بحث پیرامون طلب پیمانکاران و آزادسازی قیمتها؛
کد خبر: ۲۵۷۳۷
۱۱ مرداد ۱۳۸۹ - ۱۴:۴۲
0
این بار وزیر راه پا به راه شد تا ششمین مهمان نشست های صبحانه اتاق تهران باشد.
 به گزارش پول نیوز به نقل از اتاق بازرگانی وصنایع و معادن تهران، سفره ای دیگر وبازهم صبحانه ای دیگر.مجالی برای خوردن نان سنگک وپنیروالبته گشودن سفره دل.این بار وزیر راه پا به راه شد وبه ساختمان 275پا گذاشت تا ششمین مهمان نشست های صبحانه اتاق تهران باشد.

او را 8 معاون ومشاور همراهی می کردند تا پرسش های بخش خصوصی از زمین وآسمان ودریا بی پاسخ نماند.حمید رضا بهبهانی رأس ساعت 7 پا به اتاق تهران گذاشت.با یحیی آل اسحاق روبوسی کرد وپابه طبقه پنجم گذاشت.پیش ازورود او ظرفیت سالن پرشده بود ووزیر راه دولت دهم انبوهی فعال بخش خصوصی را درمقابل خود دید که با خود پرسش های فراوانی به نشست آورده بودند.

حمیدرضا بهبهانی چند لقمه نان وپنیر خورد وجرعه ای چای نوشید وبا صدای قاری قرآن خود را برای نشستی پرهیجان آماده ساخت.

امروز جایگاه هیات رییسه،چند تغییر عمده پیدا کرده بود.به جزمیهمان که برای نخستین بار پابه اتاق تهران می گذاشت،محمد نهاوندیان هم پس ازمدتی دوری به اتاق تهران آمد.سمت راست وزیر راه،یحیی آل اسحاق نشست وشاهرخ ظهیری واندکی بعد علاء میرمحمد صادقی هم اضافه شد وسمت چپ آقای وزیر،محمد نهاوندیان جا گرفت ومحمد مهدی راسخ هم درکنارش نشست.
مطابق نشست های پیشین،یحیی آل اسحاق تریبون را روشن کرد وخوش آمد گفت اما از محمد نهاوندیان خواست که آغازگر نشست باشد واین گونه بود که ششمین وشلوع ترین نشست صبحانه اتاق تهران به صورت رسمی آغاز شد.

در خواست های کلان نهاوندیان از آقای وزیر

محمد نهاوندیان در ابتدای سخنانش از «جزئیات » فاصله گرفت و یک راست به سراغ مسایل کلان مطرح در حوزه ی حمل و نقل رفت .

اوبا اشاره به «تدوین برنامه ی پنجم توسعه»وزیر راه و ترابری راخطاب قرارداد وسه سئوال عمده را مطرح کرد :«سئوال اصلی اینجاست که در 5 سال پیش رو و درافق چشم انداز چه
تدبیری برای بخش حمل ونقل به عنوان حوزه ی خدمات در اقتصاد اندیشیده شده است تا ایران به هدف «اول شدن » در منطقه برسد.»

او پس از طرح این پرسش، پیشینه ی ایران را در حوزه ی حمل ونقل یادآوری کرد که با این مقدمه پرسش های دیگری را هم از حمید رضا بهبهانی بپرسد :«زمانی ایران در بخش حمل ونقل هوایی به عنوان «هاب» منطقه مطرح بود ،اما این موقعیت در حال حاضر به سایر کشور ها منتقل شده است .چه برنامه ای برای دستیابی مجدد به این جایگاه در دستور کار دارید ؟»

دکتر نهاوندیان سپس موقعیت ایران را در زمینه ی حمل ونقل جاده ای به عنوان «موقعیت غیر قابل انکار » مورد اشاره قرار داد و افزود :« آیا سرمایه گذاری های لازم را در نظر گرفته اید تا در شاهراه های اصلی که در حال حاضر طراحی می شود ، سهم ایران مورد انکار سیاسی و اقتصادی قرار نگیرد ؟»
او در بخش دیگری از سخنانش بحث حضور بخش خصوصی در صنعت حمل ونقل وخدمات وابسته به آن را پیش کشید و گفت : برای دستیابی به اهدافی که در افق چشم انداز پیش بینی شده نیازمند سرمایه گذاری های فعالان اقتصادی در زیرساخت های «راه» و« حمل ونقل» هستیم .»

نهاوندیان با اشاره به بسته های مشوقی که سایر وزارتخانه ها برای حضور بخش خصوصی در نظر می گیرند از وزیر راه و ترابری خواست تا توضیح دهد که وزارتخانه ی تحت مدیریت او در رقابت با سایر وزارتخانه ها چه مجموعه سیاست هایی را برای جذب سرمایه گذاری های بخش خصوصی اعمال خواهد کرد. رییس اتاق ایران درباره ی تاثیر تحریم ها بر صنعت حمل ونقل نیز گفت:«تحریم ها این حوزه را و به طور ویژه حمل ونقل دریایی را در حالی هدف قرار داده است که به اعتقاد کارشناسان اهل فن،چنانچه حضور فعال بخش خصوصی در این حوزه سامان داده می شد،ضریب فشار بدخواها ن و طراحان این نوع تحریم ها نیز کاهش می یافت. نهاوندیان اگرچه وجود تحریم ها و نوسان قیمت در حمل ونقل را مشکل ساز دانست اما با این پیش بینی که« برخی تدابیر دولت و مشارکت بخش خصوصی راهگشا خواهد بود» سخنانش را به پایان رساند .

وزارت راه سر زبان هاست

پس ازصحبت های رییس اتاق ایران،تریبون به وزیر راه وترابری سپرده شد تا درصحبت های مقدماتی اش از آینده حمل ونقل سخن بگوید.وزیر راه وترابری دولت دهم اما گویی فعالان اقتصادی را محرم اسرار خود می دانست که سر سفره ای که آنان برایش پهن کرده بودند ، سفره ی درد دل هایش را گشود :««حدود دوسال قبل که این وزارتخانه را تحویل گرفتم تصور نمی کردم ، هرچه بیشتر تلاش کنم به میزان هجمه ها نیز افزوده خواهد شد . این فشار البته هم از جانب مجلس و هم توسط افراد معمولی اعمال می شود .»

حمیدرضا بهبهانی افزود :«در مجلس 290 نماینده به واسطه ی رفت و آمد ها با انواع حمل ونقل ها اعم از روستایی ،ریلی ، هوایی ، فرود گاه ها و تجهیزات سرو کار دارند که هریک فلسفه ای جداگانه دارد؛ اما با بودجه ی محدودی که در اختیار داریم عملیات راه سازی در روستا ها و شهر ها به خوبی در حال پیشرفت است.»

معتقد به بخش خصوصی

او با بیان اینکه «اعتقاد کامل به حضور بخش خصوصی دارد» ادامه داد :« تاکنون تلاش کرده ایم ،هرآنچه که قابل واگذاری به بخش خصوی بوده است واگذار شود ؛چرا که اگرچه نام «وزارتخانه» را بر پیشانی داریم ، اما سازنده نیستیم .وزارت راه در واقع بودجه را دریافت می کند و در اختیار پیمانکاران قرار می دهد. »

بهبهانی وقتی می خواست وسعت حیطه فعالیت های وزارت راه را به حاضران این جلسه نشان بدهد به 192 واحد روابط عمومی که این وزارتخانه در سطح کشور تحت مدیریت خود دارد اشاره کرد و سپس افزود :«بیشترین فشارها البته به این دلیل است که فعالیت های این وزارتخانه با زندگی عادی مردم سرو کار دارد. »

او در واکنش به کسانی که« کشتیرانی » ر جزو زیر مجموعه های وزارت راه عنوان می کنند تاکید کرد :« این مجموعه در سال های گذشته به وزارت بازرگانی واگذار شده است ودر حال حاضر تنها مدیریت سازمان بنادر واجرای مقررات دریانوردی از بخش حمل ونقل دریایی در حیطه اختیارات ماست.»

توزیع عادلانه کار

وزیر راه وترابری با اشاره به آنچه که او «توزیع عادلانه کار » می خواند گفت :« یکی از گرفتاری های ما این است که در بخش پیمان کاری با کمبود منابع بخش خصوصی مواجهیم .» او گفت :«تعداد معدودی از پیمانکاران در ازای مبالغی که در اختیارشان می گذاریم ،چند برابر بازدهی دارند. تعدادی از پیمانکاران هم متوسط هستند و گروهی نیز بی مورد وارد این عرصه شده اند.»
بهبهانی در ادامه سخنانش پیشنهادی را خطاب به فعالان اقتصادی مطرح کرد واز آنان خواست در قالب یک کنسرسیوم سرمایه های کوچک را تجمیع کنند تا در این بخش نیاز به جذب سرمایه گذاری های خارجی به حداقل برسد .

او پس از بیان این درخواست گفت :«پس از این مرحله تلاش می کنیم بانک ها گشایش اعتبار داخلی کنند و به مرور پرداخت ها نیز از صورت وضعیت ها انجام می گیرد.»

بهبهانی در ادامه از برنامه ریزی هایی که برای آینده صنعت حمل ونقل در نظر دارد نیز سخن گفت :« در افق چشم انداز 25 هزار کیلومتر خطوط راه آهن پیش بینی شده است . 16 سال تا افق 1404 باقی است ، در حالی که وسعت خطوط ریلی کشور به بیش از 9 هزار کیلومترنمی رسد .
بنابراین رسیدن به اهداف چشم انداز همتی مازاد بر کار و همت مضاعف می طلبد .چراکه در طول 30 سال گذشته تنها 5 هزار کیلومتر راه آهن در کشور احداث شده است واین خود نشانگر خیزی است که باید برداریم.»

او گفت:« بودجه ای که در اختیارمان قرار داده اند تکافوی احداث 150 کیلومتر خطوط ریلی را می دهد که وزارت راه، برنامه ریزی های خود را روی احداث 300 کیلومتر خطوط ریلی در سال معطوف کرده است تا در نهایت آن رابه یک هزار کیلومتر برساند.»

وزیر راه البته تاکید کرد: « دستیابی به این سقف با جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی ممکن خواهد شد و گرنه نمی توان به بودجه ی دولت متکی بود.»

او پشتوانه وزارت راه را بخش خصوصی دانست و اعلام کرد: در حال حاضر ساخت 3 هزار و 500 کیلومتر راه آهن در دست اجراست که هر کدام از 5 تا 95 درصد پیشرفت داشته اند.
بهبهانی در مورد بخش جاده ای نیز گفت: در حال حاضر یکهزار و 500 کیلومتر آزادراه در حال ساخت است ضمن اینکه برنامه ریزی برای همین میزان در مرحله انعقاد قرارداد وجود دارد. برنامه ریزی وزارت راه برای ساخت حداقل 500 کیلومتر راه در سال است و امیدواریم بتوانیم آن را به 1200 کیلومتر برسانیم.

اواشاره ای هم به محقق نشدن اهداف برنامه چهارم توسعه داشت و گفت:متاسفانه نتوانستیم برنامه چهارم را اجراکنیم البته این ، ضعف وزرای قبلی دلیل آن نبوده است، در برنامه چهارم توسعه می بایست 55 هزار میلیارد تومان برای رسیدن به اهداف پرداخت می شد، این در حالی است که تنها 50 درصد از بودجه پرداخت شده است، ضمن اینکه 48 درصد از اهداف برنامه محقق شده است.

وزیر راه و ترابری در مورد بخش هوایی اعلام کرد: اخیرا پنج فروند هواپیمای ایرباس با بیس پروازی مشهد وارد ناوگان هوایی کشور شده است.

بهبهانی تعداد ناوگان هوایی موجود را 203 فروند هواپیما اعلام کرد و گفت: در حال حاضر تعداد هواپیماهای فعال در کشور 130 فروند است در حالی که در سالهای گذشته تنها 98 فروند فعال بود.او در بخش دیگری از سخنانش دوباره به حوزه ی خطوط ریلی بازگشت و از حلقه های مفقوده ای در این کریدور سخن گفت که در این کریدور ها وجود داشته است . و اینکه وزارت راه تکمیل خطوط قزوین - رشت - انزلی و قزوین – رشت - -آستارا را که جزو این حلقه های مفقوده قرار دارد، آغاز کرده است .

او از ساخت کریدوری در مسیرچابهار –زاهدان –سزخس نیز خبر داد که در آینده ای نزدیک کلنگ آن برزمین خواهد خورد.به گفته بهبهانی این کریدور مسیر ترانزیت کالا هایی خواهد بود که در نهایت از مرز پاکستان به اروپا حمل خواهند شد.

وزیر راه وترابری ، سپس در باره ی ویژگی های بندر چابهارگفت که این بندر نمره ی20 را درمیان سایر بنادر به دلیل ارتباط با دریای آزاد و واقع شدن در جایی خارج از محدوده خلیج فارس نمره ی20 را در میان سایر بنادر از آن خود می کند اما به رغم این ویژگی ها تا به امروز توسعه نیافته است.اودرادامه از نوسازی کامیون ها هم خبر داد و افزود:«50 هزار کامیون بالای 40 سال در حال تردد در جاده ها هستند که گرچه مدت هاست برای نوسازی ای کامیون ها تلاش می شوداما باید به عدد قابل قبول برسیم.چراکه دوبرابر کامیون های استاندارد سوخت مصرف می کنند.»او همچنین« راه اندازی معاونت روستایی » را در این وزارت خانه مورد اشاره قرار داد و گفت 60 هزار روستا در کشور وجود دارد که باید برایشان «راه » بسازیم.

پرسش های بخش خصوصی

پس از صحبت های وزیر راه،نوبت به فعالان بخش خصوصی رسید که پرسش های خود را مطرح کنند.


انتقاد ازقيمت‌گذاري بلیت ها

رییس اتاق بازرگانی تهران که جایگاه همیشگی اش را درجلسات، امروز به محمد نهاوندیان داده بود در زمانی که به پرسش و پاسخ فعالان اقتصادی اختصاص داشت به کمبود واگن در خطوط حملو نقل ریلی اشاره کرد و گفت:« با توجه به نياز كشور به 2هزار و 880 واگن ،هم اكنون هزار و 600 واگن در كشور موجود است كه با محاسبه واگن‌هاي مستعمل تعداد آن‌ها به هزار و 800 واگن مي‌رسد يعني ما نسبت به دو هزار و 800 واگن مورد نياز طبق استانداردها هزار واگن كمتر داريم.»

یحیی آل اسحاق با اشاره به سخنان وزیر راه وترابری پیرامون کسری بودجه گفت :« با توجه به دستور مقام معظم رهبری نسبت به اصلاح الگوی مصرف ، درخواستمان از دولت این است این مشکلات را رفع کند و از مجلس می خواهیم که با توجه به تدوین برنامه پنجم توسعه به حوزه ی حمل ونقل ریلی توجه ویژه ای داشته باشد.»

او تهدید هایی که حوزه حمل ونقل با آن دست به گریبان است را به عنوان فرصتی برای بخش خصوصی توصیف کرد اما گفت:«برخی فرآیند ها مانع حضور بخش خصوصی در سرمایه گذاری ها می شود .برای مثال در بخش ریلی ،80 درصد تعرفه را وزارت راه وشرکت راه آهن به عنوان هزینه نگهداری ازخطوط دریافت می کند.با 20 درصد باقیمانده بخش خصوصی چگونه وارد شود.»
او سپس خطاب به بهبهانی این پرسش را مطرح کرد که «مگر هزینه ی نگهداری از جاده را از کامیون داران دریافت می کنید که هزینه نگهداری از خطوط ریلی را از از شرکت های بخش خصوصی دریافت می کنید؟»

او با تصريح اين كه بعضي از هزينه‌ها مانع حضور جدي بخش خصوصي مي‌شود به مثال‌هايي براي اثبات اين گفته‌اش اشاره كرد و افزود: در بخش مسافري در قسمت ريلي فرايند موجود به قدري براي شركت‌ها ضيغ و تنگ است كه تقريبا همه نظامات مدیریت دولتی را می خواهند با دستان مدیران بخش خصوصي انجام دهند كه اين این نوع برنامه ریزی ازقیمت گذاری گرفته تا نوع برخورد ، قدرت مانور بخش خصوصی و امکان سرمایه گذاری این بخش را سلب می کند.»
آل اسحاق افزود :«چنانچه از جانب این تهدیدها فرصتی برای بخش خصوصی به وجود آمده، باید سایر الزامات آن نیز فراهم شود.»

رییس اتاق تهران در ادامه با اشاره به وجود 69 فرودگاه استاندارد در كشور گفت:‌ با وجود اين يك گيرهايي در كار وجود دارد مانند روش قيمت‌گذاري براي بليت‌ها كه روش قديمي است و و نزدیک به 30 سال است که این روش از سیستم قیمت گذاری دنیا خارج شده است؛ روشی که در آن مسافت طی شده در قیمتی ثابت ضرب می شود و ویک نرخ ثابت به دست می آید. این بدان معناست که کیفیت و،زمان و سایر مسایل در این قیمت گذاری مطرح نیست.

او با یادآوری آنچه که در سایر کشور ها موجب افزایش قدرت مانور می شود ادامه داد:« این روش قیمت گذاری براساس نظام كوپني ،همه ی مزیت ها را از بین می برد و نتیجه آنکه هواپیماهای ارزان قیمت و بی کیفیت وارد کشور می شود.»

رييس اتاق تهران در ادامه با اشاره به مطالبات بخش پيمانكاران از وزارت راه اظهار كرد:‌ پيمانكاران هزار ميليارد تومان از وزارت طلب‌كار هستند هم اكنون وقت بودجه و برنامه است كه به نظر مي‌رسد دولت در اين كار بايد به آن مطالبات توجه كند با ان‌شاالله و ماشاالله كه نمي‌شود. بخش خصوصي ما توان اين همه تحمل را ندارد.

رييس اتاق تهران در پايان سخنانش خواستار پاسخگويي وزير راه به سوالي در مورد اثرات هدفمندسازي يارانه‌ها در اين بخش شد.

تحریم را جدی بگیرید
مسعود خوانساری رئیس کمیسیون حمل و نقل و امور گمرکی اتاق تهران، ابتدا اعضای این کمیسیون را به وزیر راه معرفی کرد و سپس به تشریح بخشی از عملکردها و اقدامات کمیسیون حمل ونقل اتاق تهران پرداخت. او از تعامل این کمیسیون و وزارت راه سخن گفت و نمونه ای از همکاری های دو طرف را حل و فصل موضوع تجمیع کانتینرها در بندرعباس که به معضل حمل ونقلی در سال 86-85 تبدیل شده بود، عنوان کرد.

خوانساری، در بحث امور گمرکی نیز کارنامه کمیسیون حمل و نقل اتاق تهران را موفق ارزیابی کرد و با بیان اینکه بسیاری از پیشنهادهای این کمیسیون به تأیید گمرک ایران رسیده است اظهار امیدواری کرد که لایحه امور گمرکی که در تدوین آن ردپای بخش خصوصی پررنگ است هرچه زودتر در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد.

عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران در ادامه به برنامه پنجم توسعه اشاره کرد که به اعتقاد وی ضعیف ترین قسمت لایحه پیشنهادی آن بخش حمل و نقل بود. خوانساری تصریح کرد که با همکاری بخش خصوصی و کمیسیون حمل ونقل اتاق های ایران و تهران نقاط ضعف برنامه پنجم در بخش حمل ونقل تاحدودی مرتفع شد. به گفته وی ، در بخش اصلاح الگوی مصرف نیز پیشنهادهای بخش خصوصی به وزارت راه ارسال شده است و آنگونه که خوانساری گفت بخش خصوصی انتظار دارد که این پیشنهادها از سوی این وزارتخانه مورد توجه قرار گرفته و به کار آید.

اما رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق تهران درخواست ها و تقاضاهای کارشناسی نیز برای آنچه که عبور از بحران عنوان شد، ابراز کرد. خوانساری ابتدا به "تحریم ها" اشاره کرد و ابتدا گفت: "نوک حمله تحریم های اخیر به سمت حمل و نقل دریایی است." او افزود: بخش خصوصی در این تحریم ها آسیب پذیرتر از هر زمان دیگری است بنابراین اگر شما که در رأس وزارت راه و ترابری نشسته اید سیاست هایی برای کاهش اثرات تحریم ها تبیین نکنید به فعالیت اقتصادی بخش خصوصی به طور قطع خسارات جبران ناپذیری وارد می شود.

خوانساری از وزیر راه خواست تا تحریم های اخیر را جدی گرفته و برای کاهش اثرات آن بر حمل و نقل دریایی کشور تصمیمات کارشناسی بگیرد. او در بخش دیگری از سخنانش به ضررهای اقتصادی هنگفتی که کشور از حوادث جاده ای متحمل می شود اشاره کرد و با بیان اینکه کشته های جاده ای در ایران در یک سال به اندازه تلفات یک سال جنگ است،گفت: برای معضل تلفات جاده ای در ایران باید در سطح ملی اقدام کرد و همه انتظارات را نباید تنها از وزارت راه وترابری داشت. از این رو ما فعالان اقتصادی معتقدیم که برای حل این معضل باید کابینه ای از وزارتخانه ها و نهادهای مرتبط و مسوول تشکیل و وزارت راه به عنوان دبیرخانه این کابینه فعال شود.

 رییس کمیسیون حمل ونقل اتاق تهران در ادامه تصریح کرد که این کمیسیون و اتاق تهران پیشنهادهای سازنده ای را در این ارتباط در قالب برنامه پنجم مطرح کرده است. او در پایان از بهبهانی درخواست کرد که نمایندگان وزارت راه در مجلس را فعال تر کند تا لایحه امور گمرکی و پیشنهادهای بخش خصوصی در بخش حمل ونقل در مجلس شورای اسلامی به نتیجه برسد.

تعطیلات؛ بلای جان صنعت حمل ونقل
رییس انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته نیز در این نشست، از وزیر راه خواست به عنوان عضوی از کابینه دولت به ساماندهی موضوع تعطیلات در کشور بپردازد چرا که به گفته وی تعطیلات در ایران که طی چندسال اخیر بر شمار آن نیز افزوده شده ضربه جدی بر جریان روان حمل و نقل کشور وارد کرده است. دولتشاهی همچنین به نقش کمرنگ راه آهن در ترانزیت کشور اشاره کرد و تصریح کرد که " حمل ونقل روی جاده های ایران گران تمام می شود." این فعال اقتصادی همچنین از تعامل کمرنگ معاونت های دریایی و زمینی وزارت را با انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته انتقاد کرد.

درخواست بازگشت حمل ونقل کنتراتی

علاء میرمحمدصادقی، عضو هیأت رئیسه اتاق تهران هم ابتدا از اینکه حمیدرضا بهبهانی در رأس وزارت راه نشسته است شکرگذار شد و اظهار کرد که وزارت راه نسبت به سایر وزارتخانه ها عملکرد بهتری داشته است. او سپس به توافق بخش خصوصی ایران و کشورهای سوریه و لبنان برای راه اندازی شرکت حمل ونقل مشترک اشاره کرد که به تازگی و در جریان سفر هیأتی از اتاق ایران به این کشور صورت گرفته است. به گفته میرمحمدصادقی، فعالان اقتصادی سوریه اعلام آمادگی کرده اند که تا 20 میلیون دلار سهام این شرکت مشترک را خریداری خواهند کرد اما مشکلی که بر سر راه تشکیل این شرکت وجود دارد به راه زمینی ارتباطی میان ایران و این دو کشور برمی گردد.

 او از وزیر راه خواست موضوع این شرکت مشترک و معضل سر راه آن را پیگیری کند. عضو هیأت رییسه اتاق تهران در ادامه خواستار تقویت شرکت های حمل ونقل بخش خصوصی شد و با انتقاد از برخی سیاست های به زعم وی غلط در حوزه حمل ونقل جاده ای، گفت: پیش از انقلاب شرکت های بزرگ حمل ونقل جاده ای صدها کامیون در اختیار داشتند و به صورت کنتراتی به فعالان اقتصادی خدمات می دادند اما پس از انقلاب سیاست ها در این بخش تغییر کرد که تا به امروز نیز ادامه دارد.مسوولان از فروش کامیون به شرکت های حمل ونقلی خودداری کرده و سیاست "تک مالک" را درپیش گرفتند که باعث شده تا اختیار تولیدکنندگان که نیاز به حمل و جابه جایی محصولات دارند به دست کامیونداران بیفتد. او افزود: تولیدکنندگان در حال حاضر نمی توانند حمل ونقل خود را به صورت کنتراتی به شرکت های حمل ونقلی بدهند که این خود ضرر و زیان های زیادی متوجه فعالان اقتصادی کرده است.

انسداد در حق دسترسی به شبکه ریلی
در ادامه این نشست، سعیدی از اعضای انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی به انتقاد از شرکت راه آهن پرداخت و بزرگترین معضل حمل و نقل ریلی کشور را کاهش حق دسترسی به شبکه ریلی کشور اعلام کرد.

او گفت: بر اساس قانونی که در سال 84 به تصویب رسید، کلیه شرکت های حمل ونقلی کشور حق استفاده از شبکه ریلی را دارند اما به رغم گذشت چهار سال از این قانون هنوز بسیاری از آیین نامه ها و دستورالعمل های آن عملیاتی نشده است. سعیدی افزود: متأسفانه شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران همه ساله بدون در نظر گرفتن آیین نامه های این قانون با افزایش تعرفه راه دسترسی شرکت های خصوصی حمل ونقل را به شبکه ریلی بسته است که این اتفاق باعث خروج بخش خصوصی از حوزه ریلی کشور شده است.

عضو انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل ریلی با انتقاد از اینکه در این بخش عمده هزینه ها از صاحب بار دریافت می شود و فعالان این بخش باید 80 درصد کرایه دریافتی از مشتریان خود را به شرکت راه آهن تحویل دهند، افزود: در حوزه حمل ونقل ریلی، بخش دولتی به رقابت با بخش خصوصی وارد شده است درحالی که دولتی ها ختی به تعهدات قرارداری نیز عمل نمی کنند.

ورود کامیون های نیمه نو آزاد شود

عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران نیز ، فرسودگی و کمبود ناوگان حمل ونقل به خصوص کامیون ها و تریلی ها در کشور را محور سخنانش قرار داد و از اینکه دولت همچنان یارانه های به زعم وی باورنکردنی برای مصرف سوخت بالای این ناوگان فرسوده می پردازد انتقاد کرد. فرهاد فزونی گفت: به رغم این موارد، وزارت صنایع هنوز هم مدعی است که تولیدکنندگان این تریلی ها می توانند نیاز کشور را تأمین کنند و مسوولان این وزارتخانه معتقدند که در حمایت از صنایع داخلی باید واردات کامیون ها را با انواع تعرفه و عوارض محدود کرد.فزونی ادامه داد: سال گذشته شرکت پخش فراورده های نفتی ایران قصد داشت 2 هزار دستگاه تریلی خریداری کند اما فقط 150 دستگاه آن تأمین شد.از طرف دیگر،قیمت 140 میلیون تومانی این کشنده ها به اضافه بهره های 22 درصد بانکی خرید تریلی ها را بسیار مشکل کرده و صرفه اقتصادی آن را زیر سوال برده است.


این فعال اقتصادی افزود: برخلاف تمام شکایت های صادرکنندگان و واردکنندگان و اگرچه وزارت بازرگانی سهم هزینه حمل ونقل در قیمت تمام شده را بسیار بالا می داند، باید هزینه حمل را افزایش داد.

فزونی ادامه داد: چندین بار به عنوان فعال بخش خصوصی پیشنهاد داده ایم که دولت اجازه ورود کامیون های نیمه نو را بدهد اما لابی قدرتمند تولیدکنندگان دولتی فریاد برداشته که می خواهند ایران را گورستان کامیون های اسقاط دنیا کنند.

عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران به پیشنهاد فعالان بخش خصوصی در این ارتباط اشاره کرد و گفت: مونتاژکنندگان با آشنایی که با تولیدکنندگان اصلی دارند اقدام به واردات کشنده های نسبتا نو و یا نو متعلق به یک یا دو سال پیش کنند تا اولا ایران تبدیل به گورستان کامیون های اسقاط نشود و از طرف دیگر با توجه به امکاناتی که دارند خدمات پس از فروش و تأمین قطعات کشنده های وارده توسط خودشان انجام شود و هم سود حاصل از این تجارت نیز نصیب خودشان شود.

فزونی در پایان خطاب به وزیر راه گفت: یا به پیشنهاد ما عنایت فرمایید و اجازه ورود کامیون های نیمه نو را بدهید و یا تعرفه واردات و دیگر عوارض را به صفر برسانید و تسهیلات بانکی با بهره 4 درصد در اختیار شرکت های حمل ونقل قرار دهید،شاید بتوان از این طریق نیازهای کشور را تأمین کرد.

اعتبار ارزان قیمت می خواهیم

محمد سميعي ،دبير کل اتحاديه مالکان کشتي ايران هم در نشست صبحانه با وزیر راه،خواهان بازگشایی LC ارزان قیمت برای فعالان بخش دریایی شد و حمایت و پشتیبانی وزیر راه را در ارتباط با معافیت های مالیاتی را خواستار شد. او گفت: معافیت از مالیات برای 15 سال، پس از انقلاب حذف شد که همین اقدام منجر به خروج تعداد زیادی از مالکان کشتی از ایران شد. از شما می خواهیم معافیت های مالیاتی و قانون امور گمرکی را پیگیری کنید.


پاسخ های وزیر به پرسش های بخش خصوصی

پس از پایان پرسش های فعالان بخش خصوصی،حمیدرضا بهبهانی تریبون را در دست گرفت و سعی کرد حدالامکان به سوالات و انتقادات پاسخ دهد.بهبهانی اگر چه در هنگام پاسخ دادن حتی اسم افراد سوال کننده را نیز بیان می کرد تا افراد پاسخ خود را دریافت کنند اما جواب های وزیر راه و ترابری کوتاه تر از آن چیزی بود که بتوان آن را راه حل خواند.نکته ای که خود نیز در پایان جلسه بدان اذعان کرد و سخنانش را صرفا پاسخی اجمالی و نه راه حل مشکل خواند.

مشکلات جاده پارچین

وزیر راه و ترابری با اشاره به مشکلات جاده پارچین گفت: "جاده پارچین از اولویت های کاری ماست و آخرین بازدید شخصی من هم به همین چند روز قبل برمی گردد.خود آقای رییس جمهور هم پشت این قضیه هستند."

مشکلات فرودگاه امام(ره)

حمیدرضا بهبهانی پس از آن به کیفیت فرودگاه امام خمینی(ره) پرداخت و یکی از اشکالات کیفی این فرودگاه را مشاوران خارجی آن دانست.وزیر راه و ترابری دولت دهم ادامه داد: "بعضی مواقع ما اشتباه می کنیم و دلخوش هستیم به این که مشاور ما خارجی است اما مشاور خارجی همه چیز را از خود ما می گیرد.در فرودگاه امام سرویس های بهداشتی که طراحی و ساخته شده مناسب خارجی هاست و تعدادشان بسیار کم است.اما در ایران وقتی کسی بخواهد به مسافرت خارجی برود تعداد زیادی از دوستان و آشنایانش به بدرقه اش به فرودگاه می روند.وقتی کسی بخواهد از سفر خارجی به کشور بازگردد هم تعداد زیادی به استقبالش می روند.طبیعی است که در این شرایط و با این ازدحامی که همیشه در فرودگاه وجود دارد برای استفاده از سرویس های بهداشتی به مشکل بربخوریم.
بهبهانی تاکید کرد: "برای رفع همین مشکل ما سرویس های بهداشتی بیشتری احداث و تجهیز کردیم.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: