کد خبر: ۲۵۱۹۱
۰۲ مرداد ۱۳۸۹ - ۱۰:۴۷
0
يونايتد پرس طي گزارشي تفصيلي به بررسي تلاش مسكو براي حفظ جايگاه خود در بازار گاز اروپا پرداخت و نوشت: در فاصله چند ساعت پس از انتشار خبر انفجار لوله انتقال گاز ايران به تركيه، شركت گاز پروم روسيه اقدام به صادرات گاز به تركيه كرد.
به گزارش فارس در طول چند روز آينده قرار است با افزايش حجم صادرات گاز روسيه از خط لوله جريان آبي از ۲۲ ميليون متر مكعب به ۳۲ ميليون متر مكعب در روز، كليه ظرفيت صادرات گاز ايران به تركيه در اختيار روسيه قرار گيرد. شركت گاز پروم از راه انحصار صادرات گاز به اروپا در حال حاضر به بزرگترين شركت گازي جهان تبديل شده و بازوي قدرتمند تجارت خارجي روسيه و بزرگترين منبع پرداخت ماليات به دولت آن كشور محسوب مي شود.

حفظ بازارهاي انحصاري گاز در اروپا هدف راهبردي شركت گاز پروم و همچنين بخش با اهميتي از سياست خارجي روسيه در قبال تركيه، ايران و اروپا است. شركت گاز پروم در صورت حفظ بازارهاي انحصاري گاز در اروپا قادر به كنترل قيمت هاي گاز خواهد بود. اعمال كنترل بر قيمت ها مانع از در خطر قرار گرفتن درآمدهاي ناشي از صادرات گاز مي شوند. دولت روسيه نيز به نوبه خود ايفاي نقش تامين كننده انرژي اروپا را به عنوان يك اهرم سياسي مورد استفاده قرار داده و از اين راه موقعيت خود را به عنوان شريك تجاري و اقتصادي اروپا تحكيم و از مزاياي اقتصادي و امنيتي آن برخوردار شده است.

از سوي ديگر اروپا امنيت اقتصادي خود را تا حدود زيادي در گروي امنيت انرژي مي بيند. در حالي كه تكيه انحصاري بر منابع گاز و نفت روسيه امنيت انرژي اروپا را شكننده كرده، كمبود گاز سال پيش و افزايش قيمت هاي سرسام آور گاز مصرفي در اروپا در دو سال قبل ثابت كرد كه نگراني اروپا در مورد امنيت انرژي جامعه كاملا جدي است.

به منظور افزايش ضريب امنيت انرژي خود، جامعه اروپا در صدد متنوع ساختن منابع تامين گاز و شكستن انحصار روسيه است. با اين وجود امكانات اروپا در جهت تحقق اين هدف راهبردي كاملا محدود است. گاز توليدي منطقه خزر(تركمنستان و آذربايجان) به علاوه ذخاير عظيم گاز طبيعي ايران تنها منابع قادر به رقابت با صادرات گاز روسيه بشمار مي روند. روسيه با در خطر ديدن بازار انحصاري صادرات گاز خود مدعي است كه هدف هاي سياست متنوع ساختن منابع تامين انرژي اروپا را قادر است از راه متنوع ساختن خطوط لوله انتقال گاز و همچنين متنوع ساختن مسير هاي انتقال گاز به قاره قديم تامين كند.

طرح مورد علاقه اروپا كشيدن خط لوله نابوكو و استفاده از منابع گاز تركمنستان ايران و آذربايجان براي تغذيه روماني، مجارستان بلغارستان و اتريش و احتمالا آلمان از راه تركيه است. در حال حاظر ايران بعد از روسيه از بزرگترين ظرفيت بالقوه صادرات گاز به اروپا برخوردار است ولي شرايط سياسي كنوني در منطقه امكان استفاده اروپا از منابع گاز ايران را متوقف كرده است.

تركيه بدون در اختيار داشتن منابع عظيم گاز روسيه و ايران از دو دهه قبل در صدد استفاده از جغرافياي خود و بهره گرفتن از همسايگي با روسيه و ايران بوده است. طرح تركيه دريافت گاز بيش از ميزان مصرف داخلي خود با هدف صادرات مجدد آن به اروپا است، همان طرح ساده اي كه دوبي در قبال واردات كالا و صادرات مجدد آن از دو دهه پيش دنبال كرده و در حال حاضر بدون توليد به يك صادر كننده بزرگ جهاني كالا تبديل شده است.

در اجراي اين سياست تركيه تاكنون بيش از سه برابر مصرف داخلي خود با روسيه، ايران و آذربايجان قرارداد خريد گاز به امضا رسانده و با تمامي طرف هاي خريدار و فروشنده گاز و يا سرمايه گذاران خطوط لوله گازي نيز از در مذاكره در آمده است. تركيه يكي از طرفهاي اصلي قرار داد خط لوله نابوكو است. همزمان خط لوله گازجريان جنوبي را نيز كه روسيه و گاز پروم با هدف از ميدان به در كردن خط لوله نابوكو مطرح ساخته اند مورد حمايت قرار داده است.

در اين ميان، شانس پيروزي خط لوله جريان جنوبي كه ولاديميرپوتين نخست وزير روسيه ماه قبل در استانبول با همتاي ترك خود مورد مذاكره قرار داد در گرو شكست خط لوله نابوكو و از ميان رفتن امكان صادرات گاز به اروپا از هر منبعي، به‌جز روسيه است. روسيه به منظور حفظ انحصار صادرات گاز خود در اروپا تنها در انديشه شكست طرح هاي رقيب خط لوله انتقال گاز به قاره قديم نيست. هدف ديگر روسيه از ميان بردن امكان صادرات گاز از هر منبع ديگر به قاره اروپا است. به اين منظور روسيه تلاش مي كند كه گاز صادراتي تركمنستان را از مسير شمال به خاك خود انتقال دهد.

قيمت هاي پيشنهادي گاز پروم براي خريد گاز تركمنستان از حدود قيمت هاي گاز منطقه و قيمتي كه ايران به آن كشور مي پردازد، بيشتر است. از مسيري ديگر، روسيه در صدد باز كردن دست چين در منابع گاز تركمنستان و سرازير كردن بخشي از اين منابع گازي به شرق آسيا به جاي ارسال آن به اروپا است. با همين انگيزه روسيه تمامي امكانات سياسي و شگرد هاي تجاري را به منظور كاهش صادرات گاز تركمنستان به ايران نيز به كار مي گيرد.

در تلاشي موازي و با هدفي مشابه، آذربايجان نيز قرار داد مبادله گاز با ايران را اخيرا مورد تجديد نظر قرار داده و ممكن است نسبت به لغو آن اقدام كند.

جمع بندي روسيه در اين مورد بسيار ساده است: در صورت كاهش و يا قطع صادرات گاز تركمنستان به ايران، جمهوري اسلامي مجبور به تامين نيازهاي مصرف داخلي گاز خواهد شد و در نتيجه ظرفيت صادرات گاز را از دست خواهد داد. در صورت داشتن امكان صدور گاز، به رغم تمامي تمهيدات، روسيه و گاز پروم ترجيح مي دهند كه گاز صادراتي ايران به جاي اروپا راهي پاكستان شود. از اين لحاظ گاز پروم ضمن تشويق ايران به ادامه تداركات براي اجراي طرح «خط لوله صلح» پيشنهاد داده است كه در راه كشيدن اين لوله سرمايه گذاري كند.

كاهش ظرفيت صدور گاز ايران به تركيه (و از اين مسير به اروپا) و بي نظمي در اجراي قرار داد جاري صدور روزانه تا ۳۰ ميليون متر مكعب گاز به آن كشور را روسيه و گاز پروم مورد استقبال قرار مي دهند. آمادگي كامل روسيه و گاز پروم براي پركردن كامل و بدون دفع وقت خلأ ناشي از توقف صدور گاز ايران به تركيه نشانه اين رضايت خاطر است. به همان نسبت كه قطع صادرات گاز ايران به تركيه موقعيت ايران را به عنوان يك صادر كننده قابل اعتماد متزلزل مي سازد، پركردن بدون وقفه اين ظرفيت از سوي روسيه اعتبار كشور اخير را به عنوان يك تامين كننده قابل اعتماد انرژي افزايش مي دهد.

اگرچه روسيه اعلام داشته كه افزايش صادرات گاز به تركيه را از ۲۲ ژوئيه جاري و بعد از توقف صادرات گاز ايران، بنا بر تقاضاي شركت بوتاش، طرف قرارداد ايران، انجام مي دهد در هر صورت اين جايگزيني رويدادي نيست كه در ايران از آن استقبال شود. در حقيقت اين جايگزيني از نگاه ايران شبيه اقدام بالقوه عربستان در صورت قطع صادرات نفت خام ايران و اشغال بازار هاي صادرات نفت خام آن كشور در بازار هاي آسيايي است.

همزمان با تلاش آلمان و پنج كشور اروپايي ديگر براي عملي ساختن طرح لوله نابوكو، ايران نيز طي اقدامي همزمان دست دركار كشيدن خط لوله تازه اي از عسلويه به مرز تركيه است. اين خط لوله با هزينه تقريبي ۱.۵ ميليارد دلار مي تواند تا سال ۲۰۱۳ آماده بهره برداري شود. زمان تعيين شده براي به بهره برداري رسيدن خط لوله نابوكو سال ۲۰۱۴ تعيين شده است.

اتصال اين دو خط لوله در تركيه گامي بزرگ در جهت شكستن انحصار بازار صادرات گاز روسيه در اروپا تلقي خواهد شد. بازار گاز اروپا براي ايران حتي پيش از كشف منبع عظيم پارس جنوبي نيز يك بازار طبيعي به حساب مي آمد. كشيدن خط لوله ايگات يك و صادرات گاز به اتحاد شوروي و آغاز اجراي طرح خط لوله ايگات دو با هدف صادرات گاز ايران به اروپاي غربي در سالهاي قبل از انقلاب نشانه دارا بودن اين ظرفيت بالقوه است. ايران با در اختيار داشتن دومين ذخيره بزرگ گاز براي رقابت با بازار انحصاري گاز روسيه در اروپا داراي يك موقعيت استثنايي است.

با توجه به فراهم بودن زمينه اجراي طرح هاي توسعه منابع گاز در منطقه پارس جنوبي، در صورت از ميان رفتن موانع سياسي موجود و تامين مالي طرح هاي توسعه، افزايش ظرفيت توليد گاز ايران به ميزان ۲۵۰ ميليون متر مكعب در روز در فاصله چهار تا پنج سال كاملا فراهم مي نمايد. اين ظرفيت بالقوه دوبرابر از مجموع صادرات كنوني گاز روسيه به اروپا بيشتر است.

جاي شگفتي نخواهد بود چنانچه روسيه و گاز پروم از هر وسيله اي براي پيشگيري از تغيير وضعيت سياسي موجود در ايران حمايت به عمل آورده و در هر حال براي ممانعت از ورود گاز ايران به اروپا از هر فرصتي استفاده كنند.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: