کد خبر: ۱۹۴۰۱
۲۹ فروردين ۱۳۸۹ - ۱۲:۰۴
0
همينطور بانك‌هاي دولتي مكلفند طبق ضوابط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نسبت به اعطاي تسهيلات وام بابت وديعه مسكن، خريد مسكن، تعميرات مسكن، خريد خودرو و كالاي خانگي در حداكثر سقف مقرر در مقررات بدون سپرده‌گذاري و نوبت‌گذاري اقدام نمايند.

با ابلاغ «آيين‌نامه اعطاي تسهيلات به كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي متقاضي انتقال از شهر تهران» و لازم الاجرا بودن آن از اول امسال، شرايط براي انتقال كارمندان رسمي، پيماني و قراردادي از تهران به شهرهاي كوچك و برخورداري آنان از تسهيلات مهيا شد.

به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت، با ابلاغ «آيين‌نامه اعطاي تسهيلات به كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي متقاضي انتقال از شهر تهران» و لازم الاجرا بودن آن از اول امسال، شرايط براي انتقال كارمندان رسمي، پيماني و قراردادي از تهران به شهرهاي كوچك و برخورداري آنان از تسهيلات بي‌سابقه‌اي كه دولت در نظر گرفته، مهيا شد.

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1388.12.23 بنا به پيشنهاد مشترك معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين‌نامه اعطاي تسهيلات به كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي متقاضي انتقال از شهر تهران را به تصويب رساند.

بر اساس آيين‌نامه اعطاي تسهيلات به كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي متقاضي انتقال از شهر تهران، دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند در فرايند استخدام رسمي و پيماني ضمن رعايت قوانين و مقررات مربوط به ويژه در مورد برگزاري آزمون و رعايت اصل برابري فرصت‌ها، تسهيلات لازم را براي كاركنان مشمول اين آيين‌نامه فراهم نمايند.

بر اين اساس، در صورت انتقال كارمندان رسمي و پيماني به دستگاه اجرايي ديگر يا واحدهاي ديگر همان دستگاه اجرايي، پست سازماني كارمند از دستگاه اجرايي در ساير شهرها بجز كلان‌شهرهاي مبدأ كسر و به سقف پست‌هاي سازماني دستگاه مقصد اضافه مي‌شود.

اعتبارات مربوط به حقوق و مزاياي كاركنان منتقل شده در چارچوب اختيارات هيأت وزيران موضوع جابجايي اعتبارات دستگاه‌هاي اجرايي با تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور از جهت رعايت مقررات به دستگاه مقصد منتقل مي‌شود.

* مزاياي انتقال از تهران

طبق اين آيين‌نامه، مزاياي بي‌سابقه‌اي براي كارمنداني كه از تهران به شهرهاي كوچك منتقل شوند در نظر گرفته شده است كه در چارچوب آن، هديه انتقال به ميزان يك ماه حقوق و مزاياي مستمر به كاركنان پرداخت خواهد شد. همچنين در مورد مشمولان اين آيين‌نامه هزينه جابجايي محل خدمت و هزينه سفر به ميزان صد در صد علاوه بر هزينه‌هاي مورد عمل در مقررات افزايش مي‌يابد.

*برداشتن سقف اضافه كار

بر اساس مصوبه دولت، دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند در مورد افراد مشمول اين آيين‌نامه ترتيبي اتخاذ نمايند كه مشمول معافيت از محدوديت 50 درصد اضافه‌كار موضوع ذيل بند 9 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري شوند.

طبق بند 9 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري، مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه كار به هر يك از كارمندان نبايد از حداكثر 50 درصد حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي وي تجاوز نمايد اما در هر دستگاه اجرايي حداكثر تا 20 درصد كارمندان آن دستگاه كه به اقتضاي شغلي، اضافه كار بيشتري دارند از محدوديت سقف 50 مستثني مي‌باشند كه بر اساس مصوبه دولت، براي كارمندان متقاضي انتقال از تهران سقف اضافه كار وجود نخواهد داشت.

*دريافت وام با شرايط آسان

بر اساس بخش ديگري از مصوبه دولت به منظور تسهيل انتقال كارمندان از تهران، شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني موظف شد با رعايت قوانين و مقررات در سقف امتياز حق شاغل، تسهيلات لازم را براي مشمولان اين آيين‌نامه فراهم نمايد.

همينطور بانك‌هاي دولتي مكلفند طبق ضوابط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نسبت به اعطاي تسهيلات وام بابت وديعه مسكن، خريد مسكن، تعميرات مسكن، خريد خودرو و كالاي خانگي در حداكثر سقف مقرر در مقررات بدون سپرده‌گذاري و نوبت‌گذاري اقدام نمايند.

*هديه ازدواج

بعلاوه، مقرر شد از محل اعتبارات خدمات رفاهي دستگاه مربوط حسب مورد (دستگاه مبدأ يا مقصد) هديه ازدواج به ميزان يك ماه حقوق و مزاياي متعلقه به كارمند منتقل شده پرداخت شود. ضمنا پرداخت هديه يادشده مانع از پرداخت ساير امتيازات قانوني كه توسط دستگاه پرداخت مي‌شود، نخواهد بود.

*امكانات ورزشي و بهداشتي رايگان

همچنين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف شده است ترتيبي اتخاذ نمايد كه كارمنداني كه در اجراي اين آيين‌نامه انتقال مي‌يابند و همچنين همسر و فرزندان تحت تكلف آنان، هر دو سال يك بار به صورت رايگان تحت معاينات پزشكي توسط دانشگاه‌هاي علوم پزشكي يا مراكز خدمات بهداشتي و درماني تحت پوشش وزارت ياد شده قرار گيرند.

سازمان تربيت بدني نيز مكلف است با رعايت قوانين و مقررات مربوط تسهيلات لازم را براي برخورداري كارمندان انتقالي و همسر و فرزندان آنان از امكانات ورزشي تحت پوشش سازمان تربيت بدني در محل انتقال، به طور رايگان فراهم نمايد.

*سقف امتيازات براي خدمت در مناطق محروم

بر اساسم صوبه دولت، كارمنداني كه به مناطق كمتر توسعه يافته و بد آب و هوا انتقال مي‌يابند با رعايت قوانين و مقررات مربوط و در شرايط مساوي از حداكثر سقف امتياز مقرر (حسب مدرك تحصيلي) در بند (1) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري برخوردار خواهند شد.

طبق بند 1 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري، فوق‌العاده مناطق كمتر توسعه يافته و بدي آب و هوا براي مشاغل تخصصي كه شاغلين آنها داراي مدارك تحصيلي كارشناسي ارشد و بالاتر مي‌باشند تا به ميزان 25درصد اميتاز حقوق ثابت و براي ساير مشاغل تا 20درصد حقوق ثابت هر كدام از كارمندان واجد شرايط پرداخت خواهد شد.

بر اساس مصوبه دولت، تمامي دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند بر اساس درخواست كارمند با رعايت ضوابط و مقررات مربوط نسبت به پذيرش درخواست آنان مبني بر انتقال اقدام نمايند.

*نقش جمعيت شهرهاي مقصد در بهره‌مندي از امتيازات

امتيازات موضوع اين آيين‌نامه با توجه به شاخص جمعيت شهرها، به اين شرح است كه كارمنداني كه شهرهاي با جمعيت تا 100هزار نفر منتقل مي‌شوند از 100درصدي امتيازات مصوب فوق بهره‌مند خواهند شد.
اين رقم براي كارمنداني كه به شهرهاي 100هزار نفر تا 200هزار نفر منتقل شوند 75درصد، 200هزار نفر تا 400هزار نفر 65درصد، 400هزار نفر تا 600هزار نفر 55درصد، 600هزار نفر تا 900هزار نفر 45درصد و براي كارمنداني كه به شهرهاي با جمعيت بالاي 900هزار نفر منتقل شوند 30درصد تعيين شده است.

*نحوه شموليت بر كاركنان دستگاه‌هاي غيردولتي

بر اساس مصوبه دولت، آن دسته از كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي كه مشمول مستثنيات ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري مي‌باشند ،دستگاه‌هايي همچون نهادها، موسسات و تشكيلات و سازمانهاي زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري، وزارت اطلاعات، نهادهاي عمومي غير دولتي، اعضاء هيات علمي، و قضات هياتهاي مستشاري ديوان محاسبات، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبري و نيروهاي نظامي و انتظامي، منوط به اينكه به يكي از واحد‌هاي تابع يا وابسته به دستگاه متبوع در شهرستانها (به جز كلان‌شهرها) منتقل شوند، حسب مورد طبق ضوابط مورد عمل و از محل اعتبارات دستگاه متبوع از مزاياي اين آيين‌نامه برخوردار خواهند شد.

*امكان افزايش تسهيلات تشويقي

بر اساس اين آيين‌نامه، دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند علاوه بر تسهيلات مقرر در اين آيين‌نامه و به منظور جلب رضايت كارمندان خود براي انتقال از شهر تهران به ساير شهرهاي كشور (به استثناي شهرهاي استان تهران و كلان‌شهرها) تسهيلاتي را با توجه به ظرفيت‌ها و امكانات موجود و در چارچوب قوانين و مقررات مورد عمل و با تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور پيش‌بيني نمايند.

استانداران، مسئول اجراي اين آيين‌نامه و ساماندهي نيروهاي انتقالي مي‌باشند و موظفند با توجه به درخواست داوطلب و نياز دستگاه‌هاي اجرايي در شهرستان‌ها و بخش‌ها، اقدامات لازم را به عمل آورند.

همچنين اعطاي تسهيلات مربوط به مصوبه مورخ 1386.6.12 دولت، در مواردي كه در اين آيين‌نامه پيش‌بيني نشده باشد، به مشمولان متقاضي انتقال از تهران بلامانع است.

*امكان استفاده كاركنان قراردادي

بر اساس مصوبه دولت، كاركنان قراردادي و عناوين مشابه كه با دستگاه‌هاي اجرايي قرارداد مستقيم منعقد كرده باشند، مي‌توانند همانند كاركنان رسمي و پيماني مشابه از تسهيلات اين آيين‌نامه برخوردار شوند.

معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور موظف است بار مالي ناشي از اجراي اين آيين‌نامه را در بودجه سالانه دستگاه‌هاي اجرايي پيش‌بيني نمايد.

معاونت‌هاي توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور و برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور موظفند گزارش شش ماهه عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استانداران را به رييس‌جمهور ارائه كنند.

اين آيين‌نامه كه از تاريخ 1389.1.1 لازم‌الاجرا است از سوي محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس‌جمهور ابلاغ شده است.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: