کد خبر: ۱۸۸۰۸
۲۳ فروردين ۱۳۸۹ - ۰۸:۵۱
0
زيباكلام در ادامه تاكيد كرد: سياست كلي نظام در خصوص اساتيد دگرانديش ومنتقد نبايد حذف آنها باشد و بايد اعلام كنم كه كنار گذاشتن اين اساتيد در برخي دانشگاه‌ها با سياست مديران اين دانشگاه‌ها انجام مي‌شود. و اين امر به سياست كلي نظام بازنمي‌گردد.

در دانشگاه تهران، شهيد بهشتي، و ساير دانشگاه‌ها اساتيد تسويه يا اخراج نشدند. در دانشگاه علامه طباطبايي شماري از برجسته‌ترين اقتصاددانان و اساتيد كه در نامه‌هاي سرگشاده‌اي به سياست‌هاي اقتصادي دولت نهم و دهم اشكال گرفته‌اند بازنشسته و يا كنار گذاشته شده‌اند.

عضو هيئت علمي دانشگاه تهران گفت: كرسي‌هاي آزادانديشي بايد به صورت مفهومي در دانشگاه‌هاي كشور رواج يابد.

به گزارش فارس صادق زيبا كلام عضو هيات علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران در مراسم افتتاحيه كرسي‌هاي آزادانديشي كه امروز در تالار شيخ انصاري اين دانشكده برگزار شد، با اشاره به اينكه كسي دقيقا نمي‌داند كرسي‌هاي آزادانديشي چه بوده و برنامه‌هاي آن چيست؟ گفت: بايد نكته دردآلودي را مطرح كنم و آن اين است كه اكنون صحبت از كرسي‌هاي آزادانديشي در زماني صورت مي‌گيرد كه از جهت ديگري شاهد عكس جريان آزادانديشي در بعضي از دانشگاه‌ها هستيم.

وي افزود: طي روزهاي گذشته مردي‌ها، از اساتيد دانشگاه علامه طباطبايي و عليرضا بهشتي نيز از دانشگاه تربيت‌مدرس اخراج شدند و سپس دادگاه تجديدنظر عبدالله رمضان‌زاده عضو هيات علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران برگزار شد كه در اين دادگاه وي به 5 سال زندان محكوم شد و من نمي‌دانم در اين شرايط كرسي‌هاي آزاد انديشي چه مفهومي دارد.

زيبا كلام با اشاره به اينكه انجمن اسلامي دانشگاه تهران و ساير دانشگاه‌ها تعطيل و يا در شرف تعطيلي است در ادامه تصريح كرد: آنچه كه اكنون مشاهده مي‌كنيم اين است كه گفته‌ها با آنچه عمل مي‌شود در جامعه همخواني ندارد.

استاد علوم سياسي دانشگاه تهران در ادامه بيان داشت: تا آنجا كه اطلاع دارم برنامه‌اي در خصوص حذف و كنار گذاشتن اساتيد دگرانديش به جز چند مورد بخصوص در دانشگاه‌هاي علامه طباطبايي و تربيت مدرس نبوده است.

وي افزود: در دانشگاه تهران، شهيد بهشتي، و ساير دانشگاه‌ها اساتيد تسويه يا اخراج نشدند. در دانشگاه علامه طباطبايي شماري از برجسته‌ترين اقتصاددانان و اساتيد كه در نامه‌هاي سرگشاده‌اي به سياست‌هاي اقتصادي دولت نهم و دهم اشكال گرفته‌اند بازنشسته و يا كنار گذاشته شده‌اند.

زيباكلام در ادامه تاكيد كرد: سياست كلي نظام در خصوص اساتيد دگرانديش ومنتقد نبايد حذف آنها باشد و بايد اعلام كنم كه كنار گذاشتن اين اساتيد در برخي دانشگاه‌ها با سياست مديران اين دانشگاه‌ها انجام مي‌شود. و اين امر به سياست كلي نظام بازنمي‌گردد.

استاد علوم سياسي دانشگاه تهران با طرح اين سوال كه آيا مسئولان يك دانشگاه مي‌تواند اساتيد آن دانشگاه را به دلايل سياسي اخراج كند خاطرنشان كرد: وزارت علوم كه مدعي است بخش‌هاي علوم كشور را زير نظر دارد، آيا نمي‌خواهد در اين امر دخالت كند؟ به يقين مي‌توان گفت وزارت علوم از اخراج اساتيد در دانشگاه‌هاي علامه طباطبايي و تربيت مدرس حمايت كرده و آن را تائيد مي‌كند، پس از اين وزارتخانه انتظار نمي‌رود كه به اين مشكل رسيدگي كند. اما از سوي ديگر از مجلس شوراي اسلامي انتظار مي‌رود كه نسبت به اتفاقات پيش آمده در اين دو دانشگاه اعتراض كرده و بخصوص كميسيون فرهنگي بايد به اين امر رسيدگي كند.

وي افزود: دفاع از حقوق شهروندان از وظايف مجلس هشتم است و نمايندگان مجلسي كه سوگند ياد مي‌كنند تا از حقوق شهروندان و وكلاي خود دفاع كنند چرا نسبت به اين امور پيگيري نمي‌كنند و امثال اساتيدي چون بهشتي و مردي‌ها و ديگر اساتيد از دانشگاه‌ها اخراج مي‌شوند.
زيبا كلام با اشاره به اينكه متاسفانه هيچ حركتي در اين خصوص از مجلس مشاهده نكرده‌ايم، در ادامه تصريح كرد: در اين شرايط صحبت از كرسي‌هاي آزادانديشي مي‌شود و من در اين جا كلياتي را در خصوص علوم انساني بيان مي‌كنم.

استاد علوم سياسي دانشگاه تهران در ادامه بيان داشت: پس از حوادث تلخ و ناگوار 22 خرداد ماه سال 88 مسئله علوم انساني مطرح شد و علوم انساني به عنوان متهم پيش آمدن اين حوادث مورد بازخواست قرار گرفت.

زيبا كلام گفت: با توجه به كسر قابل توجهي از دانشجويان، قريب به يك ميليون و 800 هزار دانشجو در رشته‌هاي علوم انساني تحصيل مي‌كنند و اين دانشجوياني هستند كه موجبات اعتراض را پديد آوردند.

وي افزود: از اواسط تابستان گذشته مسائلي مطرح شد مبني بر اينكه علوم انساني چگونه بايد اصلاح شود و محصول آن اين باشد كه دانشجويان اين رشته به دولت انتقاد نكنند.

زيبا كلام درادامه تصريح كرد: برخي افراد اساتيد اين رشته را متهم كردند كه دانشجويان علوم انساني را بي‌دين بار آوردند و من معتقدم كه احضار علوم انساني به عنوان متهم به دادگاه موجب حوادث پس از خرداد 88 شده است.

اين استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: اي كاش اين موارد و حوادث بر گردن علوم انساني بود چون مي‌توانستيم با اين شيوه دانشگاه‌ها و دانشكده‌هاي علوم انساني را تعطيل كنيم اما من به كساني كه علوم انساني را نسبت به حوادث سال 88 متهم مي‌كنم سوالي را مطرح مي‌كنم؛ مگر اين علوم انساني در زمان محمدرضا پهلوي در اين دانشگاه‌ها تدريس نمي‌شد؟

وي افزود: اين علوم انساني در رژيم گذشته نيز در دانشگاه‌ تهران و ساير دانشگاه‌ها تدريس مي‌شد و چرا آن موقع اين رشته دانشجويان را بي‌دين بار نياورده است بلكه بالعكس بخش عمده اين دانشجويان اسلام‌گرا شده‌اند. اگر محتواي اين علوم موجب بي‌ديني و زوال دانشجويان مي‌شود چرا در زمان طاغوت اين اتفاق نيفتاده است؟

زيباكلام در ادامه بيان داشت: ما عكس‌هاي شهداي دانشجوي حقوق و علوم انساني را در راهروي همين دانشكده نصب كرده و هر روز نظاره‌گر آنها هستيم. حال بايد پرسيد آيا اين دانشجويان در همين رشته درس نخوانده‌اند و شايد از نظر شما آنها در نجف و امثال آن درس خوانده باشند پس چطور شده است به خواسته خودشان در جبهه‌هاي جنگ روي مين رفتند.

وي با اشاره به اينكه اشكال اساسي علوم انساني در جامعه ما اين است كه اين رشته فوق العاده عقب مانده است خاطرنشان كرد: عقب ماندگي در علوم از لحاظ كاربردي نيز بايد ملاحظه شود و اين در حالي است كه در شرايط كنوني محصولات ايران وارد بازارهاي جهاني نمي‌شوند.

زيباكلام با تاكيد بر اينكه عقب ماندگي در حوزه علوم انساني را مستقيما نمي‌توان ديد خاطرنشان كرد: اگر كرسي‌هاي آزاد انديشي ادامه پيدا كند مي‌توانيم مفصل‌تر در خصوص علوم انساني بحث كنيم و اعلام كنيم كه اشكال اصلي اين علوم در جامعه ما چيست.

استاد علوم سياسي دانشگاه تهران در ادامه بيان داشت: پس از حوادث 22 خرداد سال 88 مسئله اسلامي كردن علوم انساني به صورت جدي مطرح شده است و اگر اين سلسله جلسات ادامه پيدا كند بايد به صورت خيلي جدي به اين امر بپردازيم كه آيا واقعا علوم سياسي و علوم انساني اسلامي داشته‌ايم يا خير؟

وي افزود: من معتقدم علوم انساني غربي، شرقي، مسيحي، بودايي و زرتشتي هم نداريم. ما آنچه در علوم انساني داريم نظر و انديشه انسان‌هاي مختلف است.

اين استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: نگاه به انسان در حوزه علوم انساني در دانشگاه‌هاي كشور ما يك نگاه غربي است و بايد نگاه اسلامي را در خصوص انسان در دانشگاههاي خود پيدا كنيم.

زيباكلام در پايان خاطرنشان كرد: من معتقدم كرسي‌هاي آزاد انديشي را بايد به صورت مفهومي ادامه دهيم و نبايد امثال اساتيدي چون بهشتي‌ها و مردي‌ها از دانشگاه‌‌ها اخراج شوند.

 
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: