May 2021 17 / دوشنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۰
کد خبر: ۱۸۷۵۹
۲۲ فروردين ۱۳۸۹ - ۰۹:۴۲
0
قانون هدفمند کردن يارانه ها را طوري اجرا مي کنيم که کمترين فشار برمردم وارد شود و يارانه ها قبل از اجراي قانون هدفمند کردن به حساب سرپرست خانواده واريز مي شود و قيمت حامل هاي انرژي به صورت تعادلي و تصاعدي خواهد بود.


  "محمد رضا ميرتاج الديني" معاون امور مجلس رييس جمهور و "الياس نادران" نماينده مجلس شنبه شب درباره هدفمند کردن يارانه ها مناظره اي برگزار کردند و در آن مشکل دولت براي اجراي اين قانون با 20 هزارميليارد تومان مصوبه مجلس بارديگر مورد تاکيد قرار گرفت.

در اين مناظره عنوان شد که دولت براي اجراي هدفمند کردن يارانه ها توام با تامين رضايت جامعه و بالابردن قدرت خريد مردم نياز به 40 هزار ميليارد ريال بودجه دارد.

به گزارش ايرنا، دراين مناظره که در دانشگاه امام صادق(ع)‌ با حضور دانشجويان اين دانشگاه انجام شد،معاون امور مجلس رييس جمهور گفت:‌ 150تا170ميليارد دلار يارانه حامل انرژي به مردم پرداخت مي شودکه درمقابل 50 تا 60ميليارد دلار هم به خارج صادرمي شود، دراين ميان آمارها نشان مي دهد که فقرا کمترين استفاده از يارانه ها را مي برند.

وي اظهارداشت :‌دهک دهم جامعه 6برابر دهک هاي ديگر از يارانه حامل هاي انرژي استفاده مي کند و اين بي عدالتي محض است و بايد تلاش کرد تا عدالت دراين مورد برقرار شود.

ميرتاج الديني افزود: ‌سوال از اقتصاديون مجلس و نادران اين است که چرا اقتصاديون مشکل بي عدالتي را حل نکرده اند و اين قانون 18ماه درمجلس طول کشيد تا تصويب شود در صورتي که به صورت فوريت به مجلس آمده بود و قرار بود يک ماهه تصويب شود.

الياس نادران در جواب ميرتاج ديني گفت:‌اصل اينکه توزيع يارانه ها در کشور عادلانه نيست را همه قبول دارند و بايد پاسخگو کساني باشند که در تصويب اين قانون تعلل کردند.

نماينده مردم تهران در مجلس به واکنش هاي دولت اشاره کرد و افزود: رييس جمهور به دليل اختلافي که بر سراين قانون وجود دارد مي گويد آن را بايد به رفراندوم گذاشت اين در حالي است که يک قانون تصويب شده و بايد اجرا شود.

وي ابراز عقيده کرد: هيچ مانع براي اجرا وجود ندارد و تاخير در اجراي تاکي بايد صورت بگيرد و تاکي بايد منتظر بود تا دولت بنا به صلاح ديد خود اجراي قانون را به تعويق بيندازد.

وي اظهارداشت:‌ اين يک سوال است که دولت بايد مشخص کند بر همه پرسي اصرار دارد يا مي خواهد آن را اجرا کند درصورتي که با تصويب قانون هدفمند کردن يارانه ها همه اجزايش روشن است .

نادران به نامه رييس جمهور به رييس مجلس در مورد پيچيدگي هاي بوجود آمده در اين قانون اشاره کرد وگفت:‌ رييس جمهور دراين نامه به اختلاف 20هزارميليارد تومان تا 40هزارميليارد تومان اشاره کرده است که تصويب مجلس 20هزارميليارد تومان است و اين روشن است مساله پيچيده اي نيست .

وي به آنچه شفاف سازي براي مردم خواند اشاره کرد وگفت:‌دولت بايد صادقانه بگويد که چگونه 20هزارميليارد تومان را از طريق هدفمند کردن حامل هاي انرژي بدست مي آورد و مطمئن شود که عواقب سياسي اجتماعي و اقتصادي براي مردم ندارد.

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي اظهارداشت: تاکنون در چند مورد دولت از اجراي خواسته خود عقب نشيني کرده است که ازجمله ماليات بر ارزش افزوده و خوشه بندي براي هدفمند کردن يارانه ها بوده است.

معاون امور مجلس رييس جمهور درجواب نادران اظهارداشت :‌ درمورد همه پرسي و رفراندوم گاهي اضطرار به جايي مي رسد که مجبور مي شود دولت اين گونه صحبت کند. لايحه اي که دولت به مجلس داد براي اجراي هدفمند کردن يارانه ها 40هزارميليارد تومان را پيشنهاد کرد که مجلس با 20هزارميليارد تومان موافقت کرد واجراي آن سه سال بود که مجلس با پنج سال موافقت کرد.
وي در ادامه افزود:‌ دولت پيشنهاد داد که در سه گام طي پنج سال آن را اجرا کند که اين پيشنهاد دولت راي نياورد.

ميرتاج الديني به ‌اصل 59قانون اساسي اشاره کرد وگفت:‌ اين اصل مي گويد،مسايل مهم کشور را مي توان به همه پرسي گذاشت که با دوسوم راي نمايندگان و تاييد مقام معظم رهبري قابل اجرا مي باشد.
وي افزود:‌با رايزني هايي که بين دولت و مجلس شده است اين مشکل حل مي شود و با نامه اي که رييس جمهور براي رييس مجلس نوشته ، رييس مجلس گفته که کارگروهي تشکيل شود تا به اين مشکل رسيدگي کند.
معاون امور مجلس رييس جمهور اظهارداشت :‌درکميسيون مجلس قرارشد يارانه ها به پنج دهک داده شود ولي در صحن مجلس تصويب شد که براي همه دهک ها توزيع شود و مبلغ کل يارانه ها 20هزارميليارد تومان تصويب شد و به طور قطع با اين مبلغ يارانه نقدي که به دهک هاي پايين مي رسد، کم مي شود.

وي گفت:‌ الان در اين قانون يارانه ها حذف نمي شود بلکه هدفمند مي شود و 50 درصد مستقيم به خانوارها يارانه نقدي پرداخت مي گردد و 30درصد حمايت از توليد و 20درصد هم براي هزينه دولت در نظر گرفته شده است.

ميرتاج الديني افزود:‌20هزارميليارد توماني که مجلس تصويب کرده رقمي نيست که رضايت جامعه را بدست آورد ولي با 40هزارميليارد تومان مي توان قدرت خريد مردم را بالا برد .

الياس نادران در ادامه مناظره درباره هدفمند کردن يارانه ها به سخنان آقاي احمدي نژاد در اسلام شهر اشاره کرد که گفته بود به هر ايراني 50تا 70هزار تومان در صورت هدفمند کردن يارانه ها پرداخت مي شودو افزود:‌اگر بخواهيم اين دامنه را توسعه دهيم دولت حداقل به 36 هزار ميليارد تومان و حداکثر به 50 هزار ميليارد تومان نياز دارد.

وي اظهارداشت :‌دولت چگونه اين مبلغ را مي خواهد از مردم دريافت کند قبل از اينکه به عواقب آن انديشيده باشد.
نماينده مجلس شوراي اسلامي با سوال از ميرتاج الديني از او خواست که بگويد چند سال قرار است که پرداخت هاي نقدي به مردم صورت گيرد و تا کي ادامه خواهد داشت .

وي افزود:‌ عقل مديريتي و حکومتي ايجاب مي کند که وقتي کار عظيم و حجيم در کشور انجام مي دهيم گام اول را بايد با احتياط انجام دهيم و سال اول انجام داده و بازخورد مي گيريم تا سال ديگر تصميم بگيريم .

ميرتاج الديني در جواب الياس نادران اظهارداشت: در مسايل ماليات بر ارزش افزوده دولت نخواست براي اين مساله به اين بزرگي عجله کند و به دليل توجيه نبودن بازار طلاي اصفهان آن مساله پيش آمد و بيشترين فشار هم براي تعويق اين مساله ازسوي مجلس به دولت وارد شد.
وي در مورد لغو خوشه بندي هم گفت:‌موضوع خوشه بندي يک مساله فرعي بود و درقانون نيامده بود که خوشه بندي کنيم در قانون آمده بود که يا 10 دهک شود و يا سه قسمت اين يک روش اجرايي بود و قانون نبود .

معاون امور مجلس رييس جمهور افزود:‌گفته احمدي نژاد در مورد پرداخت 50تا 70هزارتومان به هرنفر درصورتي که کل حامل هاي انرژي آزاد شود بود .

وي گفت:‌در صورت واريز يارانه ها به حساب مردم الگوي مصرف را خود مردم اجرا خواهند کرد و قيمت حامل هاي انرژي به يک سوم مبلغي که به حساب آنها واريز شده خواهد رسيد.
ميرتاج الديني تورم محاسبه شده در اجراي هدفمند کردن يارانه ها را ازقول رييس بانک مرکزي 15درصد ذکر کرد و گفت:‌سال گذشته هم بررسي شد که 13درصد هم روي تورمي که وجود دارد اضافه مي شود.

الياس نادران در ادامه مناظره گفت:‌در جداول براي 40هزارميليارد تومان يارانه اي که به مردم داده مي شود 60درصد تورم و براي 20هزارميليارد تومان يارانه 30درصد تورم درنظر گرفته شده است .
ميرتاج الديني در مورد سوال نادران که گفت تا کي اين يارانه ها پرداخت مي شود، اظهارداشت:‌اين قانون مي تواند سالها ادامه داشته باشد و مبلغ يارانه به حساب سرپرست خانواده واريز مي شود.

وي افزود: قانون هدفمند کردن يارانه ها را طوري اجرا مي کنيم که کمترين فشار برمردم وارد شود و يارانه ها قبل از اجراي قانون هدفمند کردن به حساب سرپرست خانواده واريز مي شود و قيمت حامل هاي انرژي به صورت تعادلي و تصاعدي خواهد بود.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: