

وي يادآور شد: پريروز دو قانون را امضا كردم، گفتند 7 روز شده و در واقع قانون را ابلاغ كرده‌اند. راه را قانون پيش‌بيني كرده است. اگر رييس‌جمهور ابلاغ نكرد، رييس مجلس ابلاغ مي‌كند و دعوا نيست. نبايد دعوا به وجود آورد و اين مسائل را تبديل به دعوا كنيم. مطمئن هستم كه دلسوزان مجلس نيز نظرشان اين نيست. ما بايد همه با هم كار كنيم. اين درست نيست كه بياييم ايرادات هم را بگيريم و فهرست كنيم.

وي ادامه داد: بحث دومي كه در اين ارتباط وجود دارد اين است كه من دو مورد را ابلاغ نكردم و اين را نيز اعلام كردم. در مورد يكي از آن‌ها نامه‌اي به شوراي نگهبان نوشتم و شورا نيز گفت چون مراحل قانوني طي شده بايد كار خود را بكنيد و در واقع آن را ابلاغ كنيد. مبحث اول در ارتباط با سنددار كردن زمين‌هاي داخل روستاها و حريم روستاها بود كه من آن را قبول نداشتم و در واقع معتقد بودم اين‌كه بياييم به عده‌اي كه زمين‌هاي دولت را تصرف كرده‌اند، مجوز و سند بدهيم درست نيست. البته قانون برنامه اين بود كه كساني كه در بافت مسكوني روستا زمين دارند، دولت به آن‌ها سند بدهد و اين كار انجام شد، ولي اين‌كه در مورد زمين‌هاي تصرف شده و اين‌كه كساني كه هزاران هكتار زمين‌هاي بيت‌المال را تصرف كرده‌اند، بياييم و سند بدهيم قبول نداشتم. نامه‌اي در اين ارتباط به شوراي نگهبان نوشتم و شورا نيز گفت چون مراحل قانوني آن طي شده است، بايد اجرا كنيد.

پول‌هايي كه براي مترو داده‌ايم، كجا خرج شده است؟

وي افزود: موضوع دوم بحث 2 ميليارد دلاري بود كه مجلس تصويب كرده بود كه دولت براي كمك به مترو آن را بدهد. من اين را قانون نمي‌دانم. نه اين‌كه قانون بدانم و عمل نكنم. من توجه شما را به اصل 75 قانون اساسي معطوف مي‌كنم كه در آن اصل آمده است «طرح‌هاي قانوني، پيشنهادات و اصلاحاتي كه نمايندگان درخصوص لوايح قانوني عنوان مي‌كنند و به تقليل درآمد عمومي يا افزايش هزينه‌ي عمومي مي‌انجامد در صورتي قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق جبران كاهش درآمد يا تامين هزينه‌ي جديد نيز معلوم شده باشد» و با توجه به اين‌كه براي حساب ذخيره ارزي و برداشتي كه از آن صورت مي‌گيرد، برنامه‌ريزي صورت مي‌گيرد و شوراي نگهبان حساب ذخيره‌ ارزي را اين محل نمي‌داند، بايد براي دولت 2 ميليارد دلار درآمد ايجاد كند تا بتواند اين پول را به مترو بدهد؛ در حالي كه همان‌طور كه گفتم، براي ذخيره ارزي برنامه‌ريزي شده و برنامه دارد و طبق اين اصل اگر محل درآمد براي طرح مشخص نشود قابل طرح در مجلس نيست. اين موضوع به شوراي نگهبان رفت، شوراي نگهبان گفت خلاف اصل 75 قانون اساسي است و قابل طرح در مجلس نيست. بعد به مجمع تشخيص مصلحت بردند و در آن‌جا به تصويب رسيد. به نظر ما اين قانون نيست.

احمدي‌نژاد گفت: من سوگند خورده‌ام كه خلاف قانون اساسي عمل نكنم و اين طبق قانون اساسي قابل طرح در مجلس نبود. نكته دوم اين است كه اگر اين منطق را بپذيريم، ديگر قانون اساسي به درد نمي‌خورد. عده‌اي مي‌گويند ما مي‌توانيم در هر موردي قانون وضع كنيم؛ در حالي كه در حدود مقرر قانون اساسي بايد قوانين وضع شود و خروج از حدود مقرر در قانون اساسي درست نيست. اين مباحثي كه مطرح مي‌شود، دعوا نيست. اين‌كه مثلا بيايند اختيارات رييس‌جمهور را سلب و به كسي ديگر بدهند، شدني نيست. صراحت قانون اساسي را كسي نمي‌تواند زير پا بگذارد يا اين‌كه كسي جرأت كند اختيارات رهبري را كم كند، شورا نپذيرد و بعد ببرند مجمع كه تصويب شود. اين قانوني نيست.

وي گفت: مي‌گويند 2 ميليارد دلار بدهيد به مترو. از كجا بدهيم؟ منبع آن بايد مشخص شود. از كجا بدهيم؟ از حقوق كارمندان كم كنيم، از بخش عمراني كم كنيم، از بخش دفاعي كم كنيم، از كجا بدهيم؟ بعد سر و صدا راه مي‌اندازند و مي‌گويند كه دولت مخالف مردم تهران و مترو است. در حالي كه در دولت نهم و دهم بيش از 7 برابر دولت‌هاي قبلي به مترو تهران پول داده‌ايم. چطور ما مخالف مترو و مردم تهران هستيم؟ نقل كردند كه در مجمع مطرح شده است كه در اين مورد بنويسيد كه دولت 2 ميليارد دلار وام بگيرد و اين 2 ميليارد دلار از اين طريق به مترو بپردازد و بعد قسط‌هاي وام را نيز خود دولت بدهد. يك نفر در آن جلسه گفته بايد اين موضوع را تصويب كنيم كه دولت اجرا نكند و بعد چه شود و چه شود.

وي ادامه داد: مجلس مي‌توانست در اين ارتباط صبر كند تا ما سه چهار ماه ديگر لايحه بودجه‌ سال آينده را به مجلس مي‌داديم و در آن لايحه براي اين موضوع اعتبارات مشخص مي‌كرد و در واقع بر اساس روش قانوني پيش مي‌رفتيم.

به گزارش خبرنگار ايسنا رييس‌جمهور گفت: همان‌طور كه گفتم ما 6-7 برابر دولت‌هاي قبلي به مترو تهران كمك كرده‌ايم. گزارش بدهند كه اين پول‌ها كجا خرج شده است و اين حرف ماست. نروند ايستگاه مترو را بخوابانند، حركت ندهند و مردم را در گرما نگه دارند و بگويند دولت پول مترو را نمي‌دهد. ما 7 برابر پول داده‌ايم. مي‌گويند دولت قانون را اجرا نمي‌كند. اين قانون نشده، من سوگند به اجراي قانون اساسي خورده‌ام. آيا مي‌توانم خلاف قانون اساسي عمل كنم؟ شوراي نگهبان نيز گفته است كه اين موضوع قابل طرح در مجلس نيست.

وي ادامه داد: يك قانون تصويب و روندش طي شده بود. ما رفتيم سفر استاني، درگير سفر شديم و بعد چند روز نيز به تعطيلي خورد. تا آمديم قانون را ابلاغ كنيم، گفتند قانون را ابلاغ كرده‌اند. شما ابلاغ كنيد. چه فرقي دارد. شما زحمت بكشيد و اصلا همه‌ قوانين را ابلاغ كنيد. ما با كسي دعوا نداريم. اين دولت مردمي‌ترين دولت است و به قانون اساسي سوگند خورده است.

وي با بيان اين‌كه « برخي براي دولت حتي اين حق را قائل نيستند كه ساعات ادارات را تعيين كند» گفت: در واقع به گونه‌اي سعي مي‌كنند اختيارات دولت را محدود كنند. من نامه‌اي خطاب به مقام معظم رهبري نوشتم. با ايشان صحبت كردم و برخي از موارد را خدمت ايشان مطرح كردم. ايشان نامه‌اي را به شوراي نگهبان نوشتند و كارگروهي در شوراي نگهبان در اين ارتباط تشكيل شده است كه در واقع اين كارگروه در شورا مرز قانون‌گذاري و اجرا را مشخص كند. البته اين‌ها در يك نظام نوپا چيزي طبيعي است.

براي حل مشكلات در كشور راه منطقي وجود دارد

احمدي‌نژاد اظهار كرد: براي مشكلات در كشور راه منطقي وجود دارد. ما اين مشكلات را به مقام معظم رهبري منعكس كرديم و چنين كارگروهي تشكيل شده است كه موارد را مشخص كند، مرزها را مشخص كند و ما همه بر آن اساس حركت كنيم. طبيعي است كه اختلاف نظر باشد، ولي نبايد دعوا وجود داشته باشد.

وي در عين حال گفت: ما با سه گروه دعوا داريم؛ با دشمنان ملت ايران دعوا داريم. كساني كه اموال ملت ايران را چپاول كردند و هيچ وقت با آن‌ها آشتي نمي‌كنيم، مگر آن‌كه اموال را به ملت برگردانند و كساني كه خواستند ملت ايران را در برابر آمريكا سركوب كنند. البته اين‌ها اقليت محض هستند. ما دعوا با هيچ‌كس نداريم. ماه مبارك رمضان است و همه بايد بر اساس اخلاق و برادري رفتار كنيم. اگر كسي مخالفتي و استدلالي دارد استدلالش را مطرح كند. نقد عالمانه انجام دهد. هيچ قانوني نيست كه دولت اجرا نكرده باشد و آن‌چه را كه اجرا نمي‌كند، قانون نيست. اين دولت، دولتي قانون‌گرا و پايبند به قانون است.

همراهي مردم با دولت عالي است

وي هم‌چنين در پاسخ به سوالي در مورد آزادسازي قيمت‌ها و اين‌كه اين آزادسازي قيمت‌ها چه زماني صورت مي‌گيرد؟ گفت: همان‌طور كه از همان اول نيز اعلام كرديم ما همپاي مردم در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها جلو مي‌رويم و هرجا قرار باشد تغييري صورت بگيرد و مثلا آزادسازي قيمت‌ها صورت بگيرد، قبل از آن پول آن را در جيب مردم مي‌گذاريم و پول را به حساب مردم واريز مي‌كنيم. همراهي مردم با دولت عالي است. همه همت كرده‌اند كه اين قانون اجرا شود. در پرتو اجراي اين قانون، پيشرفت اقتصادي كشور به حداكثر مي‌رسد. استقلال اقتصادي كشور به حداكثر مي‌رسد و ان‌شاءالله با عزم ملي اين طرح به خوبي اجرا مي‌شود و جزو افتخارات اين دولت و ملت خواهد بود.

مردم لبنان هوشيارند و به حقيقت آگاه مي‌شوند

رييس‌جمهور در پاسخ به سوالي در ارتباط با سخنان اخير سيد حسن نصرالله و اسنادي كه وي در ارتباط با نقش صهيونيست‌ها در ترور رفيق حريري اعلام كرد، گفت: ما معتقديم كه صهيونيست‌ها در منطقه ما براي ايجاد اختلاف و مشكل آمده‌اند. مي‌بينيم كه فردي را ترور مي‌كنند، با پيچيدگي و در ابتدا سوريه را متهم مي‌كنند و وقتي معلوم شد كه اين اتهام پايه ندارد، ديگران را متهم كردند و اكنون حزب‌الله را. اسنادي كه آقاي سيد حسن نصرالله ارايه داد اسناد قابل توجهي است. رژيم صهيونيستي طراحي و برنامه‌ريزي كرده است و جاسوسان را به لبنان فرستاده است. مطمئنم كه مردم لبنان از هوشمندي بالايي برخوردار هستند. صهيونيست‌ها دو بار در برابر ملت لبنان شكست خورده‌اند و اكنون مي‌خواهند تلافي كنند و بهترين چيز را در ايجاد درگيري و تفرقه، در داخل لبنان مي‌دانند. همه‌ گروه‌ها و افراد در لبنان ترور ناجوانمردانه‌ رفيق حريري را كه نخست وزير لبنان بود محكوم كردند. من فكر مي‌كنم كه مردم لبنان هوشيار هستند و به حقيقت آگاه مي‌شوند و نقشه‌هاي صهيونيست‌ها نيز مشخص و آشكار مي‌شود.

از فرصت استثنايي ماه رمضان حداكثر بهره را ببريم

رييس‌جمهور در ابتداي گفت‌وگوي خود با خبرنگاران نيز با تبريك ورود به ماه مبارك رمضان به ملت ايران و تمام مسلمانان و بشريت، اين ماه را ماهي ويژه توصيف كرد و گفت: اين ماه، ماهي است كه خداوند متعال همه‌ موانع كمال را از برابر انسان برمي‌دارد و رحمت خود را جاري مي‌كند. در حقيقت يك فرصت الهي است و خداوند با رحمت از بندگان خود پذيرايي مي‌كند و يك فرصت استثنايي براي هر فردي است.

وي ادامه داد: در ماه مبارك رمضان بايد به سمت قله‌هاي كمال قدم برداشت و همه‌ ما بايد از اين فرصت استثنايي حداكثر بهره را ببريم. با تلاوت قرآن و مناجات خدا، حضور در مساجد و در واقع از اين ماه براي پالايش روحي حداكثر استفاده را بكنيم. كاستي‌ها و ضعف‌هاي‌مان را بررسي و در جهت رفع آن‌ها تلاش كنيم. در ماه مبارك رمضان زيباترين و بهترين شب‌ها قرار دارد و ما بايد از آن بهره ببريم. خودمان را بايد براي يك سال پرتحرك و بانشاط آماده كنيم و با انرژي مضاعفي كه در اين ماه مي‌گيريم در مسير كامل حركت كنيم. ملت ما قدر ماه مبارك رمضان را مي‌داند. اين ماه فرصت بسيار خوبي براي اصلاح رفتارها و انديشه‌هاست.

وي گفت: بسياري در مورد فوايد بهداشتي و سلامتي اين ماه صحبت مي‌كنند. بايد توجه داشت كه علاوه بر فوايدي كه از نظر بهداشتي و سلامتي اين ماه دارد، ما بايد از اين ماه بهترين استفاده را براي خودسازي و پالايش روح داشته باشيم.

احمدي‌نژاد گفت: يكي از مباحث مهم در ماه مبارك رمضان بحث اتصال به امام و ولايت است؛ چراكه حلقه اتصال به آسمان امام است. ماه مبارك رمضان بهترين فرصت براي اتصال به آسمان از طريق ولايت است. ما بايد عشق به ديگران، آرزوي نيك بر ديگران كردن را ياد بگيريم و تمرين كنيم و اين ماه بهترين ماه است. خوبي‌ها و زيبايي‌ها را براي همه بخواهيم. عزت و عشق و محبت را براي همه بخواهيم.

ساعت کار در ماه رمضان

وي به تصميم دولت جهت تقليل ساعت كاري ادارات در ماه مبارك رمضان اشاره كرد و گفت: ساعات كاري را مقداري كاهش داديم تا مردم بتوانند از اين فرصت بيشترين استفاده را بكنند و اميدواريم همه مردم به‌خصوص جوانان كه پاك‌ترين و بهترين جوانان در دنيا هستند، از اين ماه به نحو احسن استفاده كنند. ماه رمضان ماه جوانان است. هنرنمايي جوانان در عشق‌بازي با خدا و ارزش‌هاي الهي. و اميدواريم همه بتوانيم از اين فرصت استفاده كنيم.

سياست‌هاي نظام و دولت در بخش‌هاي گوناگون به خوبي تنظيم شده است

وي در بخش دوم صحبت‌هاي ابتدايي خود به روند پيشرفت كشور اشاره كرد و گفت: حقيقت اين است كه كشور در ريل صحيح پيشرفت قرار گرفته است و سياست‌هاي نظام و دولت در بخش‌هاي گوناگون به خوبي تنظيم شده است و بر اساس برنامه، در بخش‌هاي گوناگون حركت مي‌كنيم. در بخش اقتصاد، انرژي، صنعت، فرهنگ، سياست خارجي، سياست داخلي، تكليف وزرا، مديران كشور و برنامه‌ريزان كشور روشن است. مي‌بينيم كه هر هفته يك موفقيت در سطح ملي چه موفقيت اقتصادي، علمي، فرهنگي و حتي ورزشي را نيز جشن مي‌گيريم.

رييس‌جمهور به موفقيت‌هاي كشورمان در عرصه‌ ورزشي اشاره كرد و گفت: آقاي سعيدلو 47 الي 48 هفته است كه در تربيت بدني حاضر شده‌اند و ما شاهد موفقيت‌هاي كشورمان در عرصه‌هاي ورزشي هستيم. در عرصه‌ صنعت پروژه‌هاي زيادي آماده‌ افتتاح و بهره‌برداري هستند كه من يا معاون اول براي حضور در مراسم افتتاح همه‌ آن‌ها فرصت نمي‌كنيم.

وي با بيان اين‌كه « دستاوردهايي كه كشور در عرصه‌ علمي پيدا كرده است، بي‌نظير است» گفت: بداخلاقي‌هاي دشمنان باعث شده كه انگيزه‌هاي ملت‌مان براي حركت مضاعف شود. امروز وحدت و انسجام ملي در كشورمان در اوج قرار دارد. 75 ميليون دل پاك براي ارزش‌هاي الهي، عدالت و خداپرستي مي‌تپد. براي ساختن ايران مي‌تپد.

وي ادامه داد: ساختن ايران ماموريت همگاني است و اين عزم در ملت ايران ايجاد شده است و هركسي در هر نقطه‌اي كه قرار دارد اين احساس را دارد كه بايد براي پيشرفت كشور و تعالي كشور كار كند و اين احساس و عزم مقدس است.

احمدي‌نژاد با بيان اين‌كه « طرح‌هاي دولت نوعا زيربنايي است» به طرح آتيه فرزندان اشاره كرد و گفت: طرح آتيه فرزندان در نوع خود بهترين طرح تامين اجتماعي است كه وضع شده است. طرحي است ضدتورمي و در جهت سرمايه‌گذاري، ايجاد اشتغال و امنيت خاطر براي نسل‌هاي متوالي و در واقع يك پس‌انداز ملي است كه از آن استقبال خوبي شده و تقريبا همه متولدين امسال همه ثبت نام كرده‌اند و ما در حال مطالعه هستيم كه اگر امكان آن باشد، قدم به قدم اين طرح را به متولدين سال‌هاي قبل از 89 نيز تسري بدهيم.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: