کد خبر: ۱۸۴۰۸۸
۱۰ خرداد ۱۳۹۵ - ۰۸:۴۱
0
نام شخص حقوقی
شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی
 


کد فراخوان
۱,۴۵۱,۵۲۳ - يک ميليون و چهارصد و پنجاه و يک هزار و پانصد و بيست و سه
 
تاریخ آخرین به روز رسانی
۹ / ۳ / ۱۳۹۵ - نهم خرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
 
تعداد دفعات بازدید
۵۰ - پنجاه
 
نوع انتشار
فراخوان
 
نوع فراخوان
آگهی مناقصه
 
حوزه فعالیت فراخوان
  امور پيمانکاری

 
نوع برگزاری
يک مرحله ای
 
واحد پولی برآورد مالی
ريال
 
برآورد مالی
25624948357
 
نام روزنامه منتشر کننده آگهی
ساير رسانه ها _ حمايت ۹ خرداد ۹۵ و دنيای اقتصاد ۱۰ خرداد ۹۵
 
تاریخ درج آگهی در روزنامه
۹ / ۳ / ۱۳۹۵ - نهم خرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
 
بين المللی است  
احتمال تمديد مهلت دارد  
لغو شده  
تجدید شده  
تاريخ بازگشايی پاکات
۲ / ۴ / ۱۳۹۵ - دوم تير ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
 
مهلت ارسال پيشنهاد
۱ / ۴ / ۱۳۹۵ - يکم تير ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
 
مهلت دریافت اسناد
۱۷ / ۳ / ۱۳۹۵ - هفدهم خرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
 
تاريخ اعتبار پيشنهاد
۲ / ۷ / ۱۳۹۵ - دوم مهر ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
 
کشور | استان | شهر
جمهوری اسلامی ايران - تهران - تهران
 
موضوع
عمومی يك مرحله ای تكميل كارهای باقيمانده سالن ورزشی تختی لاهيجان
 
دستگاه مناقصه گزار
شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی
 
محل دریافت اسناد
دريافت اسناد شرکت مهندسين مشاور اروين معماری پارس به آدرس: تهران -خيابان شيراز جنوبی - بلوار عليخانی (ونک پارک) – پلاک ۵۸ - واحد ۹- طبقه ۵ – تلفن: ۸۸۶۰۰۱۲۹
 
طبقه بندی موضوعی
  پيمانکاری راه-ابنيه-تاسيسات

 
توضيحات
« آگهی مناقصه عمومی يك مرحله ای به شماره ۱۱۴/ ۰۲/۹۵-ف »
شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در نظر دارد مناقصه مذكور را بر اساس قانون برگزاری مناقصات از طريق فراخوان عمومی اجرا نمايد.
۱-نام و نشانی مناقصه گذار: واحد قراردادهای شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور به آدرس: تهران، خيابان وليعصر ، ابتدای اتوبان نيايش، مجموعه ورزشی فرهنگی ورزشی انقلاب، پشت تالار مهربانی ، جنب فدراسيون هاكی، تلفن: ۲۶۲۱۶۲۷۹
۲- موضوع مناقصه : تكميل كارهای باقيمانده سالن ورزشی تختی لاهيجان
۳- نوع و مبلغ تضمين شرکت در فرآيند ارجاع كار : مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار ۱،۲۸۱،۳۰۰،۰۰۰ ريال ( يك ميليارد و دويست و هشتاد و يك ميليون و سيصد هزار ريال) به صورت يکی از موارد ذيل : الف– ضمانتنامه بانكی و يا ضمانتنامه های صادر شده از سوی موسسات اعتباری غير بانكی كه دارای مجوز فعاليت از سوی بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران هستند/ب – وجه نقد واريز به شماره حساب«۴۰۰۱۰۰۵۸۰۷۱۴۳۲۱۹» نزد بانك مركزی به نام شركت توسعه و نگهداری اماكن ورزشی كشور (كد اقتصادی شركت توسعه ۴۱۱۱۱۱۱۶۷۸۷۳ – شناسه ملی :۱۰۱۰۱۵۵۵۵۵۰- شماره ثبت : ۱۱۱۸۳۵) پ-ضمانت نامه صادره توسط موسسات بيمه گر دارای مجوز لازم برای فعاليت و صدور ضمانت نامه از سوی بيمه مركزی ايران/ ج-اوراق مشاركت بی نام تضمين شده بانك ها و دولت با قابليت باز خريد قبل از سررسيد (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت )/چ-وثيقه ملكی معادل هشتاد و پنج درصد ارزش كارشناسی رسمی آن/ح-ضمانتنامه های صادره توسط صندوق ضمانت دولتی كه به موجب قانون تاسيس شده يا می شوند و طبق اساسنامه فعاليت می نمايند.
۴-برآورد هزينه اجرای كار : اجرا ی پروژه بر اساس بخشنامه شماره ۶۴۰۵/۱۰۰ مورخه ۰۴/۰۲/۸۹ ( انعقاد پيمان بصورت سرجمع ) به انضمام ضرايب تعديل به هنگام شده ۲۵،۶۲۴،۹۴۸،۳۵۷ ريال( بيست و پنج ميليارد و ششصد و بيست و چهار ميليون و نهصد و چهل و هشت هزار و سيصد و پنجاه و هفت ريال) می باشد . شايان ذكر است ضرايب ارتفاع در اين برآورد (فهارس بهای سال ۹۴ ) محاسبه نشده است.
* بر اساس بند ۱ و ۲ بخشنامه ۳۰۵۹۳/۹۴ مورخه ۰۵/۰۳/۹۴ موضوع دستور العمل مبلغ ظرفيت مجاز پيمانكاران برای شركت در مناقصه ، ارزيابی كيفی و ارجاع كار ملاك عمل خواهد بود
۵-مدت و محل اجرا: ۶ ماه شمسی ، استان گيلان ، شهرستان لاهيجان
۶-زمان دريافت اسناد مناقصه : در ساعت اداری ( از ساعت ۸:۰۰ الی ۱۶:۳۰ ) از تاريخ ۱۰/۰۳/۹۵ لغايت ۱۷/۰۳/۹۵
۷-آدرس دريافت اسناد: مهندسين مشاور اروين معماری پارس به آدرس: تهران -خيابان شيراز جنوبی - بلوار عليخانی (ونک پارک) – پلاک ۵۸ - واحد ۹- طبقه ۵ – تلفن: ۸۸۶۰۰۱۲۹
۸- رتبه مورد نياز: حداقل ۵ ابنيه و ۵ تاسيسات و تجهيزات
۹- مدارك مورد نياز جهت شركت در فرآيند ارجاع كار : معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مجاز شركت و ارائه گواهينامه صلاحيت پيمانكاری در پايه مورد نياز و فيش بانكی واريز به حساب « ۴۰۰۱۰۰۰۹۰۱۰۰۱۰۸۲ » خزانه داری كل بانك مركزی به نام شركت توسعه و نگهداری اماكن ورزشی به مبلغ ۳،۰۰۰،۰۰۰ ريال ( سه ميليون ريال )
۱۰-آدرس محل تسليم پيشنهاد ها : تهران خيابان وليعصر (عج) – ابتدای اتوبان نيايش – مجموعه ورزشی انقلاب – ساختمان شركت توسعه و نگهداری اماكن ورزشی دبيرخانه، می باشد و رسيد اسناد را دريافت نمائيد .
۱۱-آخرين مهلت تسليم پيشنهاد ها : ساعت ۱۵:۳۰ بعد از ظهر روز سه شنبه مورخه ۰۱/۰۴/۹۵ باشد.
۱۲- زمان بازگشايی پاكات : پيشنهاد های واصله در ساعت ۱۱:۰۰روز چهارشنبه مورخه ۰۲/۰۴/۹۵ دركميسيون مناقصه در مجموعه ورزشی انقلاب (تالار نصرت ) باز و خوانده می شود ، پس از بررسی گواهينامه صلاحيت پيمانكاری پاكات (الف و ب و ج ) بازگشائی می شود. به پيشنهادهای فاقد امضا و مشروط و مخدوش و پيشنهادهايی كه بعد از موعد مقرر در بند ۱۱ آگهی مناقصه واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد .
*بازگشايی پاكتها با پيشنهاد حدقل سه مناقصه گر انجام خواهد شد.
*هزينه آگهی بر عهده برنده مناقصه است
*درج اين آگهی هيچگونه تعهدی برای دستگاه مناقصه گزار ايجاد نمی نمايد.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: