پول‌نیوز - مصرف بنزین در کشورمان از سال ۱۳۰۶ با۱۱ هزار لیتر در روز شروع شده و طبق آخرین آمار متوسط میزان مصرف بنزین از ابتدای سال جاری به بیش از ۸۱ میلیون لیتر رسیده است.بیشترین میزان مصرف بنزین در ۱۲ فروردین ۱۳۹۵ و به میزان ۱۰۵.۹ میلیون لیتر بوده است.البته میزان مصرف بنزین همواره روند صعودی نداشته و در برخی سال‌ها شاهد روند نزولی مصرف این فرآورده بوده‌ایم که احتمالا ناشی از افت‌وخیزهای اتفاقات تاریخی در کشور بوده است.

در دهه ۱۳۰۰ هجری با افزایش نیاز سوخت فسیلی در داخل کشور انگلیسی‌ها ناگزیر شدند سازمان جدیدی به نام پخش فرآورده‌های نفتی تاسیس کنند. در ابتدای تاسیس این سازمان فعالیت آن تحت نظارت انگلیسی‌ها بود اما به دلیل تماس مستقیم سازمان پخش فرآورده‌های نفتی با مردم و وجود برخی فشارهای داخلی ضرورت حضور یک ایرانی در رأس سازمان باعث شد انگلیسی‌ها با این موضوع موافقت کنند. در نهایت در سال ۱۳۰۹ مدیریت پخش فرآورده‌های نفتی بر عهده یک ایرانی به نام مصطفی فاتح گذاشته شد.

فاتح علی‌رغم فشار انگلیسی‌ها به منع به‌کارگیری پرسنل ایرانی اقدام به استخدام نیروهای ایرانی در سازمان کرده و سرانجام ایرانی‌ها اداره سازمان پخش فرآورده‌های نفتی را بر عهده گرفتند.

آمارها می گویند بنزین برای نخستین بار در سال ۱۳۰۶ مورد استفاده قرار گرفت که میزان این فرآورده نفتی در این سال  ۱۱۰۰۰ لیتر در روز بود. این میزان در سال ۱۳۰۷ با ۷۲.۷ درصد رشد به ۱۹۰۰۰ لیتر در روز، در سال ۱۳۰۸ به ۳۳۰۰۰ لیتر در روز، در سال ۱۳۰۹ به ۳۸۰۰۰ لیتر در روز و در سال ۱۳۱۰ به ۴۶۰۰۰ لیتر در روز رسید.

میزان مصرف بنزین از سال ۱۳۱۰ تا سال ۱۳۱۶ روند صعودی داشته و در سال ۱۳۱۶ به ۲۵۸۰۰۰ لیتر در روز رسید. این میزان در سال ۱۳۱۷ نیز ثابت ماند و در سال ۱۳۱۸ با منفی ۳.۵ درصد رشد به ۲۴۹۰۰۰ لیتر در روز رسید.

جزییات میزان مصرف بنزین در کشور طی سال‌های ۱۳۰۶ تا ۱۳۳۵

مصرف بنزین طی سال‌های ۱۳۰۶ تا ۱۳۳۵ جز در سال‌های ۱۳۱۸، ۱۳۲۳ و ۱۳۲۴ روند صعودی داشته است. این احتمال وجود دارد که رشد منفی مصرف بنزین در سال های ۱۳۲۳ و ۱۳۲۴ ناشی از حضور  متفقین در ایران طی سال های ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۵ و نامساعد بودن شرایط اقتصادی کشور است.

سالمیزان مصرفدرصد رشد
۱۳۰۶۱۱
۱۳۰۷۱۹۷۲.۷
۱۳۰۸۳۳۷۳.۷
۱۳۰۹۳۸۱۵.۲
۱۳۱۰۴۶۲۱.۱
۱۳۱۱۵۵۱۹.۶
۱۳۱۲۹۹۸۰.۰
۱۳۱۳۱۳۴۳۵.۴
۱۳۱۴۱۵۶۱۶.۴
۱۳۱۵۲۰۵۳۱.۴
۱۳۱۶۲۵۸۲۵.۹
۱۳۱۷۲۵۸۰.۰
۱۳۱۸۲۴۹۳.۵-
۱۳۱۹۲۵۵۲.۴
۱۳۲۰۲۶۰۲.۰
۱۳۲۱۲۷۹۷.۳
۱۳۲۲۳۲۸۱۷.۶
۱۳۲۳۳۱۵۴.۰-
۱۳۲۴۲۶۸۱۴.۹-
۱۳۲۵۳۸۶۴۴.۰
۱۳۲۶۴۴۸۱۶.۱
۱۳۲۷۴۸۸۸.۹
۱۳۲۸۵۸۹۲۰.۷
۱۳۲۹۶۷۴۱۴.۴
۱۳۳۰۶۸۶۱.۸
۱۳۳۱۷۱۸۴.۷
۱۳۳۲۸۱۱۱۳.۰
۱۳۳۳۹۱۵۱۲.۸
۱۳۳۴۱.۰۴۶۱۴.۳
۱۳۳۵۱.۱۵۹۱۰.۸

جزییات میزان مصرف بنزین در کشور طی سال‌های ۱۳۳۶ تا ۱۳۶۵

طی سال‌های ۱۳۳۶ تا ۱۳۶۵ مصرف بنزین سه مرتبه و در سال‌های ۱۳۵۹، ۱۳۴۴ و ۱۳۶۰ با رشد منفی مواجه شد که به نظر می‌رسد رشد منفی سال‌های ۱۳۵۹ و ۱۳۶۰ ناشی از آغاز جنگ تحمیلی بوده است.

سالمیزان مصرفدرصد رشد
۱۳۳۶۱.۲۷۱۹.۷
۱۳۳۷۱.۴۳۶۱۳.۰
۱۳۳۸۱.۵۷۱۹.۴
۱۳۳۹۱.۷۱۸۹.۴
۱۳۴۰۱.۷۶۴۲.۷
۱۳۴۱۱.۸۱۹۳.۱
۱۳۴۲۱.۹۱۸۵.۴
۱۳۴۳۲.۰۲۷۵.۷
۱۳۴۴۱.۹۵۶۳.۵-
۱۳۴۵۲.۱۹۲۱۲.۱
۱۳۴۶۲.۳۳۳۶.۴
۱۳۴۷۲.۵۸۴۱.۸
۱۳۴۸۲.۹۲۶۱۳.۲
۱۳۴۹۳.۳۶۲۱۴.۹
۱۳۵۰۳.۸۶۱۱۴.۸
۱۳۵۱۴.۳۷۸۱۳.۴
۱۳۵۲۵.۴۵۸۲۴.۷
۱۳۵۳۶.۷۷۳۲۴.۱
۱۳۵۴۸.۵۳۰۲۵.۹
۱۳۵۵۱۰.۷۲۹۲۵.۸
۱۳۵۶۱۲.۶۵۸۱۸.۰
۱۳۵۷۱۳.۷۷۵۱۳.۱
۱۳۵۸۱۵.۵۸۵۱.۶۵۳
۱۳۵۹۱۳.۱۴۰۱۵.۷-
۱۳۶۰۱۲.۱۳۷۷.۶-
۱۳۶۱۱۲.۴۳۰۲.۴
۱۳۶۲۱۶.۲۸۴۳۱.۰
۱۳۶۳۱۸.۱۱۰۱۱.۲
۱۳۶۴۱۹.۷۳۷۹.۰
۱۳۶۵۱۸.۵۱۸۶.۲-

جزییات میزان مصرف بنزین در کشور طی سال‌های ۱۳۶۶ تا ۱۳۹۴

در سال ۱۳۸۶ شاهد رشد منفی ۱۲.۵ درصدی مصرف بنزین در کشور هستیم که به نظر می‌رسد این رشد منفی ناشی از آغاز سهمیه بندی سوخت در ایران و صدور کارت هوشمند در تیر ماه سال مذکور است.
سالمیزان مصرفدرصد رشد
۱۳۶۶۱۹.۲۵۷۴.۰
۱۳۶۷۱۹.۴۶۶۱.۱
۱۳۶۸۲۰.۹۷۸۷.۸
۱۳۶۹۲۲.۶۸۸۸.۲
۱۳۷۰۲۴.۵۶۶۸.۳
۱۳۷۱۲۶.۸۸۵۹.۴
۱۳۷۲۲۹.۳۹۷۹.۳
۱۳۷۳۳۱.۲۷۴۶.۴
۱۳۷۴۳۱.۳۵۹۰.۳
۱۳۷۵۳۲.۹۴۰۵.۰
۱۳۷۶۳۴.۹۷۳۶.۲
۱۳۷۷۳۷.۷۰۱۷.۸
۱۳۷۸۳۹.۱۴۲۳.۸
۱۳۷۹۴۲.۵۳۵۸.۷
۱۳۸۰۴۵.۸۰۶۷.۷
۱۳۸۱۵۰.۵۲۳۱۰.۳
۱۳۸۲۵۶.۲۷۲۱۱.۴
۱۳۸۳۶۰.۶۷۰۷.۸
۱۳۸۴۶۷.۰۰۰۱۰.۴
۱۳۸۵۷۳.۶۶۰۹.۹
۱۳۸۶۶۴.۴۵۰۱۲.۵-
۱۳۸۷۶۶.۹۳۱۳.۸
۱۳۸۸۶۴.۸۰۰۳.۲-
۱۳۸۹۶۱.۲۶۷۵.۵-
۱۳۹۰۵۹.۸۵۷۲.۳-
۱۳۹۱۶۳.۴۹۳۶.۱
۱۳۹۲۶۸.۴۰۹۷.۷
۱۳۹۳۶۹.۵۹۱۱.۷
۱۳۹۴۷۱.۰۰۳۲.۰

بر اساس این گزارش، میزان مصرف بنزین  در سال ۱۳۹۵، ۷۴.۹ هزار لیتر در روز بود. همچنین  متوسط میزان مصرف بنزین از ابتدای سال جاری ۸۱ میلیون لیتر بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸ درصد رشد داشته است.
منبع: ایسنا
برچسب ها: بنزین
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
پربازدید
پرطرفدارترین
نظرسنجی
به نظر شما در آینده نزدیک شاخص بورس بهتر خواهد شد؟
بله
خیر
مشاهده نظرات
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید:
تعطیلی همه مشاغل به جز سطح 1 در ۲۵ مرکز استان و همه کلانشهرها
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: حداقل ۲۵ مرکز استانی و نیز همه کلانشهرها شامل دور جدید محدودیت‌های شدید خواهند شد.