کد خبر: ۲۳۶۶۱
۰۷ تير ۱۳۸۹ - ۱۰:۰۱
0
نود و نهمين دوره‌ كنفرانس بين المللي كار امسال در ژنو برگزار شد.
ایسنا-  نود و نهمين دوره‌ كنفرانس بين المللي كار امسال در حالي در ژنو برگزار شد كه مهمترين دستاورد آن براي جمهوري اسلامي ايران، خروج موضوعات مربوط به كشورمان از پاراگراف ويژه بود.

 اجلاس امسال هفت موضوع را در دستور كار داشت. موضوع‌هاي دائمي اين كنفرانس شامل گزارش‌هاي رييسان هيأت مديره و مديركل، گزارش جهاني در چارچوب پيگيري‌ بيانيه سازمان بين المللي كار در مورد اصول و حقوق بنيادين در كار، برنامه و بودجه و الزامات ديگر و اطلاعات و گزارش‌ها در مورد اجراي كنوانسيون‌ها و توصيه‌ها بود.

موضوع‌هايي كه از سوي كنفرانس يا هيأت ميره در دستور گنجانده شده بود نيز شامل كار شايسته براي كارگران خانگي (تدوين استاندارد، با نگاه به امكان تصويب يك كنوانسيون همراه با يك توصيه‌نامه)، توصيف يك توصيه نامه مستقل در مورد اچ.آي.وي/ايدز در دنياي كار (تدوين استاندارد، مذاكره دوم)، مذاكره در مورد هدف استراتژيك اشتغال (نخست در بحث دوره‌اي در مورد پيگيري بينانيه‌ي سازمان بين المللي كار در سال ‌2008 در مورد عدالت اجتماعي و جهاني شدن منصفانه) و بررسي بيانيه‌ سال ‌1998 در مورد اصول و حقوق بنيادين در كار بود.

*تعهد اعضا براي به حداقل رساندن كار كودكان تا پايان سال 2016*

عضو كانون عالي شوراها در تشريح نتايج سفرش به اجلاس سازمان جهاني كار گفت: در اين اجلاس مقرر شد كشورهاي عضو تلاش كنند تا پايان سال 2016 پديده‌ كار كودكان را به حداقل برسانند.

اوليا علي‌بيگي گفت با بيان اينكه ارائه گزارش درباره موضوع كار كودكان از موضوعات اصلي نود و نهمين اجلاس سازمان جهاني كار بود افزود: اگرچه گزارش دبير كل سازمان درباره وضعيت كودكان كار در حال حاضر اميدواركننده نبود و پيش‌بيني‌هاي انجام شده در سال‌هاي گذشته تاكنون محقق نشده است ولي در اجلاس امسال كشورهاي عضو تعهد دادند كه در موعد مقرر يعني سال 2016 ميلادي كمك كنند تا اين پديده به حداقل ممكن برسد.

وي افزود: موضوع كار شايسته براي كارگران داخلي نيز از موضوعات مهم مطرح شده در اين اجلاس بود و دولت‌ها تعهد دادند كه با نگاه حمايت، احترام و درمان در چارچوب قوانين حقوق بشر به كارگران داخلي توجه داشته باشند.

او ادامه داد: ‌اعلاميه‌ 1998 سازمان جهاني كار درباره‌ حقوق بنيادين كار نيز در اين اجلاس بررسي و نسبت به عملكرد دولت‌ها در اجراي توصيه‌نامه‌ها و مقاوله‌نامه‌ها اقداماتي صورت گرفت كه در ضمن آن به برخي كشورها كه نسبت به اين قراردادها بي‌توجه بودند، مانند جيبوتي و ميانمار تذكر داده شد.

علي‌بيگي ادامه داد: هم‌چنين قرار شد سازمان جهاني كار در جهت ارتقاي فني تشكل‌ها با كشور جمهوري اسلامي ايران همكاري‌هايي داشته باشد.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا موضوع تاسيس دفتر سازمان جهاني كار در ايران نيز مطرح شد يا خير؟ گفت: تا جايي كه من اطلاع دارم اين موضوع در كميته‌ها مطرح نشد، اگرچه متولي پيگيري اين موضوع دولت است.

*خروج ايران از پاراگراف ويژه*

کميته استانداردهاي سازمان بين المللي کار با صدور بيانيه‌اي، ايران را از پاراگراف ويژه در خصوص مقاوله نامه 111 مبني بر منع تبعيض در اشتغال حرفه و همچنين تحولات مربوط به تشکل هاي کارگري و کارفرمايي خارج کرد.

وزارت كار و امور اجتماعي اعلام كرد كه پيش از اين جمهوري اسلامي ايران به دليل پاره‌اي از مشکلات در مورد تشکل هاي کارگري و کارفرمايي در پاراگراف ويژه کميته استانداردها قرار گرفته بود، اما کميته استانداردها ضمن بررسي تحولات يک سال گذشته، کشورمان را به دليل پيشرفت در اين زمينه از پاراگراف ويژه خارج کرد.

در اين اطلاعيه ضمن تشريح چگونگي عملكرد هيات ايراني شركت كننده در اجلاس سازان جهاني كار به رياست وزير كار و امور اجتماعي، آمده است:

پي گيري اعلاميه اصول و حقوق بنيادين کار به ويژه الغاي بدترين نوع کار کودک، کار شايسته براي کارگران خانگي، ايدز در دنياي کار و استراتژي جهاني اشتغال از عمده مباحث نود و نهمين اجلاسيه سازمان بين المللي کار بود.

در اين اجلاس کار خانگي که يکي از قديمي ترين حرفه ها در عرصه روابط کار است، به منظور بهبود و صيانت از شاغلان اين حرفه با هم فکري نمايندگان جهاني کارگري و کارفرمايي مورد بحث و بررسي قرار گرفت تا با دريافت نظرات و ديدگاه هاي اعضاي کنفرانس، سازوکار هاي قانونمندي را براي آن تعريف كنند و شاغلان اين حرفه که بيشتر در بخش اقتصاد غيررسمي مشغول به کارند، در قالب کار شايسته استاندارد سازي شوند. ضمن اين كه دولت ها بتوانند قلمرو قوانين و مقررات خود را به منظور صيانت از ارزشها و کرامت انساني کارگران تعريف و قانونمند كنند.

بر پايه اين گزارش، اجلاس در خصوص اهداف استراتژيک اشتغال، در تلاش بود تا بين سياست‌هاي اشتغال ملي دولتها با استراتژي هاي توسعه بين المللي ارتباط برقرار كند تا دولتها بتوانند بحران مالي و اقتصادي جهاني را کنترل و بحران فقر و بيکاري را که در مناطق توسعه نيافته رشد مضاعف يافته است، با ارائه يک بسته سياستي اشتغال بر اساس هدف عدالت اجتماعي کنترل كنند.

در اين ارتباط اعضاي شرکت کننده در اجلاس امسال با بررسي ظرفيت هاي اقتصادي و اجتماعي کشورها و اولويت هاي موجود در پي تقويت شبکه برنامه همکاري هاي فني و مديريت اشتغال در مناطق جغرافيايي بودند. در اين بخش نماينده وزارت کار و امور اجتماعي از سوي کشور‌هاي آسيا و اقيانوسيه به عنوان نماينده قاره اي در کميته تنظيم کننده سند اشتغال جهاني انتخاب شد.

وزارت کار و امور اجتماعي هم با ارائه چندين بيانيه و پيشنهاد تأکيد كرد که بر اساس تقويت بهره وري و کيفيت کار و اشاعه و اشتراک دانش فني و همگرايي سياستي در کشور هاي در حال توسعه و ايجاد يک استراتژي واحد در مقابله با سياست هاي يک جانبه نهادهاي مالي جهاني که به بيانيه عدالت اجتماعي براي جهاني شدن منصفانه توجه نكرده و همچنان ادامه دهنده برنامه هاي خود هستند، مي توان به يک رهيافت يک پارچه دست يافت.

در بخش استانداردگذاري براي مبارزه با ايدز در کارگاه ها نمايندگان جمهوري اسلامي ايران فعالانه با توجه به سياست هاي کاربردي که به صورت کلان در جمهوري اسلامي ايران در عرصه مبارزه با اين معضل جهاني بکار گرفته است و ارائه چند پيشنهاد و بيانيه اقدام، از پيشنهاد تدوين يک توصيه نامه جهاني در حوزه روابط کار حمايت كرد. بر اساس جمع بندي نظرات سه جانبه نمايندگان دولت ها و نمايندگان کارگري و کارفرمايي در اين اجلاس ،يک توصيه نامه جامع تهيه و تدوين و در مجمع عمو مي اجلاسيه به رأي گذارده شد.

همچنين در خصوص کار شايسته براي کارگران خانگي با توجه به اينکه تقاضا براي اين حرفه که بيشتر جنبه خدماتي دارد، افزايش يافته است و ضروري است که روند توسعه اي آن در اقتصاد رسمي تعريف و استاندارد گذاري شود، اجلاس تلاش كرد کار خانگي و شرايط بهبود آن را تعريف و چارچوبي براي چگونگي استاندارد گذاري آن در قالب کار شايسته فراهم كند.

به اين منظور شرکت کنندگان با ارئه رهنمود هاي خود شيوه هاي استاندارد گذاري و تنظيم قوانين حمايتي از اين گونه کارگران را ارائه كردند تا بتوان بر پايه ايجاد يک اجماع جهاني زمينه هاي لازم را به منظور تدوين يک مقاوله نامه و يک توصيه نامه اتخاذ کرد.

با توجه به عملکرد يک سال اخير وزارت کار و امور اجتماعي و باز تعريف همکاري هاي سه جانبه آن در جمهوري اسلامي ايران و بويژه رفع برخي از معضلات تشکلات کارگري و کارفرمايي و اصلاح و تعديل راهکارهاي اجرايي سال هاي گذشته، يکي از دستاورد هاي مهم اين کنفرانس براي هيأت جمهوري اسلامي ايران اين بود که کميته استاندارد هاي اجلاس نود و نهمين کنفرانس بين المللي کار پس از استماع دفاعيه نمايندگان وزارت کار و امور اجتماعي و نمايندگان کارگري و کارفرمايي با صدور بيانيه اي ضمن تأييد تحولات به عمل آمده و تقدير از ابتکارات اتخاذ شده در زمينه ايجاد ارتباط کارا و موثر في مابين وزارت کار و امور اجتماعي و قوه قضائيه و دريافت گزارش رسمي جمهوري اسلامي ايران در خصوص چگونگي اجراي مقاوله نامه 111(منع تبعيض در اشتغال و حرفه) با صدور بيانيه اي تأکيد کرد که پيشرفت هاي موثري در روابط کار و اجراي مقاوله نامه هاي بنيادين کار در جمهوري اسلامي ايران مشاهده شده است.

کميته ضمن تصويب خروج جمهوري اسلامي ايران از پاراگراف ويژه توصيه كرد که به منظور بسط همکارهاي فني و کارشناسي و تقويت روابط سازمان بين المللي کار با جمهوري اسلامي ايران در زمينه چگونگي اجراي اصول و حقوق بنيادين کار و بسط گفتگوهاي اجتماعي در عرصه روابط کار دولت جمهوري اسلامي ايران و يک هيأت عالي رتبه از سازمان بين المللي کار يک برنامه همکاري هاي مشترکي را تدوين كند.

براساس اين بيانيه، جمهوري اسلامي ايران مي تواند با توافق سازمان بين المللي کار در جهت توسعه و بسط تشکل هاي کارگري و کارفرمايي، حقوق کار، تأمين اجتماعي و تدوين سياست هاي اشتغال همکاري هاي خود را با اين سازمان توسعه دهد.

وزارت کار و امور اجتماعي در چهار سال اخير به علت برخي معضلات موجود در تشکلات صنفي و گفت‌وگوهاي اجتماعي مورد سوال قرار گرفته بود.

در اين راستا بر اساس ابتکار و توصيه وزير کار و امور اجتماعي در آستانه آغاز اين اجلاس، دو کانون عالي کارفرمايي که به علت برخي از ملاحظات صنفي اختلافات چند ساله اي داشتند به يک وفاق ملي دست يافته و براي اولين بار پس از گذشت سه سال در اين اجلاس به طور مشترک شرکت کردند و توافق شد دو کانون کارفرمايي براي ايجاد يک کانون عالي فراگير که متشکل از تمامي تشکلات کارفرمايي کشور است، بر اساس مقررات و قوانين کار انتخاباتي را در آينده نزديک برگزار كنند.

در همين راستا نمايندگان کانون عالي انجمن‌هاي کارفرمايي کشور با صدور بيانيه‌اي در کميته استانداردهاي سازمان بين‌المللي کار از اقدامات اخير وزير کار و امور اجتماعي تقدير و از مواضع جمهوري اسلامي ايران در اجراي مقاوله نامه 111 حمايت کردند.

*مقاوله نامه‌اي تصويب نشد*

نماينده خانه كارگر كه در اجلاس سازمان جهاني شركت كرده است، از بي احترامي عده‌اي حاضر در جلسه نسبت به ايران و هيات ايراني ابراز تاسف كرد و گفت:‌ با اين كه برخي كشورها ادعاي حقوق بشر و يكسان بودن افراد دارند اما با توهين به ايرانيان شركت‌كننده در اجلاس ILO نشان دادند كه اين ادعاهاي آن‌ها واهي است.

محمد حمزه‌اي گفت‌ با اشاره به اينكه در دومين روز برگزاري نود و نهمين جلسه سازمان جهاني كار عده‌اي با ورود به سالن اصلي جلسه در مخالفت با ايران شعارهايي سر دادند گفت:‌ اين در حالي است كه ورود به سالن اصلي به تدابير امنيتي همراه بود وهيچ كس بدون داشتن كارت مخصوص و پاسپورت نمي‌توانست به محل اجلاس وارد شود.

او با اشاره به اين‌كه سال‌هاي پيش اعتراضاتي از سوي مخالفان ايران خارج از محل برگزاري اجلاس صورت مي‌گرفت گفت:‌ متاسفانه امسال اين اعتراضات و توهين‌ها به داخل سالن كنفرانس كشيده شد.

وي در ادامه به موضوعاتي از قبيل ايدز و كار شايسته كه در اين اجلاس مطرح شده اشاره كرد و گفت:‌ قرار شد موضوع اچ‌آي‌وي به صورت توصيه‌نامه‌اي در آيد و نيز موضوع كار شايسته براي كارگران خانگي نيز به صورت جدي پيگيري شود.

حمزه‌اي با بيان اين كه موضوع شكايت از دولت ايران در بخش مقاوله‌نامه‌ 111 بررسي شد گفت:‌ نسبت به آنچه تبعيض در اشتغال و ايجاد محدوديت براي اقليت‌هاي مذهبي در شغل آن‌ها ناميده شد موضوعاتي در اجلاس مطرح و زواياي مختلف آن بررسي شد. همچنين نسبت به آنچه عدم رعايت سه جانبه‌گرايي در ايران ناميده مي‌شد موضوعاتي مطرح شد.

او با تاكيد براين كه تلاش نمايندگان ايراني حاضر در اجلاس باعث شد از قرار گرفتن نام ايران در پارگراف ويژه جلوگيري شود گفت:‌ با اين حال قرار شد گزارش كاملي نسبت به اقدامات ايران درباره موارد مطرح شده به سازمان جهاني كار ارائه شود.

وي ادامه داد: همچنين موضوع حقوق بنيادي كار در اين اجلاس به رياست فردي ايراني كه به تازگي به استخدام سازمان جهاني كار درآمده مطرح شد و قرار شد كشورهاي عضو سالانه گزارش‌هاي خود را درباره هشت مقاوله‌نامه‌ بنيادين ارائه كنند.

حمزه‌اي با اشاره به اين كه در اجلاس امسال نمايندگان سابق كارفرمايان نيز از ايران حضور داشتند گفت: بيشترين مراجعه نمايندگان خارجي در اين اجلاس به نمايندگان ايراني معرفي شده از سوي خانه كارگر بود.

وي با ضعيف ارزيابي كردن اجلاس امسال ILO نسبت به سال‌هاي گذشته گفت:‌ هر سال تلاش مي شد در اين اجلاس حداقل يك مقاله نامه به تصويب برسد اما امسال تنها به توصيه نامه‌ها بسنده شد.

وي همچنين بااشاره به طرح پرونده كشورهاي ونزوئلا و كلمبيا براي قرار گرفتن در پارگراف ويژه گفت:‌ كشور ونزوئلا به دليل كشته شدن چند نفر از سران اتحاديه‌هاي كارگري با انتقادات شديدي مواجه شد.

حمزه‌اي به تشكيل جلسه‌اي با عنوان همبستگي با ملت فلسطين در حاشيه‌ اجلاس امسال اشاره كرد و گفت‌:‌ در اين جلسه نسبت به حمايت از ملت فلسطين و غزه موضع‌گيري شد و كشورهاي اسلامي و غير اسلامي به طور متحد در اين باره اعلام حمايت كردند.

وي در پايان گفت:‌ در اجلاس امسال حدود سه هزار نفر مشاور از بيش از 170 كشور جهان حضور داشتند.

*پيشنهاد تشکيل گروه دائمي وزيران کار کشورهاي اسلامي*

وزير کار و امور اجتماعي در ديدار وزيران کار کشورهاي لبنان، قطر، افغانستان و سريلانکا در سازمان جهاني كار، پيشنهاد خود مبني بر تشکيل گروه دائمي وزيران کار کشورهاي اسلامي را ارائه كرد.

 عبدالرضا شيخ الاسلامي در اين ديدار آمادگي خود را براي برگزاري اولين نشست وزيران کار کشورهاي اسلامي در تهران ارائه کرد.

در اين ديدارها، ضرورت اتخاذ مواضع مشترک کشورهاي آسيايي مورد تأکيد قرار گرفت و توافق شد بر اساس تعيين محورهاي همکاري و نيازمندي هاي بازار کار اين کشورها، کميته فني مشترکي تشکيل و اسناد و توافق نامه هاي اصولي که داراي يک برنامه اجرايي مشخص و زمان بندي شده باشد، به امضاي وزراي اين کشور ها برسد.

همچنين در اين نشست ها، پيشنهاد وزير کار و امور اجتماعي مبني بر تشکيل گروه وزراي کار کشورهاي آسيايي در سازمان بين المللي کار و ايجاد گروه دائمي وزراي کار کشورهاي اسلامي به منظور ايجاد اتخاذ مواضع هماهنگ بر اساس ارزش ها و اصول اسلامي و حمايت از آرمان هاي جهان اسلام از جمله حمايت از ملت مظلوم فلسطين و مبارزه با اعمال جنايتکارانه و ضد انساني رژيم صهيونيستي مورد حمايت واقع شد.

از ديگر موضوعات مورد توافق مي توان به آموزش هاي فني و حرفه‌اي، تربيت مربيان آموزشي، ساخت مراکز فني، استانداردسازي بر اساس تجارب وزارت کار و امور اجتماعي در زمينه روابط کار، حفاظت و بهداشت شغلي و ايمني در کار اشاره كرد.

همچنين در نشست و مذاکره وزير كار كشورمان با وزير کار افغانستان، توافق شد به منظور قانونمند کردن حضور نيروي کار کشور افغانستان در جمهوري اسلامي ايران با همکاري دو کشور، تلاش شود متقاضيان کار در ايران از طريق مبادي رسمي با داشتن گذرنامه وارد ايران شده و وزارت کار و امور اجتماعي نيز تسهيلات لازم را براي صدور رواديد کار براساس درخواست دولت افغانستان و برآورد نيازهاي بازار کار ارائه كند.

وزير کار و امور اجتماعي همچنين در اين اجلاس گفت: تلاش سازمان بين المللي کار در جهت فقر زدايي، توسعه اشتغال و تضمين پايداري بنگاههاي صنعتي بدون اعمال مديريت منصفانه و عادلانه امکان پذير نسيت.

شيخ الاسلامي با بيان اين كه روياي محو فقر در اجلاس سال 2001 اکوسوک تنها در خلال چند سال پس از انعقاد سند اهداف هزاره سوم در اثر بحرانهاي عامدانه کارتلهاي بين المللي و نهادهاي مالي حريص و بي ترحم آنها در شرف تبديل به آرزويي دست نيافتني است، ادامه داد: تحليل علل بروز بحرانهاي مذکور تفاوت بين ارزشهاي والاي انساني و ارزش هاي حاکم بر اقتصاد منفعت طلب را نشان مي دهد. نتيجه اين تحليل درک تفاوت بين سرمايه گذاري مولد و قمارهاي مشکوک نهادهاي مالي وال استريت است.

وي افزود: بايد اعتراف کرد که جهاني شدن، زورقهاي به گل نشسته فقيران و محرومان را از گل بيرون نکشيد و آرزوي آنان براي دستيابي به حداقل هاي لازم کار و زندگي شرافتمندانه را تحقق نبخشيد.

شيخ الاسلامي افزود: ريشه بسياري از اختلافات و منازعات در اطراف و اکناف جهان از جمله بر سر منابع آب و اراضي مزروعي و حتي گسترش پديده شوم تروريسم و حضور قدرتهاي زورگو در خليج فارس را بايد بيش از هر چيز در حرص‌ورزي لگام گسيخته در تحصيل منافع مادي جستجو كرد.

وي نمونه بارز اين سود جويي بي ترحم را جنايات رژيم اشغالگر و نژاد پرست صهيونيستي در فلسطين دانست و افزود: با مصادره زمين‌ها و ويران کردن کارخانه ها و ستاندن فرصتهاي شغلي وتخريب منابع آب و ايجاد مانع در دسترسي به امکانات بهداشتي و پزشکي و ساخت ديوار هفت‌صد کيلومتري حائل و محاصره کامل نوار غزه، تمامي امکانات بازسازي و رشد با کارشايسته را از مردم مظلوم آن سلب كرده‌است.

وزير کار و امور اجتماعي افزود: تلاشهاي سازمانهاي بين المللي از جمله سازمان بين المللي کار در فقر زدايي، امحاي کار کودک، توسعه اشتغال، تضمين پايداري بنگاههاي صنعتي و تحقق آرمان عدالت اجتماعي اساسا بدون اعمال مديريتي منصفانه و عادلانه امکان پذير نيست، بلکه اين عدالت است که بايد مبناي مديريت جهاني قرار گيرد.

 در چنين مديريتي بايد همه کشورهاي جهان نقشي واقعي و جدي داشته باشند. آنهايي که ساير کشورهاي جهان را در تنظيم و تدوين ترتيبات جديد اجتماعي و اقتصادي ناديده مي انگارند و از هر ابزاري براي تحقق اهداف نامشروع خود سود مي جويند، نمي توانند مناديان و حافظان واقعي کرامت انساني باشند.

وي افزود: دولت جمهوري اسلامي ايران برنامه هاي توسعه اجتماعي و اقتصادي خود را بر تعاليم عدالت آفرين اسلام بنا نهاده است. ما برنامه هاي توسعه اقتصادي خود را هرگز به بهاي رنج و آلام اقشار آسيب پذير اجرا نمي کنيم، بلکه همواره مرز مشخصي بين صيانت از ارزشهاي والاي انساني، شرافت کار، توسعه حمايتهاي اجتماعي، حفظ کيان خانواده، انسجام اجتماعي و کاستن از فاصله شديد طبقاتي با اقتصاد مبتني بر ارزشهاي مادي صرف قائليم.

او گفت: در بخش مالي، بانکها بخش قابل توجهي از منابع خود را براي سرمايه گذاريهاي مولد و توسعه شرکتهاي کوچک و متوسط و کمک به پايداري بنگاههاي اقتصادي اختصاص داده اند. دولت همچنين با پيگيري تهيه و تدوين سند جامع اشتغال و نظام جامع تامين اجتماعي درصدد توسعه فرصتهاي شغلي و حمايتهاي اجتماعي براي تمامي اقشار جامعه به ويژه گروههاي آسيب پذير است.

وزير كار از تدوين نظام ملي صلاحيتهاي حرفه اي و تاسيس سازمان ملي مهارت براي ارتقاء آموزشهاي فني و حرفه اي و توانمند سازي و مشارکت هرچه بيشتر عموم مردم به ويژه زنان، جوانان و دانش آموختگان مراکز آموزش عالي خبر داد و افزود: توزيع سهام و سود شرکتهاي سودآور دولتي تحت عنوان «سهام عدالت» به کارگران و معلمان و زنان سرپرست خانوار و ساير اقشار آسيب پذير بخش ديگري از اقدامات دولت در تسري پوشش حمايتهاي اجتماعي و فقرزدايي است.

همچنين بيمه کارگران ساختماني و ممنوعيت استفاده از روشهاي مغاير با اصول کار شايسته و در راس همه آنها اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها در دستور کار جدي دولت جمهوري اسلامي ايران مي باشد. طرحي که به موجب آن ضمن اصلاح ساختار اقتصادي، هدايت و تخصيص هدفمند يارانه ها به اقشار کم درآمد را درنظر دارد.

او تاكيد كرد: دولت مصمم است با اجراي سريع اين اقدامات، عدالت اجتماعي، زندگي شرافتمندانه و کار شايسته را براي آحاد اقشار آسيب پذير تحقق بخشد.

*كار شايسته، بستر ايجاد عدالت اجتماعي براي جهاني شدن عادلانه*

نماينده بخشي از كارفرمايان ايران در نود و نهمين كنفرانس سازمان بين المللي كار، خواستار شد براي ايجاد مشاغل پايدار و پرانگيزه كه موجب افزايش توان رقابتي كشورها براي دهه‌ها مي‌شود، مشوق‌هاي مالي براي سرمايه‌گذاري در زمينه "نيروي انساني و تكنولوژي" هزينه شود.

محمد عطارديان اظهار كرد: من در سخنراني خود با اشاره به اين كه بحران كنوني جهاني، تبعات متفاوتي بر مناطق و كشورهاي مختلف بر جاي گذارده است، اشاره كردم كه در قاره آسيا، بسياري از كشورها دچار ورشكستگي بانك‌ها يا بحران هاي ناشي از مديريت هاي مالي نشدند، بلكه با مشكلات ناشي از ركود تورمي با بحران جهاني مواجه شدند و اگرچه در جريان اين بحران، كشور جمهوري اسلامي ايران به ميزان ساير كشورها ضربه سنگين اقتصادي احساس نكرد، ولي به دليل وابستگي بسيار به درآمدهاي ناشي از صادرات نفت، اقتصاد كشور به علت كاهش شديد بهاي نفت دچار مشكل شد.

وي با بيان اين كه در جمهوري اسلامي ايران، شوك بحران جهاني ناشي از تجارت بين المللي را احساس كرد نه خود بحران را ادامه داد: آنجا اشاره كردم كه در ايران، بحران در تقاضا بود نه در عرضه. اين موضوع جريان بخش خصوصي را ناگزير كرد تا در مواردي ناچار به تعديل نيروي انساني شود. از طرفي دولت نيز به منظور كنترل مخارج، به خصوص در بخش دولتي، اصلاح الگوي مصرف عمومي در كشور را در كانون توجه خود قرار داد.

عطارديان با بيان اين كه در اين سخنراني اشاره شد كه دولت همچنين به تجديد اولويت بندي برنامه ها و اقدامات خود پرداخته و در اين راستا بيشترين توجه و تمركز خود را به امر ايجاد مشاغل نوين و ارائه گسترده تر حمايت هاي اجتماعي براي خانواده هاي كم درآمد متمركز كرده است، گفت: همچنين گفتم كه براي اين منظور، لايحه " هدفمند كردن يارانه ها " از سوي دولت تسليم قوه مقننه شده كه پس از بررسي هاي بسيار، به تصويب مجلس رسيده و قرار است اين طرح، از طريق پرداخت نقدي و واريزهاي بانكي به خانوارهاي كم درآمد، به زودي در كشور اجرا شود.

نماينده بخشي از كارفرمايان ايران با اشاره به اين كه در اين سخنراني تاكيد كرده تامين "مالي خُرد" به خانواده هاي كم درآمد كمك مي كند تا وضعيت خود را سر و سامان دهند، در مقابل شوك هاي مالي از خود محافظت كنند و پا برجا بمانند، ادامه داد: در اين سخنراني سه موضوع را مطرح كردم. اول اين كه براي گذر از بحران حاضر، كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه بايد با يكديگر كار كنند تا تعادل لازم را به بازار و تعاملات جهاني بازگردانند.

اين يك جريان پيچيده و طولاني است و لازم است تمامي عوامل اجتماعي با يكديگر همكاري كنند. از سوي ديگر مبالغ عظيم مشوق هاي مالي بايد براي سرمايه گذاري در زمينه "نيروي انساني و تكنولوژي"، براي ايجاد مشاغل پايدار و پرانگيزه كه موجب افزايش توان رقابتي كشورها براي دهه ها مي‌شود، هزينه شود و ضروري است بر تقويت و احياي بخش خصوصي، به عنوان نيروي محركه رشد اشتغال پايدار در هر كشور توجه و تمركز شود.

او افزود: من از سازمان بين المللي كار درخواست كردم با در نظر گرفتن وضعيت و شرايط ملي هر كشور، بر اهداف قابل حصول تمركز كند و" ارتقاي كار شايسته" و "توسعه واحدها و مؤسسات پايدار" كه موجب رشد اشتغال در بلند مدت مي‌شوند را بيشتر مد نظر قرار دهد. اجراي كارشايسته در تمامي كشورها "عدالت اجتماعي براي جهاني شدن عادلانه" را موجب مي‌شود و اميدوارم برنامه كشوري كارشايسته در جمهوري اسلامي ايران، مندرج در ماده 101 برنامه چهارم توسعه كشور نيز به جريان افتد و به نحو اصولي به اجرا درآيد.

عطارديان خاطرنشان كرد: همچنين از اين سازمان خواستم در ارزيابي تبعات و نتايج سياست هاي ضد بحران، همكاري بيشتري با كشورهاي عضو صورت پذيرد و براي اجراي استراتژي هاي خروج از بحران در سطح ملي، همكاري هاي فني مناسب ارائه شود. از سوي ديگر تأكيد ما به ويژه بر آن است كه پشتيباني ها و همكاري هاي فني سازمان بين المللي كار با برنامه هاي منطقه‌اي و ملي كشورها " منوط و مشروط " به وجود ساختار گفت‌وگوهاي سه جانبه ملي شود.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
«ایران خودرو» و افزایش سرمایه ۲ هزار درصدی

«ایران خودرو» و افزایش سرمایه ۲ هزار درصدی

مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام، به افزایش سرمایه ثبت شده ایران‌خودرو رای مثبت داد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید:
نیازمندیها
نیازمندیها