کد خبر: ۱۶۰۷۰
۰۵ اسفند ۱۳۸۸ - ۱۰:۲۶
0
هرچند اين روزها وزارت بازرگاني مكرر از طرح‌هايش براي تنظيم بازار شب عيد و افزايش بازرسي‌هايش سخن مي‌گويد اما در عمل مشاهدات چون آمارهاي بانك مركزي نشان مي‌دهد، تنظيم بازار شب عيد امسال نياز به تلاشي وسيع‌تر دارد.
آخرين آمار بانك مركزي از قيمت انواع ميوه چون مشاهدات نشان مي‌دهد كه قيمت همه نوع ميوه در بازار افزايش يافته است. هم‌اكنون در بازار از انار بيش از 3300 توماني تا خيار 900 توماني و انگور حدود 2000 توماني عرضه مي‌شود كه اين قيمت‌ها خود حاكي از شوك قيمتي در بازار شب عيد امسال است.

به گزارش ايسنا، هرچند اين روزها وزارت بازرگاني مكرر از طرح‌هايش براي تنظيم بازار شب عيد و افزايش بازرسي‌هايش سخن مي‌گويد اما در عمل مشاهدات چون آمارهاي بانك مركزي نشان مي‌دهد، تنظيم بازار شب عيد امسال نياز به تلاشي وسيع‌تر دارد.

هرچند تا الان به نظر مي‌رسيد بازار شب عيد آن‌چنان با چالش گراني مواجه نباشد اما بازار ميوه در چند روز اخير نشان از بي‌ثباتي در قيمت‌ انواع ميوه‌ها مي‌دهد.

* انار؛ گران‌ترين ميوه شب عيد

قيمت انار نشان مي‌دهد كه امسال اين ميوه گران‌ترين ميوه شب عيد باشد. چرا كه براساس اعلام بانك مركزي در گزارش هفتگي خود از متوسط قيمت خرده‌فروشي در هفته منتهي به 30 بهمن‌ ماه امسال قيمت انار درجه يك بيش از 3300 تومان است كه اين رقم در هفته قبل بيش از 3000 تومان بود. اين يعني افزايش قيمت بيش از 9 درصدي اين ميوه. در كنار اين براساس اعلام سازمان بازرگاني تهران از قيمت‌ها در ميادين ميوه‌وتره‌بار در ديروز، قيمت هر كيلو انار درجه يك 2000 تومان، درجه دو 2500 تومان و ممتاز 3100 تومان است.

اين در حالي است كه مشاهدات در بازار هم نشان مي‌دهد كه اين ميوه در سطح شهر تهران با قيمت بيش از 3200 تومان به دست مردم مي‌رسد كه در پايان هفته گذشته اين رقم 3000 تومان بود.

*انگور؛ بيشترين افزايش قيمت

ميوه انگور هم طبق آمارها از نظر افزايش قيمت در صدر قرار دارد. چرا كه طبق گزارش بانك مركزي قيمت اين نوع ميوه در هفته گزارش شده 1950 تومان و در هفته قبل بيش از 1700 تومان بوده كه افزايش بيش از 12 درصدي را نشان مي‌دهد. اين افزايش قيمت بيشترين افزايش گزارش شده توسط بانك مركزي بوده است. آمار سازمان بازرگاني تهران نيز نشان مي‌دهد.

اين ميوه از نوع مرغوب و ممتازش ديروز در ميادين ميوه و تره‌بار با قيمت 3000 تومان به فروش رسيده است. قيمت‌هاي نوع‌هاي درجه يك و درجه دو آن نيز به ترتيب 1800 و 2500 تومان بوده است.

پيش از اين قيمت هر كيلو انگور در سطح شهر تهران در هفته قبل كيلويي 1600 تومان و در دو هفته قبل كيلويي 1750 تومان بود.

* پرتقال؛ ميوه‌اي كه كاهش تعرفه هم كاري برايش نكرد

هرچند شايد هنوز زود باشد كه بگوييم كاهش تعرفه پرتقال نتوانسته كاري انجام دهد اما با وجود پس از گذشت يك هفته از زمان اين اقدام تاكنون اثر مثبتي در بازار از قيمت اين ميوه مشاهده نشده ، بلكه قيمت اين نوع ميوه افزايش هم داشته است.

براساس مشاهدات پرتقال تامسون هم كه در پايان هفته قبل از كيلويي 800 تومان به 980 تومان رسيده بود، اكنون با سه قيمت متفاوت 990 ، 1300 و 1400 تومان به دست مردم مي‌رسد.

اين افزايش قيمت در گزارش بانك مركزي نيز با رقم بيش از 11 درصد نشان داده شده است. براين اساس قيمت هركيلو پرتقال درجه يك در هفته گزارش شده بيش از 1400 تومان است كه هفته قبل 1300 تومان گزارش شده بود. قيمت پرتقال تامسون جنوب و شمال نيز از نوع ممتازشان طبق آمار سازمان بازرگاني تهران در ميادين ميوه و تره‌بار به ترتيب 1200 و 1000 تومان بوده است.

* سيب هم قيمتش صعودي شد

قيمت سيب نيز كه اواخر هفته گذشته با كاهش نسبت به هفته قبلش در سطح شهر تهران با قيمت كيلويي 1000 تومان به دست مردم مي‌رسيد، هم‌اكنون نوع قرمزش با قيمت‌هاي 1100 تا 1600 و نوع زردش با قيمت‌هاي 890 تا همان 1600 تومان عرضه مي‌شود.

اين افزايش قيمت در گزارش بانك مركزي نيز وجود دارد و رقم آن را در سيب قرمز بيش از هفت درصد و در سيب زرد بيش از پنج درصد اعلام كرده است.

براساس اين گزارش بانك مركزي قيمت هر كيلو سيب قرمز تخم لبنان در هفته جاري بيش از 1300 تومان بوده كه در هفته قبل حدود 1250 تومان بود. قيمت هر كيلو سيب زرد تخم لبنان نيز در هفته جاري حدود 1275 تومان بوده كه هفته قبل بيش از 1200 تومان بود.

آمار سازمان بازرگاني تهران نيز نشان مي‌دهد انواع سيب در بازار ميادين ميوه و تره‌بار درجه دو آن 500 و درجه يك آن 1000 تومان بوده است.

* نارنگي هم گران شد

در دو هفته قبل نارنگي پاكستاني با قيمت 1000 تومان و نارنگي‌هاي توليد داخلي با دو قيمت 900 و 1700 تومان در سطح شهر تهران عرضه مي‌شد كه قيمت هفته قبل اين ميوه تقريبا نشان مي‌داد قيمت‌ها همان است اما در هفته جاري انواع نارنگي از 1300 تا 1800 تومان به دست مردم مي‌رسد.

گزارش بانك مركزي هم ميزان اين افزايش نسبت به هفته قبل را حدود چهار درصد ذكر كرده است. اين گزارش قيمت نارنگي در هفته جاري را حدود 1200 تومان و هفته قبل حدود 1150 تومان اعلام كرده است.

در گزارش سازمان بازرگاني تهران نيز قيمت هر كيلو نارنگي پاكستاني درجه دو و درجه يك و ممتازش در ميادين ميوه و تره‌بار به ترتيب 500، 750 و 1000 تومان است. قيمت هر كيلو نارنگي تخم كتاني درجه دو، درجه يك و ممتازش در اين ميادين نيز به ترتيب 500، 800 و 1000 تومان است.

* افزايش قيمت خيار

مشاهدات در بازار در مورد قيمت خيار نيز حاكي است كه قيمت اين محصول كه هفته قبل از 700 تومان دو هفته قبل به 525 تومان كاهش يافته بود، اكنون به 900 تومان هم رسيده است.

البته اين قيمت 900 توماني را هرچند گزارش بانك مركزي ذكر نكرده اما افزايش قيمت اين محصول در هفته جاري نسبت به هفته قبل را بيش از 9 درصد گزارش داده است.

بر اين اساس قيمت هركيلو خيار در هفته جاري حدود 575 تومان بوده كه هفته قبل 525 تومان بود. گزارش سازمان بازرگاني تهران نيز نشان مي‌دهد قيمت اين محصول در ميادين درجه دو و درجه يك و ممتازش به ترتيب 250 ، 350 و 450 تومان بوده است.

* سيب‌زميني و پياز و گوجه هم گران شدند

قيمت سيب‌زميني و پياز و گوجه هم طبق گزارش بانك مركزي زيادتر شده است كه هركدام به ترتيب كمتر از يك، بيش از 11 و 11.5 درصد افزايش قيمت داشتند. براين اساس قيمت هر كيلو سيب‌زميني 545 تومان، پياز بيش از 750 تومان و گوجه حدود 700 تومان بوده است. اين ارقام در هفته قبل به ترتيب كمتر از 545 تومان، حدود 700 تومان و بيش از 600 تومان بودند.

سازمان بازرگاني تهران

نيز قيمت سيب‌زميني نوع درجه دو و درجه يك و ممتاز را در ميادين ميوه و تره‌بار به ترتيب 300 ، 350 و 450 تومان گزارش داده كه در سطح شهر تهران با دو نوع قيمت حدود 500 و 900 تومان به دست مردم مي‌رسد.

اين سازمان قيمت پياز در ميادين ميوه و تره‌بار را هم از نوع‌هاي درجه دو، درجه يك و ممتازش به ترتيب 300 ، 380 و 550 تومان گزارش داده كه در سطح شهر تهران قيمت اين محصول از 650 تا حدود 900 تومان به دست مردم مي‌رسد.

در مورد گوجه هم مشاهدات در بازار با قيمت اعلام شده بانك مركزي مطابقت دارد.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
پربازدید
پرطرفدارترین
نظرسنجی
عملکرد دولت در مواجهه با کرونا را چگونه ارزیابی می کنید؟
افتضاح
تا حدودی مطلوب و موفق
موفق و خوب
مشاهده نظرات
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: